C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Kde se budou zachraňovat bohatí? Neuhodnete

aeronet.cz

Globální elity našly záchranu před klimatickými změnami – “druhé Švýcarsko” je v Rusku na Sibiři. V.V. Pjakin o klimatických změnách a přesídlování elit – video z roku 2013

Pozorovatelka

Tímto článkem navazuji na svůj nedávný článek o významu projektu “formát Astana”. I v tomto případě vycházím z informací V.V.Pjakina, ovšem s tím, že chci zdůraznit další souvislosti, které mi z těch informací plynou. A hned na úvod předešlu, že souvislost mezi Astanou a přesídlením elit do “Švýcarska číslo dvě” vidím v tom, že ze sibiřského “Švýcarska číslo dvě” je to do Astany co by kamenem dohodil (a to nehovořím o tom, jak v důležitých jednáních Astana stále více nahrazuje roli Ženevy). A v dalším je článek o tom, jak veliký trumf v ruce drží Putin, resp. jak globální elitě nezbývá, než se s Putinem domlouvat/přistupovat na jeho podmínky – vždyť “druhé Švýcarsko” leží na ruském území!

A na úvod video s V.V.Pjakinem z roku 2013 “Přesídlení globální elity – Altaj, druhé Švýcarsko”:

A tady psaný volný překlad:

Velké množství předpovídačů prorokuje Americe, Evropě, Británii a dalším západním zemím katastrofu globálního významu. Tajní vůdci světa, kteří lidstvo řídí od dob Egypta a Říma, se logicky snaží přesídlit do Ruska, na Sibiř (např. D.S.Kahn). Jak situace vypadá nyní? 

Tato tendence se může jevit nelogická, ale tento plán vůbec není nedůvěryhodný a ten proces nikam nezmizel. V plánu přesídlení elit se jako nejvíce výhodné ukázalo území Altajského kraje a republika Altaj. To má souvislost s tím, že v 19. století žili bratři Gumbelgové (?), kteří jezdili po celém světě a financováni byli švýcarskými bankami – dokud Alexandr Gumbelg (?) nepřijel na Altaj a nepřinesl zprávu, že Altaj je “druhé Švýcarsko”. A že zde jsou nejen obdobné podmínky, ale ještě lepší, protože Altaj je velké území a navíc příznivé pro zemědělství. Dále vzhledem k různým teoriím o globální katastrofě, např. i vzhledem k teorii o převrácení/posunu zemských pólů, se Altajský kraj jeví být odolným proti jakýmkoliv kataklizmatům. A rozvíjení Altajského kraje v postsovětské době mělo především tu podobu, že zde probíhaly různé geografické mise, řízené profesionálními rozvědčíky a v altajských horách už je naplánováno, kde budou stát jaké zámky, kde budou rozvíjena různá centra a v tom plánu se Barnaul (pozn.: hlavní město republiky Altaj) má stát centrem administrativně-ekonomického řízení, kam budou moci kdykoliv vrtulníkem z hor přiletět a večer se domů zase vrátit.

Ale v důsledku fázového vzestupu těchto plánů se dostal samotný fakt přesídlení globální elity pod velkou otázku, což ale neznamená, že oni se tohoto plánu k zajištění vlastní bezpečnosti vzdali a plán na jejich přesídlení dosud trvá a pokračuje. Mezitím běží to, že území, které bylo za Stalina osídleno, je stále více vysídlováno, aby jej mohl obsadit GP. Tady si ale musíme uvědomit, že když hovoříme o Altaji, hovoříme o širokém území, tzn. i o území, které bylo Ruskem předáno republice Kazachstán – vždyť Kazachstán vznikl ze třech území: Ruska, Kyrgyzie a Uzbekistánu. A to, co tam je dnes, to tam nikdy nebylo, existovaly tam pouze vesnice a kočovné národy a Kazachstán do současné podoby byl utvářen až díky Sovětskému svazu.

Altajský kraj je součástí Sibiřského federálního okruhu, ale je v něm nejnižší přírůstek stěhujících se obyvatel. A je to proto, aby byl úbytek obyvatel – aby lidé obzvláště z Altajské republiky co nejvíce odjížděli, ale v žádném případě se sem nestěhovali, protože k udržení a obsluze infrastruktury bude stačit jejich nízký počet.

Podobně V.V. Pjakin hovoří i ve videu z roku 2012 – zde

Altaj – kraj řek, jezer a vodopádů

Altajský kraj a Altajská republika jsou součástí ruského Sibiřského federálního okruhu, ale nenechme se mýlit jen představou nehostinné Sibiře. Tento federální okruh totiž zabírá prostor od severu až k hranicím Ruska s Mongolskem a – Čínou a Kazachstánem! A pokud hovoříme o Altaji, hovoříme o téměř 2 000 km dlouhém a 600 km širokém horském systému v centrální Asii na rozhraní Ruska, Kazachstánu, Číny a Mongolska, který s nejvyšším vrcholem Bělucha (4 506 m) je nejvyšším pohořím Sibiře. Co je ale důležité – pro Globalisty je zajímavá jak kazachstánská, tak především ale ruská část Altaje.

Hora Bělucha na ruském území Altaje

Globální elity našly záchranu před klimatickými změnami -

Kaňon řeky Čulyšman, kterému se přezdívá „Grand Canyon Altaje“. Řeka končí v Těleckém jezeru, největším na ruské části Altaje.

Na dalším obrázku je mapa polohy Altajského kraje a Altajské republiky s hlavním městem Barnaul v rámci Sibiřského federálního okruhu:

A zde ruský Altaj na mapě Euroasie, kde je zjevné, proč je považován za suchozemský střed – ruský Altaj je místem, ze kterého je nejvíce daleko k vodám moří a oceánů na všechny světové strany. Z obrázku je dále zjevná poloha na hranicích s Mongolskem, Čínou a Kazachstánem:

Klimatické podmínky a vodstvo Altaje

Klima na Altaji je chladné a vlhké (ačkoliv slunečných dnů je údajně více než na mořském pobřeží Soči, srážky na hřebenech dosahují 2 000 mm/rok, sněhová pokrývka běžně 2–3 m. Na Altaji se nachází přibližně 7 000 jezer s celkovou plochou 600 km2 a teče tam přes 20 000 řek o celkové délce 62 555 km, na území se nachází spousta vodopádů. Dále je na Altaji více než 1 500 ledovců o celkové ploše 890 km2. Průměrná maximální teplota dosahuje kolem 22°C, průměrná minimální -15 až -20°C (tabulka teplot a další bohaté informace zde).

Když si tyto stručné informace dáme do souvislosti s tím, co se jmenuje oteplování planety a s tím, že ve Švýcarsku po ledovcích (a časem možná i po jezerech a dalším vodstvu) již brzy nemá být ani stopy, nejeví se pak globálním elitám tato oblast jako ideální k přesídlení? A je náhoda, že nejcennější přírodní části ruského Altaje jsou součástí chráněných území, která byla roku 1998 zařazena na seznam přírodních památek světového dědictví UNESCO? A že Altajská přírodní rezervace s ochrannou zónou Těleckého jezera, Katuňská biosférická rezervace s ochranou zónou okolo Běluchy a Ukokská klidová zóna tvoří společně přírodní památku UNESCO “Zlaté hory Altaje”?

Astana jako Ženeva, Altajský kraj jako Švýcarsko?

Tady mě především napadá otázka, co bylo dřív – plán o přesídlení elit z důvodu očekávaných klimatických změn anebo plán o výstavbě Astany? Z vloženého videa Valerije Pjakina plyne, že “nové Švýcarsko” se hledalo už v 19. století, že nalezeno bylo právě v ruském Altajském kraji a že od té doby je tato oblast v hledáčku zájmů.Takže jde o dávný plán.

Když se podíváme na Astanu, tak její historie je mnohem, mnohem mladší. Na místě dnešní Astany založilo Rusko v roce 1824 vojenskou pevnost, která o osm let později získala jméno Akmolinsk a kolem níž se začalo rozvíjet stejnojmenné město. V polovině 50. letech byla v Sovětském svazu zahájena kampaň obdělávání celin a význam Akmolinska vzrostl v nové roli hlavního města kraje, tvořeného pěti severními oblastmi Kazachstánu. To vedlo k rozvoji městské výstavby a ke zlepšení vybavenosti města včetně otevření vysokých škol. V letech 1961-1991 se město jmenovalo Celinograd.

Už v roce 1990 (tzn. ještě před rozpadem SSSR) Kazachstán deklaroval svou svrchovanost a v prosinci 1991 byla země přejmenována na Republiku Kazachstán a vyhlásila nezávislost. Celinograd tehdy změnil jméno na Akmolu a nadále byl administrativním střediskem oblasti.

Za nové hlavní město Kazachstánu byla Akmola prohlášena v červenci 1994, což o rok později svým dekretem potvrdil prezident Nazarbajev. Dalším prezidentským dekretem pak byla Akmola v květnu 1998 přejmenována na Astanu. Od té doby město zažívá nebývalý rozmach, počet obyvatel se v průběhu posledního desetiletí zdvojnásobil a ve městě vyrostly desítky moderních kancelářských budov, nové ulice, parky i rezidenční čtvrti. Hlavním architektem přitom byl Brit Norman Foster.

Jaké z této části plyne shrnutí?

Plán na přesídlení elit na ruské území (nemluvě o plánech k ovládnutí ruských zdrojů) je dávný, ale nově začal být realizován až s příchodem Gorbačova, tzn. s rozpadem SSSR. Pokud jde o Kazachstán, tam se v únoru 1990 stal prezidentem Nazarbajev a ten hned v říjnu 1990, tzn. více než rok před rozpadem SSSR!, prosadil deklaraci o svrchovanosti “Kazašské SSSR” a o rok později, v prosinci 1991, “Kazašskou SSSR” přejmenoval na “Republiku Kazachstán”. A za pozornost stojí, že tak opět učinil ještě předtím, než se SSSR oficiálně rozpadl (oficiální rozpad SSSR byl 26. prosince 1991, nezávislá “Republika Kazachstán” ale vznikla už 16. prosince téhož roku). Načež následovalo přemístění hlavního města do Akmoly, poté jeho přejmenování na Astanu a pak ten rozvoj a budování, které nemají obdoby.

A nově vidíme, že v Astaně byla do jedné organizace sjednocena polovina lidstva a že ve stejné Astaně dochází ke sjednocování turkických národů. A co víc – altajský národ rovněž spadá pod turkické národy a v seznamu zemí, kvůli kterým je doporučováno se učit turecky, je zahrnuta i Altajská republika.!

Co z toho plyne? 

Ať už to bylo z důvodu očekávání klimatických změn či z důvodu plánu o přestěhování centra světové moci na Východ, dávno tomu bylo nalezeno území, které se má stát “druhým Švýcarskem”. A jak v 70. letech začalo předávání amerických technologií Číně, současně se pracovalo na rozpadu SSSR – tzn. i na vzniku samostatného Kazachstánu a následně na vytvoření Astany. A když se podíváme na následující mapu, tak vidíme, jak významným městem Astana je/má být: (Pozn. Admin – Nelze linkovat dynamické mapy z webu, který nepodporuje https a navíc je to nebezpečné, prosím, nelinkujte dynamické a skriptované objekty do článků. Děkuji.)

A když Pjakin na téma “formát Astana” řekl m.j. toto: “..je likvidováno i Turecko, jenže turecky mluvící obyvatelstvo musí být nějakým způsobem organizováno. Když Nursultan Abiševič (kazachstánský prezident Nazarbajev) vstoupil do konfrontace se státní elitou USA, která skoupila kanalizaci Alma Aty (dříve hlavní město Kazachstánu) a požadovala, aby se politika Kazachstánu plně přizpůsobila USA, Nazarbajev řekl “ne” a přemístil sídlo hlavního města do Astany. Každý, kdo Spojeným státům řekl “ne” to nějakým způsobem odnesl (Dominique Strauss-Kahn, Kaddáfi a další), ale v případě Kazachstánu se tak nestalo. A to znamená pouze to, že Nazarbajev řekl státní elitě USA “ne” bez následků proto, že za ním stála vyšší elita – globalisté. A že Nazarbajev začal s touto vyšší elitou spolupracovat. USA mohly zrušit jakékoliv další financování Kazachstánu, ale místo toho postavily Astanu, jedno z nejkrásnějších měst na světě. Konspirátoři natočili o Astaně řadu videí, aniž by chápali, o co jde, ale podívejte se například na architekturu kongresového centra či na memoriální komplex Bajterek – vše je potvrzením, že zde je řešen úkol globalistů“.

A když Pjakin už několikrát upozorňoval, že bez velké pozornosti je zde budováno nové centrum koncentrace moci, tak mým pohledem a polopaticky tím říká toto: Západní svět končí jak co by světový hegemon, tak co by jeho národy, protože novým hegemonem se stane Čína a základem nových národů všechny ty, které budou pod vedením Kazachstánu sjednoceny nejdříve islámem a následně turečtinou (jak velmi mi to připomíná rozklad Říma, kdy nejdříve byli “barbaři” sjednoceni křesťanstvím a následně novými jazyky – a kde dnes je sláva Říma a kde je latina, původní jazyk Římanů?). V souhrnu můžeme říct, že vlastně probíhá restart lidstva na jeho co nejprimitivnější úroveň. a touto optikou můžeme říct, že v likvidaci bílého člověka se GP před ničím nezastaví – viz Pjakin v čase od 44.00 zde

Před Putinem a po Putinovi a svět před ekologickou katastrofou

Vraťme se do doby, kdy Nazarbajev začal s Globalisty spolupracovat, kdy velmi iniciativně prosadil samostatnost Kazachstánu dříve, než bylo nutné a kdy spolupracoval na vybudování a roli Astany. Vším jsme v době Gorbačova a Jelcina a tím v době, kdy se zdálo, že z Ruska si každý může urvat, co se mu zlíbí – a kdy vytvoření “druhého Švýcarska” se muselo jevit jako hotová věc.

Gorbačov, Putin

Když však v roce 2000 přišel Putin, všechno se změnilo! Globalistické plány o Euroasii podle jejích představ, tzn. s rozdělenou Ukrajinou,dostávají na frak. Na frak dostávají jejich plány i s Čínou, Íránem a dokonce i s Kazachstánem, když si Putin ze všech těchto zemí vytvořil spojence. Ale za nejdůležitější považuji větu, kterou Pjakin nepřestává opakovat: “Svět je na hraně ekonomické, vojenské a EKOLOGICKÉ katastrofy”. A k této větě často doplňuje: “Odletět z planety nemají jak ani kam”.

Teď krátce odbočím. V jiném videu, rovněž z roku 2013, Pjakin říká, že žádné globální oteplování ani ochlazování se nekoná, ale že jde pouze o změnu/stěhování klimatických pásem, jaké planeta v historii zažila už několikrát (je to názor, který mám i já) a je to v čase od cca 00:45 zde  

A teď zpět. Pokud stěhování klimatických pásem dostupuje takové úrovně, že globálním elitám skutečně nezbude, než se přestěhovat do toho “druhého Švýcarska” na ruském území, kde podmínky budou k žití (resp. k přežití, než se jim snad útěk z planety skutečně podaří), pak Rusko má v ruce obrovský trumf! Díky politice Putina Globalisté totiž už moc dobře vědí, že jít na Rusko vojenskou silou, to je i jejich konec. A že tedy nezbývá, než se s Ruskem domlouvat – přistupovat na jeho podmínky.

Vzhledem k objektivním podmínkám (a zákonu času) je tak Rusko v pozici, že jako jediná země na světě může Globalisty natolik zatlačit do kouta, že se své moci vzdají a přenechají ji Rusku, tzn. ruské představě globalizace. A připomenu, že je to představa, která s vytvářením nových národů nepočítá, ale právě naopak.

Bělucha – mystická hora

Článek by nebyl úplný, kdybych nedoplnila, že nejvyšší hora Altaje, Bělucha, ležící na ruském území, je považována za mystickou horu a má být součástí tří hor (jednou z nich má být Tibet) které mají tvořit tzv. “mandalu Země” a mají být místem tzv. šambaly.Možná to souvisí s tím, že Bělucha není od Tibetu příliš vzdálená a že spolu s ním tak vlastně leží ve středu euroasijského kontinentu.

Více na toto téma viz “Ruská šambala” či video o “Bílých vodách Altaje

Pozorovatelka – 26.09.2017