C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Poslání

pravyprostor.cz

Poslání | Pravý prostor


R.O.

Globalizace, gangy zevlujících imigrantů, dekadence, nezměrná korupce ve vládě, likvidace přírodního bohatství, zástavba krajiny velkosklady, hypermarkety a výrobními halami, špinavá posprejovaná města…

… obraz naší země v režii nadnárodních korporací, liberálů a novobolševických ideologů. Lze stěží doufat, že toto obšťastňující překvapení, které mladé generaci přichystala parta havlistů, liberálů a multikulturních pomatenců, zůstane bez naší odezvy.

Mladí lidé potřebují vizi. Je to cíl, který se mladé generaci je ví jako životní úkol – boj za zmrtvýchvstání národa, jeho kultury, boj za jeho svobodu a také čest národa – tedy to, co zde dříve bylo a je, navzdory různým humanistickým tezím, přítomno i dnes. Nebo by alespoň být mělo, protože národy úpadkových a naivních darebáků si žádnou svobodu nezasluhují.

Svoboda není zadarmo! Je zde pouze pro národy obdařené nezdolnou životaschopností, která dokáže přijmout porážku, ale není nikdy rozdrcena, která může být do krajnosti potlačena, ale jakmile tlak povolí, dokáže povstat silnější než dříve.

Je samozřejmé, že každé hnutí může věřit ve svůj význam a v úspěšnost obrovského existenčního boje, který je třeba vybojovat, jen tehdy, jestliže si každý v počátku uvědomí, že cílem hnutí není vypustit nové politické heslo, nýbrž prosazení světonázoru principielního významu. Dobrý úmysl a snaha (byť upřímná) něco měnit a změnit je jistě ušlechtilá věc, ale sama o sobě nestačí.

Národní hnutí může vítězit jen tehdy, když se k dobrým úmyslům přidá železná vůle, fanatické úsilí, nezlomná neústupnost a nadlidská vytrvalost, zodpovědný přístup, kompetence, bezprostřední nasazení, vzdělání, prostředky a schopnosti. A to pouze s podporou masy, kterou si hnutí snaží získat k prosazení společného cíle.

Jako v každém boji tak i v boji za zmrtvýchvstání národní velikosti jsou bojovníci vlažní, bojovníci zapálení a bojovníci nezlomní a fanaticky neústupní. Je samozřejmé, že k prvním dvěma skupinám nepatřím.

Ukazuji vám hodnotu, která stojí výše než zisk, volný trh a liberální demokracie. Je to hodnota, kterou nelze koupit na burze. Hodnota, kterou nelze vyčíslit bezcennými šustivými obrázky komerčních bank – svoboda našeho národa, svoboda občanů k němu náležejících a svoboda jejich vlasti.

Tuto hodnotu nepřináší banda asociálních squaterů a cikánů, která pod patronátem režimu obsadí cizí pozemek, aby jej zplundrovala, posprejovala a znečistila odpadem. Tuto hodnotu nepřináší klika buržoazně demokratických sběračů, udavačů, donašečů a pasáků z organizace Antifa. Tuto hodnotu nepřináší opilí anarchocikáni na nádraží, kteří zabalili svůj společenský neúspěch do Marxe a Bakunina. Tuto hodnotu nepřináší stádo bezpáteřních zkorumpovaných parlamentářů z politických stran. Tuto hodnotu nepřináší tupý šmejd úřednického aparátu. Tuto hodnotu nepřináší prohnilý stát, udržovaný při životě balíkem mezinárodních půjček a plastovými obušky.

Tato hodnota je v každém z nás a je pouze otázkou vůle jednotlivce, zda zvítězí nad osobní pohodlností  nebo ulpí doma na gauči s pivem u TV H@vna.