C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Volte ty, kteří nás nezničí

aeronet.cz

PŘEMÝŠLEJTE, KOHO BUDETE VOLIT, ABY NÁM NEPŘINÁŠEL PRÁVĚ TOTO:

Multikulti Sněhurka od Miroslava Donutila evidentně nestačila! Martha Issová čte dětem o Aničce a jejích kamarádkách, černošce z Afriky a Cikánce, která neumí číst! Peklo na audio nosiči v podání pro nejmenší odhaluje děsivé procesy inkluze na 1. prioritě!


A je to tady zase. Naše redakce byla upozorněna, že skandální video s Miroslavem Donutilem a jeho Multikulti Sněhurkou, o kterém náš server jako první informoval počátkem roku 2016 (článek a video je zde), má podle všeho další pokračování. Herečka Martha Issová totiž namluvila a natočila cédéčko s četbou knihy Anička a její kamarádky. Knihu napsala Ivana Peroutková a je určena pro předškolní mládež a děti 1. stupně základních škol. Kniha je prostoupena brutální ideologickou multikulti indoktrinací a formou psychologické inkluze, kde jsou jednotlivé rasy dětí vykreslovány podle genderového pravidla inkluzivní rovnosti. Děti se např. dozví, že i když je jedna dívka bílá a druhá je černá, protože pochází z Afriky, tak ve skutečnosti se vůbec v ničem neliší. Vzápětí se děti dozví, že se v ničem neliší ani malá Cikánka, která sice neumí číst, ale umí pěkně zpívat cikánské písně. Paní učitelka, která pracuje od nevidím do nevidím, se potom dobrotivě uvolí a cikánské dívce pomáhá po škole v rámci přesčasů, které učitelka stejně nedostane zaplacené. Ve druhém videu níže v ukázce z knihy Anička ve městě je pro změnu Tárik z Íránu, se kterým chce Anička začít chodit.

Takovéto sračky pouští do hlav českých dětí mediální průmysl a jednotliví herci a umělci mají žaludek na to, že se propůjčují k četbě takových indoktrinačních materiálů, jako je v ukázce právě uvedená kniha Anička a její kamarádky. Namísto kulturní segregace a vyčlenění nepřizpůsobivých dětí, které zpomalují a destrukčně likvidují průběh a rychlost školního vzdělávání v ČR, tak místo toho jsou tyto zpomalovací a degenerativní inkluzivní procesy propagovány a vtloukány do hlav předškolních děti. Rodiče mnohdy ani netuší, co vlastně pouští na cédéčkách svým dětem, protože knihy už dnes dětem prakticky nikdo nečte, protože na děti není čas. Strčíme dítěti k hlavě boombox s CD přehrávačem, hodíme tam cédéčko s pohádkou a tím to hasne. O konečnou indoktrinaci se potom postará sugestivní hlas Miroslava Donutila nebo lehce iritační přednes Marthy Issové, která se k četbě těchto materiálů dokonale hodí, protože má již zkušenosti z dřívější doby, když s Jiřím Mádlem před lety natočili video “Přemluv bábu!” (video zde) a samotný Mádl se před několika dny vyslovil k zákazu alternativních médií v ČR a za jediná seriozní média označil Českou televizi a Český rozhlas [1].

Všehoschopní čeští umělci a jejich kulturní fronta

Tato skupina všehoschopných umělců se bez problému propůjčuje k natáčení protinárodních a protilidových dokumentů, které cílí nejenom na dospělé voliče v případě voleb, ale dokonce i na nejmladší generaci, které vtloukají do hlavy inkluzivní a multikulturní teze globalismu o přínosu rasové diverzity ve společnosti, o pozitivním obrazu černochů, Arabů, Cikánů a dalších různorodých etnik, které pomalu přichází do České republiky a překreslují demografický prostor našeho životního prostoru, který pomalu ztrácí vlastní evropskou identitu. Pokud jde o nejmenší děti, ty jsou nejzranitelnější, protože jejich výchova probíhá na 1. prioritě řízení. Co se dítě naučí, to se mu vtiskne do paměti a přijme informaci za vlastní. Proto za zády rodičů, kteří dřou v montovnách od úmoru do úmoru a nemají čas na výchovu děti, různí sociální inženýři reprogramují vlastní potomky k podpoře multikulturalismu a k rasové diverzitě.

Foto z německé mateřské školky. Kolik je tam německých dětí?

Kdybychom to neviděli v Německu, kde tento systém byl dotažen k dokonalosti, tak bychom tomu nevěřili. Indoktrinované mladé Němky jsou hypnotizovány penisy černých a tmavých mužů, nevadí jim znásilňování, pouze rodičům vadí situace, když jim někdo z migrantů dceru zavraždí, viz. článek zde. Jedná se o přímý proces autogenocidy národa, která je saturována školstvím a indoktrinací od nejútlejšího věku malých Němců. Od mateřské školky jsou německé děti v kontaktu s Araby, Asiaty, Turky, Číňany a dalšími etniky. Připojil jsem do článku několik fotografií z německých školek, abyste si udělali představu, o čem píšu. Pro německé dítě je normální, že nepozná během svého dětství vepřové maso, klobásy, vepřové paštiky, protože všechny školky ve větších městech vaří halal, a protože děti si zvyknou na halal, tak i doma potom chtějí pouze halal stravu. Imprintace dítěte probíhá celostně, nejen v hlavě, ale i biologicky. Tělo si začne zvykat na arabský způsob života a také stravy. Malé děti v německých školkách jí a obědvají v tureckých posedech.

Indoktrinace nejmenších probíhá v ČR již od povinného ročníku mateřské školy

Projevy globalizace a mutlikulturní indoktrinace reprogramují naše vlastní děti, a protože nemáme čas na výchovu dětí a na fungování rodiny, přenecháváme výchovu na bedrech státu a ten situace zneužívá. Zavedení povinného ročníku mateřské školky v ČR minulou ministryní školství za ČSSD má přímo za úkol vystavit malé české děti kontaminaci s dětmi jiných etnik, především Cikánů, kteří nemají základní prvky socializace. Právě tento povinný ročník školky má za úkol tyto nepřizpůsobivé děti socializovat na úroveň, aby po nástupu na základní školy byly schopné základního fungování.

Děti z českých rodin jsou tak brány za rukojmí v tomto procesu socialiazace malých Cikánů, protože všechny české děti jsou socializované z domova. Jenže dalším účelem povinného ročníku školky je multikulti indoktrinace dětí, aby si zvykly na jiné etnikum, se kterým na základní škole přijdou do kontaktu. Děti se ve školce učí inkluzi a multikulturalismu a před spaním jim učitelky pouští přesně tyto mediální programovací nahrávky, které mají před spaním dětem vykreslit přínos černochů, Arabů, Cikánů, Asiatů a dalších ras, se kterými se postupně budou v následujících letech setkávat.

Další foto z německé školky.
Zajeďte si do Německa a navštivte jakoukoli školku, uvidíte důsledek autogenocidy německého národa!

Kdo má rád své dítě, nepošle ho do českých škol, ale raději emigruje s celou rodinou. Bohužel, tohle řešení není přijatelné pro všechny, ne všichni mohou emigrovat do Švýcarska, na Island, nebo na Nový Zéland, ne každý si může koupit vlastní ostrov. Aby tyto procesy byly zastaveny, musí se lidé zajímat o politiku a o volební proces. Musí volit pronárodní a protimigrační strany. Jenže majoritní společnost je lhostejná vůči ztrátě a demografickému překreslení vlastního životního prostoru. Většina lidí prodá vlastní národ za dostupnější hypotéku nebo za máslo na akci. Multikulti indoktrinace našich dětí probíhá se stejnou intenzitou, jako probíhá ve většině ostatních evropských zemích. Musíte se zajímat o to, co vaše děti vidí a slyší ve škole, co se ve školách učí, s kým se dostávají do kontaktu. Pokud společně přijmeme za normativ fakt, že je normální dětem pouštět indoktrinační cédéčka na podporu rasové diverzity, potom to bude znamenat, že národ zcela rezignoval na své vlastní přežití.

Německá školka. Sami posuďte, kolik v této třídě je opravdových Němců. Dvě nebo tři holčičky?

Český národ má vlastní historii a kulturu a už jednou byla vyvíjena snaha o zničení naší identity, a to během rekatolizace českých zemí po Bílé hoře pod nadvládou Habsburků. Národní obrození horko těžko budilo národní vědomí a znovu objevovalo český jazyk. Kdo se nepoučí z chyb minulosti, je odsouzen si minulost zopakovat. Český národ nesmí rezignovat na svůj životní prostor a musí zastavit ruku každému, kdo se pokusí sáhnout na naše děti! Nedovolte režimu, aby indoktrinoval ve školkách a školách vaše vlastní děti, aby různí Donutilové nebo Marthy Issové pumpovali do hlav dětí multikulti propagandu a rasovou diverzitu. Když totiž nepřítel vychová naše děti, zanikne náš národ!

-VK-

Šéfredaktor AE News