C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Jak to pojmenovat?

pravyprostor.cz

Vítejte v pekle jménem Brusel