C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Nový zákon o přerozdělování uprchlíků v EU je tady

pravyprostor.cz

Nová hrozba z EU: Návrh nového zákona o přerozdělování uprchlíků … slyšeli jste už o něm?


LUBOMÍR VYLÍČIL

Veliké lumpárny se vždy rodí tiše, někde stranou a ve skrytu. Je to přirozené a dělalo se to tak vždycky. Ale v naší milované EU bylo maskování křiváren pozdviženo na nový, dosud nevídaný level. K jejich důkladnějšímu utajení pomáhají i ti, kteří se kdysi nazývali „hlídacími psy demokracie“. Media a novináři. Čím? Kromě standardního odvádění pozornosti k bulvárním nesmyslům a k margináliím, aby eurorežimu nepohodlná fakta nekřivila veřejný diskurz nežádoucím směrem, používají i metodu u novinářů dosti nezvyklou. Mlčení. A to mlčení hluboké a zarputilé.

Kdo z Vás se třeba z novin nebo z televize dozvěděl, že Výbor Evropského parlamentu pro občanské svobody odsouhlasil před pár dny,  19. října, návrh nového zákona o přerozdělování uprchlíků v EU, který se má stát reformou tzv. Dublinského protokolu? A něco o bizarním obsahu dokumentu, který je k dispozici zde ? Přitom je to vysoce explozivní politikum prvního řádu. O co jde?

O nic menšího, než o stálý přerozdělovací mechanismus „uprchlíků“, bez jakýchkoli množstevních či časových omezení. Text tohoto (zatím) návrhu zákona stanovuje, že všechny členské země EU jsou povinny přijímat uprchlíky podle přerozdělovacího mechanismu, který určí ad-hoc pro každou zemi Evropská komise. Prý podle klíče HDP a populace. V praxi to má vypadat asi takto: Poté, co „uprchlík“ šťastně připrchne do první země EU, bude identifikován a bude provedena kontrola, aby se zjistilo, zda má rodinné příslušníky v EU, nebo dříve žil v EU nebo je držitelem diplomu ze země EU. Pokud ano, bude žadatel o azyl převeden do příslušné země. V opačném případě bude žadatel o azyl mít možnost volby mezi čtyřmi zeměmi, které mají v tom kterém konkrétním okamžiku nejnižší poměr žadatelů o azyl ve srovnání s ostatními podle distribučního klíče vypočteného na základě velikosti populace a HDP dané země EU…

A teď schválně. Počítejme. Kolik je v EU zemí, které mají prozatím „nejnižší poměr žadatelů o azyl ve srovnání s ostatními „? Nejsou tak zhruba čtyři? Přesněji V4? A z kolika zemí si může náš modelový, islám vyznávající černoušek, povoláním pastevec koz a výrobce dětí, vybrat? No zase ze čtyřech! A už je tu máme…

Přihořívá.  Návrh zákona, který se pracovně nazývá jako Dublin 2.0, prošel zcela hladce výborem, který se bůhví proč nazývá „Výborem pro občanské svobody“  a tento měsíc bude na zasedání EU ve Štrasburgu předložen europoslancům ke schválení jako zákonná norma pro celou EU. Poměry ve zmiňovaném orgánu jsou jasné. Návrh má podporu velkých států, jako třeba Francie, Německa a Itálie, které mají plaváčků na rozdávání a s velikou úlevou se alespoň části tohohle „obohacení“ zbaví. A těch našich 21 nešťastníků, europoslanců? I kdyby náhodou měli dobrou vůli hlasovat proti vrchnosti, co je tak královsky platí, stejně nemohou nic změnit.

Nějaké větší problémy s přijetím ostatně nepředpokládá ani předkladatel zákona, protože už s jeho podáním na program listopadové schůze rovnou vyzval jednotlivé členské země a Evropskou komisi aby zahájili jednání o implementaci navrhovaného zákona.

Neposlušné zemi, která by snad odmítla implementovat a nebo se dokonce vzpěčovala fyzicky přijmout vrchností stanovený příděl „uprchlíků“, hrozí kromě jiného i zastavení všech možných dotací a stopka v přístupu k Evropským fondům.

A my jsme v tomto kritickém čase bez parlamentu a bez nové vlády. Ba co hůř – s dosluhující, křiváckou  Bohoušovou partou. Právě v době, kdy by se mělo bouřlivě jednat v parlamentu a scházet se, na úrovni premierů, s ostatními zeměmi V4, ke koordinaci společného postupu.

Přijetí zákona nemáme sílu zabránit. Ale můžeme ho bojkotovat. Ve skupině pak o to účiněji. A pokud jde o sankce? Uvědomme si, že veškeré ty slavné eurodotace nečiní ani 15% našeho rozpočtu.

Náš problém tedy stojí takto: přijde za Vámi starosta Vašeho města a dá vám ultimátum. Buď mu odevzdáte 15% svého měsíčního příjmu a budete žít, jako dosud. Anebo si ty prachy ponecháte, ale obecní policie Vám do bytu nastrká tolik feťáků a bezdomovců, kolik pochytá a uzná za vhodné. Na byt, stravu a na furt. Co si vyberete?

vylicil