C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Je na čase začít hledat vlastní kořeny…

…protože strom života bez kořenů umírá. A člověk bez historie nemá budoucnost, lid bez národa nemá identitu a stává se davem bez svědomí. Zánik rodiny znamená zničení hnízda ptáčátek a jejich vyhození do chaosu multikulti, genderu a propagace všech úchylek. Skutečně si přejete být rodičem, který hází svá ptáčata do klece šelem, protože se ní píše, že v ní je přece LÁSKA…

O tom přemýšlejte, až budte zvažovat, jestli má cenu chodit k volbám.

A až se budete probírat volebními lístky, pak dobře zvažte, kam vás skutečně a reálně povedou ti, pro které je cizinec víc, než vy, sexuální úchylka cennější, než přirozenost a válka lepší, než mír.

A nezapoměňte, žádná smečka vzdálených úředníků nikdy nebude myslet na blaho jakési malé, zapomenuté periferie EU…

Nebuďme OVCE…