C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


ŠPINAVÁ HRA

pravyprostor.cz

Špinavá hra | Pravý prostor


JAROMÍR TŮMA

EU je německý, čistě obchodní (ekonomický) model k ovládnutí Evropy a dalších kontinentů a to jako základ pro 4. říši, který politiku a ideologii (ať už je ze strany EU nebo Německa jakákoli – marxismus, liberalismus, fašizmus atd.) používá pouze jako nástroj k plnění obchodních zájmů bank a německých korporací. Zde je nutno připomenout onu známou Leninovu poučku: „Politika je koncentrovaná ekonomika“. Ta v EU platí jako žádná jiná.

Všechny ty vzletné proklamace EU: Humanita, demokracie, solidarita…lidskost… Óda na radost a bla, bla, bla nejsou ničím jiným, než fíkovým listem, který má pouze oblbnout občany členských států EU. Proto EU nemůže být nikdy reformována, neboť se jedná o zcela jiný projekt než si většinově myslíme.

Na vzniku EU se především podílela nejmocnější část německého průmyslu a tou byl a dodnes je průmysl chemický. Mj. se tento průmysl zcela zásadní měrou podílel na rozpoutání 1. a 2. světové války.

Klíčovým architektem bruselské EU byl nacista Walter Hallstein (1901-1982) a jeho pravá ruka nacista Carl Friedrich Ophüls, za nacistů úzce spojeni s chemickým kartelem IG Farben. V roce 1958 byl Hallstein jmenován prvním předsedou Evropské komise a v této funkci zůstal cca 10 dalších let. Vše je a bylo financováno firmami bývalého kartelu IG Farben tedy BASF, Bayer a Hoechst (dnes Aventis). Ano jsou to ty firmy, které se za nacizmu postavily obrovskou chemičku IG Osvětim. Za tím účelem rovněž zbudovaly jako zásobárnu otroků koncentrační a vyhlazovací tábor v Osvětimi, atd., atd. Vše zdokumentováno v knize NACISTICKÉ KOŘENY „BRUSELSKÉ EU“, kterou si můžete on line přečíst nebo stáhnout česky zde.

Dnes v 21. století výstavba koncentračních táborů jako zdroje otrocké pracovní síly typu IG Osvětim je trochu přes čáru, zatím!!! Ještě nejsou šrouby EU dostatečně utažené. Zatím postačí státy „východní Evropy“, tedy i my Češi, prostě všichni ti, kteří vyrábějí dnem i nocí součástky pro „skvělé“ německé firmy za 1/4 platy Němců.

Mnozí z nás se diví, že to Merkel všichni Němci „žerou“ vč. té její migrační politiky. Ovšem není se čemu divit. Po staletí je německý národ ujišťován v tom, že jsou výjimeční a všichni kolem jsou jen plebejci, kteří musí na ně a pro ně pracovat a to v tom lepším případě. Vzpomeňte třeba na oficielní filosofii nacismu, kterou reprezentoval Friedrich Wilhelm Nietzsche: „Velikost člověka je v tom, že může vzdorovat a bezohledně prosazovat svoji vůli k moci, jejímž cílem musí být jiný lepší člověk – tedy nadčlověk.“

Po staletí jsme my Češi a Slovani vůbec, museli čelit agresivitě svého německého souseda. Avšak přežili jsme, zatím. Dnes k tomu musíme čelit také agresivitě a naprosté netoleranci ze strany EU ovládané především Německem. My Slovani nejsme „holubičí“ povahy, vyjma Žižky a bez krále českého není boje žádného. Avšak nikdy jsme na kontinentě nerozpoutávali války, jen jsme je končili. Nikdy jsme neměli kolonie a ani jsme nechtěli žít z utrpení druhých národů či států. Asi trochu rozdíl mezi námi Slovany a Anglosasy.

A naši západní „přátelé“, ke kterým jsme nikdy v dějinách nepočítali Německo. Jen si vzpomeňte na naše úmluvy z Anglií a Francií (Chamberlain, Daladier). Nic, prostě nic! Pustili nás k vodě, ale lépe by bylo říct „vysrali“ se na nás, aby měli s Hitlerem pokoj, který nakonec stejně neměli! A stejně tak dnes s tím (Německem) nebudou mít klid. Stejnou takovou úmluvou je a bude i NATO, pustí nás k vodě, když budou chtít! Bezvýznamná zemička, avšak s ohromným geopolitickým významem.

Anglie už to pochopila, ale Macron se bude stále dívat do zrcadla jak je krásný, bohužel, je to jen úředník a loutka Banque Rothschild, nechápe nic než své peníze a k tomu mu dopomáhej EU.
No a „elitám“ z Ameriky nejde o nic jiného než tu celou EU rozložit. Celá ta tzv. migrantská krize je opět jen ekonomický model, který se Merkel velmi líbí, i když nechápu proč? Ona si husa myslí, že ty jejich čmoudy rozpustí tady v Čechách a jinde po Evropě, aby mohli Němci opět ovládnout Evropu?!

Myslím si, že i když všem „nezizkovkářům a pravdoláskačům“ tady všichni přejí, nehleďte na to ČEŠI, buďte sedláci a vidláci se zdravým rozumem!!!

A všem českým sedlákům a vidlákům přeji v roce 2018 hodně zdraví a štěstí. A učte své děti!

A běžte volit PREZIDENTA VLASTENCE