C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Koho ne/volit – poznej svého ne/přítele č.3

NEBUĎME OVCE!

Politické strany se předvádí v tom ,,nejlepším světle“, je to ovšem světlo na bažině, které vede k utopení.

Než půjdete k urnám/a doufejme, že nebudou z krematoria/, bylo by dobré se o jednotlivých stranách dozvědět trochu více, než to přebrané, co vám samy řeknou.

Budu zde publikovat krátká videa, která mohou přemýšlivému člověku pomoci s tím, co má kam ,,hodit“

Dnes tedy o ODS