C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


KOHO VOLIT aneb…

nwoo.org

KOHO VOLIT aneb 28 let porušování lidských práv – 14.10.2017


22089156_547613175570783_614412101043912276_nKOHO VOLIT?

Vážení senioři, společně jsme pro naši mladou generaci selhali, připravili je o vlast i jejich vlastní identitu. Mlčky jsme přihlíželi jak nám noví politici ničí vše, co naši předkové a rodiče vybudovali. Mlčky jsme dovolili demokraticky prodat vše, i to nejdražší a nejcennější, co činilo naši republiku hospodářsky silnou a soběstačnou. Patřili jsme ekonomicky, hospodářsky i průmyslově mezi nejsilnější velmoci světa a to dnes nikdo nechce demokraticky přiznat zrovna tak i jako dříve. Mlčky jsme se nechali demokratickými západními pravdoláskařskými nástroji vlákat do hlubinné propasti, kterou nepřítel světa nazval příznačným jménem „demokracie“.

Bez většího odporu jsme si nechali demokraticky a o nás bez nás, rozdělit republiku na dva samostatné, ale nesamostatné státy. Dopustili jsme nelegitimní rozdělení velmi dobře fungujícího a prosperujícího státu, kde se v letech 1985 do roku 1989 již ani lépe žít nemohlo. 28 let žijeme v nelegitimních republikách a ukázalo se, že rozdělení společného státu jak u nás tak i na Slovensku, bylo fatální chybou. Proto apelujeme na všechny vlastence, kteří jsou dnes již bohužel v důchodovém věku, aby sebrali všechny své síly a společně s námi řekli pravdu do očí všem těm, kteří společnou republiku nezažili a všem těm, kteří nové generaci lžou a vtiskávají do našich dějin chaos a nepravdy. Pojďme společnou konfrontací uzavřít tuto episodu lží, zlodějen, bezpráví a vlád podplacených neumětelů a vrátit zpět vše, co národu právem náleží a zanechat majetek našim budoucím generacím.

Nechali jsme se hezkými sliby a slovy připravit o zaměstnání, umlčet, potichu bez hlesnutí v bídě a bez důstojného pohřbu umírat.

Necháme to tak…??
KOHO BUDETE VOLIT?

Vážení junioři a teenageři,

jste spokojeni s tímto stávajícím stavem, který vybudovala za 28 let hrstka mocichtivých, úplatných a nezodpovědných politických nevzdělanců?

-Senioři jsou zanedbávání. Lidé raději pečují o domácí mazlíčky než o svoje staré rodiče.
-Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována, množí se rozvrácené vztahy a svobodně žijící matky bez otců.
-Početí a výchova dětí je vnímáno jako obtěžující a dětí se rodí stále méně.
-Literatura a umění se stávají bezduchým. Vytváří se planá zábava za každou cenu. Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá, nevkusná, nic neříkající, ale přesto za ně bohatí zaplatí horentní sumy.
-Čestná vlastenecká vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována vysmívána a zákonem zrušena. Armádu tvoří placení žoldáci.
-Lidé pilně pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se do popředí staví prázdní pokrytci, populisté, pochybní umělci a takzvané celebrity.
-Daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát přerozděluje neúměrně vysoké částky do neziskových organizací a různým nepotřebným, ale zájmovým projektům, kde nenávratně vše mizí
-Lidé se nebojí nepracovat, státu to vyhovuje, neboť pro ně nemá vhodné zaměstnání a tak jim dá raději nějakou tu podporu, aby jim zavřel ústa
-Úroveň vzdělání rapidně klesá a zlatá česká řemesla jaksi s podivem vymizela.
-Politici záměrně zvyšují státní dluh, který roste do nikdy nesplatitelné výše.
-Přestalo se vyrábět a pěstovat, protože prý výroba doma je moc drahá.
-Potraviny se dováží z jiných zemí a od tajných výrobců, kteří dostávají předem namíchané přídavné směsi s jedy /např. aspartam a acesulfam/ od největšího výrobce jedů „Monsanta“ do všech výrobků konzumovaných východní Evropou.
-Kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou tak činí a postižitelnost těchto zločinů je v našem zákonodárství nedosažitelná.
-Selhávající legislativa jakoby postrádala přirozenost a chrání podvodníky před poctivými občany.
-Veřejné funkce se stávají zaměstnáním pouze pro rodinné příslušníky a známé toho, kdo je momentálně u moci a tak je dnes již veřejným tajemstvím, že na všech státních úřadech pracují lidé bez patřičného vzdělání a patřičné praxe, neboli neumětelové.
-Lidé s vlastnostmi jako je čest, smysl pro povinnost, zodpovědnost, nadšení pro práci, pro dobročinnost, zápal pro věci veřejné, jsou zesměšňováni a nakonec zatracováni.
-V politice i mezi občany se šíří cynismus, arogance a schizofrenie
-Rozbujelo se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí a dovedností a nepoctivá práce.
-Do země přichází velké množství cizinců s právem volit.
-Politikové upřednostňují flákače, nemakačenka a osoby s nízkou morálkou, kteří si vynucují pouze zábavu a státní podporu

Nevadí Vám to?

Zdroj: https://www.facebook.com/events/371484353288153/