C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Ornitologická senzace-slavná ČR!

Ornitologická senzace!

Světové ornitologické spolky šílí!

Objev zcela nového druhu!

Nevídané!

Malý Český národ se opět proslavil!

Všechna světová média se předhání, kdo zveřejní ještě lepší podrobnosti famózního objevu v oblasti ornitologie. Zcela neočekávaně byl v jakési malé České republice/bezvýznamný stát ve známé EU – bližší lokace – kousek od krásné Německé říše/ objeven nový ptačí druh. Ovšem význam tohoto objevu přesahuje odborné ornitologické kruhy, protože se jedná o ptáka velmi svérázného, dokonce i nebezpečného. Je velmi teritoriální a docela silně a hlasitě se projevuje. Má schopnost imitovat různé lidské projevy a u něj vyznívají velice bizardně. Ale abychom nenapínali laickou veřejnost, tímto novým druhem je ,,Xenofobní Slavík“, odborným názvem Ortelus Nacionalis. Jeho objev zaznamenal i v samotné nepatrné České republice velké pozdvižení, obzvláště v odborných kruzích/místně nazývaných Kavárna/. Vědci se vášnivě přou, jestli tohoto Slavíka/patří totiž do přírodopisného druhu slavíků/ uznat, ignorovat, nebo zastřelit. Část vědců navrhovala použít na likvidaci Slavíka kočku/Liebevolle Katze/, prý by to bylo humánní a hlavně, kdyby se vypustila nenápadně, mohlo by se říci, že to byla náhoda. Vědecky je prý metoda ,,řízené náhody“ velice rozšířená a účinná. Ale ještě není rozhodnuto, vědci nyní budou pořádat již patnáctý summit, na kterém jistě dojdou k nějakým výsledkům, o nichž nás budou pravdivá mééédia jistě informovat.

Než tedy dojdou k nějakému závěru/řešením může být i ta kočka/, tak si každý ještě může Xenofobního Slavíka poslechnout a udělat si na něj svůj, samozřejmě jen laický, názor.

Zde jsou jeho písně, zachycené naším audioreportérem přímo v tokaništi ptáka. Posuďte sami a udělejte si svůj názor, můžete si pro sebe i hlasovat a pak posoudit, jestli jste se ,,strefili“:

A/ zastřelit

B/ zavolat na ptáka kočku/nenápadně, aby to nikdo neviděl/

C/ pochválit – je to přece pták, který hájí své hnízdo