C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Tvoříme dějiny…

…jeden každý z nás. My vytvoříme budoucnost a může být plná krve, násilí, občanské války, světové jaderné války, možná potáhneme s uzlíčky posledních věcí krajinou někam, kde nebude vadit, že jsme bílí, že nejsme homosexuální a nemáme jedinou ,,správnou víru“. Takto už v historii putovaly mnohé národy, v prachu, zimě, nemocní, bez prostředků, hladoví a vyděšení. Jejich domovy byly zabrány novým obyvatelstvem… Myslíte, až takto potáhmem krajinou, že budeme mít na stejnokrojích taky nějaký symbol naší zavrženosti, jako naši předchůdci s hvězdou? Nelíbí se vám taková představa?

Tak udělejte vše pro to, aby se nenaplnila. Volte!  A volte takové lidi, kteří se tohoto také bojí, toto nechtějí a hodlají proti tomu použít všechny své síly, elán a nadšení…

Spojme se se všemi, kdo chtějí zachovat ,,starý svět“ a nenahradit ho novým zvráceným, perverzním bludem, který zákonitě bude přírodním řádem zavržen a rozložen. Spojme své síly se všemi, kdo ještě mají kořeny, ideály vzešlé z řádu a je jedno, jestli jsou to obyčejní Rusové, Ukrajinci, Američené, nebo Němci. Spojme se s LIDMI pro mír světa a zachování ŘÁDU…