C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Hlavní problém NENÍ terorizmus

Zdá se, že hlavním problémem světa je terorismus. Samozřejmě to není pravda, protože různé probíhající války mají sice jako doprovodný efekt i terorismus, ale není to ani smyslem ani cílem, pouze nástrojem.

Nynější postoj Evropy, která si nastavila jasný cíl – zabráníme terorismu a tím bude opět na světě krásně, je nejen nepravdivý, ale připadá mi, že záměrně odvádí pozornost od pohrom, na nichž se pracuje každou minutou…

Celá problematika kolem imigrantů se tím odsunula a řeší se jen nějací konkrétní ,,špatní“ islamisté, zatímco dobří islamisté stále neztečenou silou proudí do Evropy, ale…už se o tom moc nemluví, řeší se teroristé A řeší se velmi úspěšně, alespoň podle sdělovacích prostředků. Bomby padají, politici ukazují ,,lidu“, jak odvážně zakročíme, ale při tom, už bez většího zájmu médií…imigranti tiše proudí po tisících a plní Evropu. Ovšem oni jsou hodní a potřební.

Právě ten uměle vytvořený protiklad ,,zlý muslim terorista“ – ,,hodný muslim imigrant“ je nástrojem na potlačování jakékoliv námitky proti proudu imigrantů. Je zdůrazňováno, že v tomto proudu nejdou bojovníci ověšení trhavinami a samopaly. A protože skutečně nejdou, už je argument na podporu sluníčkového názoru ,,Naše země patří všem“. Hádáme se, kolik by mohlo být mezi imigranty bojovníků IS, kolik by tam mohlo být radikálů….jenže v tomto NENÍ TEN PROBLÉM, to je jen matoucí prvek.

Zkusme si představit, že mezi těmi všemi miliony imigrantů není ani jediný terorista. Kdyby to šlo nějak hmatatelně dokázat, nebyla by už nejmenší naděje ,,rozmluvit“ vládám, aby všechny hranice otevřely dokořán, ale naštěstí to dokázat nejde a tak se můžeme přít o počtech, nebo zpochybňovat, že třeba jen jediný by šel touto cestou.

Zkusme si připustit, že skutečně ani jeden jediný terorista nepůjde s davem anonymních imigrantů bez dokladů. Pak by už nehrozilo žádné nebezpečí, žádné násilí?

Musíme se zamyslet nad situací všeobecně, bez emocí, jen střízlivě a fakticky. Velké množství lidí jde někam, kde bezvýhradně očekává splnění všech svých přání, a musíme si zdůraznit, že jsou to v naprosté většině materiální přání. Tedy naprostá většina jde někam, kde očekává, že naprosto jistě dostane svůj byt/dům/, auto, mnoho peněz bez práce a bude mít úplně vše, co vidí v televizi a na internetu, že mají obyvatelé těch zemí, kam jdou. Vůbec si nepřipouští, že by tam museli něco dělat, nějak si to zasloužit. Jsou zcela a naprosto přesvědčeni, že jediné, co musí udělat, je dojít na místo, kde už vše zcela automaticky dostanou. O tom je přesvědčují převaděči, západní filmy s blahobytem, politici, kteří jim vůbec nevymlouvají, že by to mohlo být jinak.

Ty milióny lidí KRÁČÍ S TÍMTO NEZVRATNÝM PŘESVĚDČENÍM do zemí, kde jim to, podle jejich názoru, MUSÍ DÁT. K tomu přispívá fakt, že tyto země, kam míří, jsou bývalými kolonisty mnohých zemí, odkud imigranti proudí. Jsou tedy CÍLENĚ PŘESVĚDČOVÁNI, že mají PLNÉ PRÁVO POŽADOVAT, aby je kolonizační země zadarmo živily a plnily jim všechna přání. Je jejich POVINNOSTÍ jim DÁT VŠE, CO MAJÍ. Zdůrazňuji, oni nepřichází s prosbou, oni si JDOU PRO TO, CO JIM EVROPA DLUŽÍ/to jsou přímo jejich výroky, nikoliv našich xenofobů/. Proto i všechny sluníčkářské snahy nejsou z jejich strany brány jako pomoc, ale jako povinnost, proto také necítí žádnou vděčnost. Projevují jen jakési uspokojení, které ale okamžitě mizí, pokud se jim něco staví do jejich cesty. I někteří sluníčkáři již byli zaskočeni, že se nedočkali vděčnosti, ale urážek, dokonce i znásilnění a pobodání nožem.

Nemohou to pochopit. ZÁSADNÍ CHYBA. Chci-li s někým být v nějakém vztahu, musím jej důkladně poznat a pochopit. Každý národ má svou mentalitu, svoje zvyky, svůj způsob, jak se dívá na svět a své reakce, jak reaguje na situace. Je to do jisté míry dáno nejen mentalitou národa, ale i temperamentem národa. Není žádným tajemstvím, že lidé z teplých krajin jsou temperamentnější, než z chladných. Některé národnosti řeší situace klidně, jiné rychle vzplanou, jsou plné emocí. Některé řeší problémy bojem, jiné domluvou. To jsou jasné ZÁKONITOSTI, KTERÉ NELZE IGNOROVAT. Proto je naprosto pošetilé očekávat od imigrantů, že budou reagovat jako např. Češi. Budou reagovat impulzivně a výbušně, jak je jejich přirozenost a NELZE OD NICH NIC JINÉHO OČEKÁVAT.

A tím nám vyvstávají základní problémy, které média a politici cíleně a já věřím, že dokonce záměrně, ignorují.

1/ Co se stane, až milióny imigrantů dorazí do cílových zemí, a místo bytů, aut a všeho přepychu, který tam mají místní obyvatelé, se dostanou do stanů, kasáren, společných ubytoven? Budou nesmírně zklamáni. Budou roztrpčeni, budou to považovat za zradu a za podvod. Proč nám to nikdo neřekl? Proč jste nás sem zvali, když nám nic nechcete dát? A toto zklamání BUDE OPRÁVNĚNÉ. Proč jim dopředu politici neukazovali přes internet, který všichni trvale sledují, co je čeká? Proč jim neukáží, že budou dlouho, snad léta žít v provizorních podmínkách a nebudou se prohánět v drahých nových autech po širokých bulvárech velkých měst a užívat si všeho přepychu?

2/ Jak na tuto vzniklou situaci bude reagovat jejich druh? Myšleno druh reakce dle jejich mentality. Je přece jisté, že kdyby se totéž stalo s imigranty např. Tibetských mnichů, žádná dramatická reakce by nenastala. Ti by si skromně, a nejspíš sami, postavili skromné příbytky a v nich spokojeně žili a byli by vděční, což by projevovali v modlitbách a vlídnosti k okolí. Arabská mentalita je však bojovná a hrdá. Když někoho považuje za nepřítele, nebo jen za někoho, kdo mu neprokazuje dost úcty, stává se reptavou, útočnou a násilnou. To není žádná urážka, to je prosté konstatování ,,přírozených“ vlastností národa. Pokud budou tato etnika v prostředí, kde budou ,,spokojeni“, budou klidní a nebudou vyvolávat spory. Problém však je v tom, že přichází s požadavky, které jim NEMOHOU BÝT SPLNĚNY, a proto je dopředu vytvořena situace k jejich nespokojenosti.

https://www.facebook.com/czech.WeAreHereAtHome/videos/vb.1491040544530242/1498952610405702/?type=2&theater

3/ Dalším faktorem je mentalita příchozích, ta je pro nás nepochopitelná, a proto je záměrně přehlížena. To je další zásadní omyl. Naše evropská populace nemá žádné silné motivující zvyky, my jen chceme mít klid a materiální zabezpečení. Naše zvyky a obyčeje jsou jen zábavnou tradicí, ale ne životním posláním. Je zcela mimo naši představu a chápání, že je pro někoho doslova životně důležité zachovávat nějaké zvyky, protože my sami žádné nemáme. A pokud ano, není to pro nás tak důležité, že bychom pro to obětovali zdraví nebo i život. Proto se do toho vůbec neumíme vmyslit, neumíme si to představit, a proto vůbec NEOČEKÁVÁME REAKCE, KTERÉ MUSÍ NASTAT. Dalším nepochopitelným faktorem je pro nás víra, a to víra, pro kterou stojí za to položit život. Pokud jsme ještě nějací věřící, je naše víra už tak vyčpělá a nemá v sobě žádné skutečné odhodlání, proto to neočekáváme ani od jiných. My nechápeme, že existují lidé, pro které je víra víc než národ, víc než rodina, víc než společnost a víc než život vlastní, ale i život svého dítěte, Že vše musí ustoupit před Bohem, ať již Jej pojmenujeme jakkoliv. To, že se do toho nesnažíme vžít a pochopit je, nebo aspoň vzít jako fakt, že imigranti jsou takoví a budou vždy takoví, že všechna naše přání, představy a zákony MUSÍ ustoupit, když Bůh řekne ,,bude to tak a tak“. To, že toto nechce připustit je naše SKUTEČNĚ VELKÁ A TRAGICKÁ CHYBA.

4/ Dalším aspektem, který ignorujeme, je množství. My všichni v sobě máme různé ,,zvířecí instinkty“ a zvyky. K tomu patří i syndrom davu a smečky. Máte-li jednoho psa, i třeba malého, pokojového, a přidáte k němu ještě nějakého dalšího, náhle zjistíte, jak se chová smečka. A je to chování divoké a dravé. Pak běžte na stadión, nebo na nějakou demonstraci a prožijte to vzedmutí emocí, tu sílu davu. I my lidé tedy dokážeme změnit své chování, jestliže se dostaneme do nějakého většího lidského seskupení. Náhle mizí ,,kultivovanost jednotlivce“ a je nahrazena ,,agresivitou smečky“.

A nyní si dejte dohromady všechny zmíněné body. Nepřemýšlejme o bojovnících IS, netrapme se pro tuto chvíli atentátníky, neuklidňujme se ani tím, že se nyní celý svět spojí a že tam kdesi v Africe je všechny vybije. Nechme to všechno být a přemýšlejme jen o situaci s kráčejícím davem imigrantů.

Jsou jich milióny, které prostě technicky nemůže Evropa absorbovat. I když se zcela naplní EU, že už tam nebude ani k hnutí, zůstanou milióny dalších, kteří se budou DOMÁHAT SVÉ ZÁCHRANY – SVÉHO PRÁVA. Oni ale nebudou přemýšlet jako my a říkat si, no nedá se nic dělat, já se tam už nedostanu. NE. Budou naštvaní a budou domáhat vstupu, budou si jej vynucovat/už dnes mají takové prvky/, neuznají žádná vysvětlovaní, oni chtějí jen splnění toho, co jim Evropa dluží a toho, co ji politici slíbili. A oni to MUSÍ DÁT. Nedají-li, bude nutné je donutit.

Tak toto bude ten dav ,,za dveřmi“ a co ten dav ,,uvnitř“? Nedostali auta ani krásné byty z katalogů, bílí mají pořád vše a oni nic, jen nuzný život na ubytovnách. Jsou naštvaní, někteří otrávení, ale všichni podráždění. Imáni v mešitách káží, že bílý jim nechce dát to, co JIM BŮH PŘISLÍBIL, TO JE PŘECE JEJICH MAJETEK DANÝ BOHEM. Bílý tedy jedná proti Bohu a to nesmí žádný člověk. Nezapomeňme, že oni neřeší situace klábosením v hospodě, jako my, ale po generace jsou naučení řešit situace bojem a Božím příkazem. Nedávno jsem viděl dokument o nějakém černém přírodním kmenu/současném/. Muž tam vykládal, že válka je dobrá, že on ji má rád. Říkal, že každý muž musí stále bojovat, že je to jeho přirozenost…jak bychom asi domestikovali takové lidi, jak by se chovali v paneláku mezi ostatními Evropany? Politici by je tam ale klidně nastěhovali a nám kázali, že je to ,,lidské“.

Jestli tedy z tohoto stavu naštvaného davu uvnitř států Evropy vzejdou přímo nějací atentátníci, nebo ,,jen“ davy nespokojených, kteří táhnou ulicemi, zapalují auta a vybíjejí výlohy…o tom se můžeme jen dohadovat. Ale efekt davu vše neuvěřitelně znásobí. To množství dodá pocit převahy, a když se to přidá k pocitům nadřazenosti, kterou muslimové k nevěřícím mají, pak je celkem jasné, že vše půjde směrem k vnitřním válkám ve státech.

Celé hodnocení politiků a Evropanů tedy vychází z naprosto mylných předpokladů a to hlavně proto, že podsouvají příchozím zcela jiné smýšlení, zcela jiné reakce, než oni skutečně mají. My to bereme tak, že odkudsi přichází dav Němců, Francouzů, nebo jiných lidí, nám podobných, kteří jen někde zabloudili, jen si trošku oddechnou, umyjí se a honem se budou shánět po práci. Přece už to, že se imigranti mezi sebou rvou a vyrábějí si zbraně, že jsou ,,hodní“, když jim nebráníme v cestě, ale hned zdivočí, chtějí se prát, podřezávají se a vyhrožují, když to není po jejich – to vše ukazuje, že mají naučená zcela jiná řešení situací, než my. Je proto zcela nesmyslné srovnávat jejich migraci s jinými migracemi Evropanů.

Pro ně jsme nábožensky/ale tím i lidsky-pro ně se to neodděluje/ na nižším stupni, podřízeném a je naší povinností jim zabezpečit všechny jejich požadavky. Naši pomoc berou jako povinnost a ochotu, se kterou jim dobrovolníci vnucují svou pomoc, berou jako otrocké podřízení, slabost a proto námi pohrdají. Proto nechápe dobrovolník, který se jim zcela podrobil a žil jen pro službu jim, že jej nakonec pobodali nožem. On nesmyslně očekával vděčnost, přátelství a bratrskost. Vůbec nic nepochopil. Měl se stát muslimem, sdílet jejich víru, zvyky a životní postoje – pak by si jej vážili. Pak by byl jejich Bratrem, ale ne tím, že se před nimi bude ponižovat posluhováním, to je povinnost žen, když to dělá muž, je zbabělec a je jím pohrdáno. Copak zůstaneme navždy tak hloupí? Buďme aspoň tak chytří, hrdí a cílevědomí jako naše vzory – imigranti. Učme se od nich, když jsme zřejmě hloupější a já vidím, že jsme. Buďmě jako oni, naplňme vstřícnost a přizpůsobivost hlásanou sluníčkáři, dejme na ně-ano přizpůsobme se.

Nyní bylo zveřejněno video muslimských bojovníků, kteří vyzývají své bratry ve všech zemích, aby se nenechali ožebračovat minimální mzdou, ale aby zabíjeli všechny nevěřící. Taková burcující videa se budou množit a jako žhavé uhlíky budou zapadat do znechucených a rozlícených davů imigrantů nespokojených s malým blahobytem, který jim nevěřící sobecky nepopřáli.

https://www.facebook.com/czech.WeAreHereAtHome/videos/1504725843161712/?fref=nf

Vždy bude dost takových jednotlivců, dost Imánů, kteří budou v mešitách podporovat nespokojenost. Nesmyslnou politikou Evropských politiků se bude nestále zvětšovat množství této lidské výbušné směsi. Ani důkladná kontrola těch, co přichází /a ona se vlastně vůbec žádná ani nedělá – kontrolu hranic Schengenu nyní provádí dobrovolníci tím, že ,,rozdávají bagety“/nemůže ,,prohlédnout myšlenky těchto lidí“.

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/386888-eu-mluvi-o-uprchlicich-ale-na-lesbu-po-ni-neni-ani-stopa-vse-oddrou-dobrovolnici.html

Ale i kdyby jim dokázala rentgenovat každý pór a dokonce každou myšlenku, nic to nepomůže, protože to znechucení, zklamání a pak i zloba TY PŘIJDOU TEPRVE POZDĚJI, až dojdou cíle a nenaplní se jejich sny.

Přes všechny tyto skutečnosti, které musí znát každý vrcholný politik, se stále obhajují otevřené hranice, žvaní se, jeden summit za druhým míjí, potřásají si rukama, poplácávají po zádech a…imigranti stále proudí.

Vojenské jednotky EU se ale připravují. Myslíte, že na střet s nepokojnými imigranty? Tak to jste na omylu. Vojenské jednotky trénují, jak budou BRÁNIT IMIGRANTY PROTI NÁM.

http://medzicas.sk/vojaci-sa-pripravuju-na-nepokoje/

 

Na ukázku, jak nesnadné, či spíše v širším měřítku přímo neproveditelné, je vřazovat imigranty do nestejnorodého evropského prostředí, se můžete podívat na následující video. Připadá mi naprosto objektivní, nestranné, nikoho nekritizuje, nevytváří žádné nenávistné pózy, jen konkrétně na příkladech ukazuje skutečnost. Je tu mnoho příkladů, od dětí, které mají německý pas, ale smýšlení jim zůstává islámské. Přes starousedlíka, žijícího v Německu 20 let, který má ke křesťanům pořád stejný postoj, jako dříve. Myslím si, že toto video ukazuje velice objektivně a jemně na skutečnost, že změnit příchozí je prostě nesmysl a dokonce by to, podle mne, ani nebylo slušné vůči nim, i kdyby to snad chtěli. Z čehož zákonitě vyplývá vznik paralelních společností, žijících na jednom území, pod jedním názvem, které se ale řídí různými zákony a zcela jiným pohledem na vše. To prostě nemůže dlouhodobě přinést nic jiného, než rozpory, násilí a možná i válku.

Ještě jsem se nezmínil o tom, že imigranti, staří i noví jsou velice nesnášenliví k Židům a při každé příležitosti je napadají. Židé se už mnohdy ani neodvažují vycházet ven ve svých tradičních oděvech, protože jsou hned napadeni.

Existují statistiky, které poukazují na strmě narůstající křivku, kdy Židé, starousedlíci žijící tam bez problémů desítky let, nebo i celé generace, nyní opouštějí Německo a ostatní imigrační destinace, protože už tam nejsou v bezpečí. I v následujícím videu to uvidíte. Jinak se prý jedná o počty až desítek tisíc zoufalých Židů, kteří prchají před násilím, které jim přivodí ,,naši zachránění imigranti“. Takže pomáhame jedněm na úkor druhých, a tomu říkáme ,,lidské“, sparavedlivé? Zhodnoťte, nestranně, sami:

 

Ovšem s politiky to nehne ani v nejmenším. Stačí jim oddělit pojem terorista od pojmu migrace a důsledně, pochopitelně násilím, potlačit jakékoliv známky souvislostí. O problémech s asimilací nově příchozích je zakázáno mluvit, atentátníky už řeší nálety Ruska, které jsme ještě včera bezostyšně pomlouvali, ale dnes se nám hodí/ale ne zase tak, abychom mu odpustili naše sankce/, tak od nich milostivě přijmeme, že budou nasazovat životy na naše plány. No nakonec, není to jejich povinnost, když jsou tak špatní? Ale, ale, to přece vypadá na úplně stejný názor, jako mají imigranti na nás, to je ale zvláštní, že?

No není ten náš ,,svět“ čirá ,,demokracie“, ,,láska“ a ,,spravedlnost“?

Kukátko do České politiky:

Šílená zrada pokračuje. Vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL včera schválila pokračování svého letošního rozhodnutí dobrovolně přijmout tisíce nezákonných imigrantů z muslimských států do České republiky a nově odsouhlasila státní integrační plán, kde se imigranti budou za naše peníze učit česky, dostanou pomoc s bydlením, budou probíhat rekvalifikační kurzy a budou se také v kurzu seznamovat s demokracií, jelikož neví, co to je.
Na tento integrační plán půjde hned na začátku 200 milionů korun a to vše na úkor peněz na sociální zabezpečení pro naše vlastní potřebné občany.
A aby toho nebylo málo, tak celý tento „lukrativní“ kšeft dostane bez výběrového řízení jedna neziskovka.

Je tohle opravdu možné? Opravdu si to lidé nechají od vlády líbit a budou pořád volit ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL?

 

https://www.facebook.com/tomio.cz/videos/1114167968594017/

 

Jsou to vše děsivé vyhlídky, ale nejděsivější je zcela zjevná a masívní snaha UMLČET KAŽDÉHO, KDO NA TO JEN POUKÁŽE. Půjde-li to takto dále, bude trestné jen pomyslet na to, že někdo, kdo vám vyhrožuje – je Vám snad nebezpečný. Musíte přece být odvážný a chodit na nebezpečná místa, tak dokážete odvahu a úplně zastrašíte teroristy. Obrovská mediální kampaň s cílem z nás vychovat tupé mlčící stádo, které se střídavě třepe hrůzou před násilím, ale neodvažuje se o tom ani mluvit/už vůbec ne se bránit/ a současně se chvěje hrůzou, že jej stát bude trestat za to, že nemá ,,správné názory“. Tento schizofrenní postoj, do kterého nás vlády ženou, je naprosto zničující pro celou civilizaci. Proto si to řekněme nahlas. Největším nebezpečím pro občana jsou politici, kteří používají imigranty a děje kolem nich jako nástroje na zničení svobody a ujařmení svých vlastních občanů. A toto mi přijde ještě děsivější, než samotné atentáty.

A je to zvláštní, heslo Poturčenec horší Turka se mění. Náš velký vzor, Velký Bratr USA nechce imigranty přímat. Ale v tom okamžiku už není naším vzorem, protože my je POTŘEBUJEME PŘIJÍMAT, tak se v tomto případě svým Bratrem řídit nebudeme. Budeme si tedy z celého světa brát příklady vždy jen v tom nejhorším a tak si můžeme poskládat tu ,,svou demokracii“ z jakýchkoliv diktaur/které třeba jinak i pomlouváme/, jen aby nám vyhovovala. Možná příjde ke slovu i Fidel Castro, bude-li se to hodit…

To není jen návrat do komunistické diktatury, to je jasná cesta ještě k mnohem většímu, hlubšímu a zásadnějšímu diktátu.