C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Už je to jisté – nevymřeme/my?/

pravyprostor.cz

Muslimská populace v Evropě roste: Švédsko bude mít v roce 2050 až 31% muslimské populace


TER/COM

Ve studii zveřejněné ve čtvrtek se uvádějí tři scénáře odhadu počtu muslimů, kteří budou žít v Evropě do roku 2050.

Muslimská populace v Evropě bude v příštích několika desetiletích růst, i když se imigrace na starý kontinent zastaví. Vyplývá to z nejnovější studie amerického výzkumného centra Pew Research Center. 

.

Ve studii zveřejněné ve čtvrtek centrum uvádí tři scénáře odhadu počtu muslimů, kteří budou žít v Evropě do roku 2050. Pro všechny tři scénáře centrum použilo jako východisko odhad z poloviny roku 2016, tedy 25,8 milionu muslimů, ale předpokládalo různé budoucí míry migrace, uvedla agentura AP.

Při scénáři „nulové migrace“bude zhruba 30 milionů muslimů do roku 2050 tvořit 7,4 procenta evropského obyvatelstva, přičemž loni to bylo 4,9 procenta. Výzkumníci tvrdí, že je to hlavně proto, že porodnost u muslimů je obecně vyšší než u ostatních Evropanů.

Pew Research Center dále odhaduje, že při střední míře migrace, která je motivována ekonomickými, vzdělávacími a rodinnými důvody, nikoliv však hledáním azylu, bude 58,8 milionu muslimů tvořit 11,2 procenta evropského obyvatelstva. 

Při vysoké míře migrace, tedy když bude pokračovat takový příliv migrantů, jak byl v letech 2015-2016, bude v polovině 21. století v Evropě 75 milionů muslimů, což představuje nárůst o 14 procent.

V případě posledního scénáře by počet muslimů nejvíce stoupl v Německu a Švédsku, protože tyto země přijaly na vrcholu uprchlické krize před dvěma lety nejvíce žadatelů o azyl. Zatímco muslimové loni tvořili šest procent německé populace, jejich podíl by do roku 2050 při tomto scénáři dosáhl 20 procent. Švédští muslimové, kteří v roce 2016 tvořili osm procent, by v polovině století dosáhli 31-procentní podíl.