C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Hold panu Foglarovi

Hold panu Foglarovi

Mnozí z nás, trochu dříve narozených, jsme si rádi četli knihy pana Jaroslava Foglara. Proto nám hned vytane na mysli i jeho kniha Hoši od Bobří řeky. Pro ty mladší, odkojené Facebookem a jiným umělým mateřským mlékem, musím objasnit, že skupina hochů se v tomto příběhu snaží žít podle určitých morálních pravidel. Každé pravidlo je označeno jako Bobřík a každé má svůj smysl i účel, v němž se člověk snaží naučit nějakou ctnost/dobrá lidská vlastnost-dnes těžko pochopitelný, již překonaný ,,lidový obyčej“/.

Bobříků bylo několik druhů a každý měl svůj zcela konkrétní smysl, byl jistou zkouškou, kterou musel žadatel o bobříka zdárně absolvovat. Povšimněme si nyní jen jednoho konkrétního – ,,Bobříka mlčení“. Při něm musel žadatel po nějakou dobu být zcela mlčenlivý a nesměl se nechat z tohoto mlčení žádným způsobem vyrušit.

Pohlédněme na naše sdělovací prostředky a zvláště na ,,veřejno právní“/to asi nemá nic společného s veřejností, možná ale s veřejným domem?/ Českou televizi, která by měla vyváženě a pravdivě informovat, a to zcela nezaujatě a objektivně, o dějích ve světě i státu. Pan Foglar by byl jistě u ,,vytržení“, jak Chlapci od Modré České řeky ČT výborně pochopili, o co jde. Zamlčují, zamlčují a zamlčují, přesto, že zlolajná veřejnost křičí na demonstracích, řve a žádá pravdu. Ne, nepovolíme, zní hrdá odpověď Chlapců od modré ČT, vytrváme a Bobřík bude náš/připne nám jej Velký bratr, to stojí za trochu přemáhání a nepohody od místní lůzy…/

Tak nám nějak Chlapci od ČT ani nesdělili, že v Polsku proběhla veliká demonstrace proti přílivu imigrantů a proti islamizaci Evropy. Protože já nyní ,,lovím“ Bobříka pravdomluvnosti, raději Vám zde ty informace zveřejním, taky totiž chci odměnu od nějakého bratra…

Demonstrace v Polsku 11.11.2015

Varšava Varšava-2 Varšava-4 Varšava-5 Varšava-6