C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Volte MÍR…

Levnější máslo, odstranění poplatků v lékarnách, sliby menších daní, větších důchodů a lepších mobilů…nic z toho nám život nezachrání.

Běžte, prosím, k volbám a volte ty, kteří vás vedou pryč od válek, pryč od terorismu, pryč od manipulací, prolhaných frází a výměny ras… Přemýšlejme, pokud máme čím, volme, pokud volby ještě existují, mysleme na národ a rodinu, než budou nahrazeny čímsi ,,novým“, zvráceným a z hlediska přírody odsouzeným k zániku.

Nespěme! Jinak to bude spánek smrtelný…

Odložme předsudky a staré křivdy. Je jedno, kdo k nám promlouvá, ale je důležité CO PROMLOUVÁ. Bojovat za mír, propagovat mír, neznamená být ,,ruský“. Bude-li totéž prohlašovat Amerika, Evropa, pak můžeme propagovat i je, protože MÍR je mír, ať pochází z jakékoliv ruky a prýští z jakéhokoliv srdce.