C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Volby a voda…

nwoo.org

SÁZÍME NA ILUZE? KOHO VOLIT A KOHO NE? PROGRAMY POLITICKÝCH STRAN A VODA – FAKTA

Autor: Radek Novotný

KAPKY-1200x685Voda je pro stát tím čím, krev pro člověka

Volební programy stran a hnutí bez řešení otázky zpětného převzetí kontroly nad vodou jsou jen prázdná hesla.V odárenství a voda je strategická surovina pro fungování každého státu a pro všechna odvětví. Voda se týká všeho – zemědělství, průmyslu, zdravotnictví, sociálního smíru, ekologie, životní prostředí, obrany a bezpečnosti, svrchovanosti státu. Bez vody a její kontroly, není žádná politická strana schopna splnit nic z volebních programů. Ty se stávají jen líbivým lákadlem na neinformované voliče.

Voda, její správa a dostupnost je základ státu

„Jakákoliv politická reprezentace, která chce spravovat zemi bez vody, resp. s vodou v rukou cizinců, buď nechápe význam vody pro stát a jeho občany nebo skrytě pracuje pro koncerny a finanční skupiny a podporuje koncernový kolonialismus. Ani v jednom případě nemá takové politické vedení, ve vedení státu, krajů a měst co dělat.“ ing. Radek Novotný, autor projektu PRAVDA O VODĚ

Během posledních dvou měsíců u mne byli na konzultaci o situaci s vodou v ČR zástupci 4 politických stran

Všem, kteří přijeli, děkuji za zájem o vodu a důvěru v mé informace o ni. Nezávisle na tom, z jaké byli strany, jsem konzultaci nikomu neodmítl (a nebudu to dělat u žádné strany), protože z rozhovorů před setkáním bylo jasné, že lidé, kteří se na mne obraceli, chtěli vodu a situaci kolem ní konzultovat a poté řešit. O vedení jednoho hnutí jsem přesvědčen, že pracuje léta pro koncern a proto bohužel nevěřím, že rozumným lidem z hnutí, kteří za mnou přijeli, umožní cokoliv napravit.

Dokument dokládající co se kolem vody a „politiků“ děje, můžete shlédnout ZDE:

Všem jsem vysvětlil a doložil totéž:

  1. V České republice došlo k protiprávní a nemravné privatizaci zisků a zestátnění nákladů z vody a lidé, města i stát na pokoutné tunelizace vodáren doplácí.
  2. Pro ukončení drancování peněženek lidí a veřejných rozpočtů a pro převzetí vody zpět do rukou městských vodáren je třeba vrátit do rukou měst/státu:

1) VODU + 2) VODÁRENSKOU INFRASTRUKTURU + 3) PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ

celé hospodaření s vodou a právo inkasovat zisk z vodného a stočného

Pokud cokoliv z toho zůstane v rukou cizinců nebo překupníků, pak pořád bude z vody kšeft samozvaných a my i stát na to budeme dál doplácet.

Trautneberk

Voliči: Pozor na manipulace a populismus

Pokud všechny tři výše uvedené části obchodu s vodou nemají politické strany a hnutí takto jednoznačně uvedeny v programech, pak existuje obrovské riziko, že VODA je jen líbivé politické heslo, které zneužijí na nalákání voličů, ale reálná náprava a ukončení působení Trautenberků u ČESKÉ VODY není jejich skutečný cíl. Upozorňuji občany ČR, že v případě ODS, ČSSD a STAN se kroky směřující k nápravě nedají čekávat ani v případě, že si do programů dají.

Jedenáctého září 2017 se stal milníkem v chápání vody v české politice

První politická strana v České republice, která již komplexně chápe o co nám všem s vodou je na světě. Po konzultaci se mnou 11.9.2017 veřejně vyjádřila jednoznačně i to, co je třeba udělat pro nápravu v programu. PIRÁTI jsou zatím jediní, kteří chápou problematiku komplexně a v programu navrhují skutečné komplexní principy řešení. VIZ tisková zpráva i program strany – www.pirati.cz/tiskove-zpravy/vratte-vodu-mestum-a-krajum.html. V tiskové zprávě zmiňují stanoviska soudců. Tady je máte, podařilo se mi je dosáhnout po 15 letech vedení soudní obrany darebáky vytunelované okresní vodárny: STANOVISKA SOUDCŮ OHLEDNĚ TUNELŮ

Co bude dál? Ukáže čas

Jsem zvědavý, zda se k PIRÁTŮM přidají další strany. Rozhodně to nelze očekávat od těch, kteří jsou za tunely vodáren odpovědní a na tunelizaci vodáren na úkor lidí profitovali nebo profitují – ODS, ČSSD …

Nezávisle na politicích můžete jako občané vyjádřit svůj názor a přidat se k těm, kteří chtějí nápravu:

VODA a HOSPODAŘENÍ S NÍ NEPATŘÍ DO RUKOU CIZINCŮ ANI PŘEKUPNÍKŮ

provozní modelMnohé politické strany nepochopily nebo chápat nechtějí, že problém s vodou ČR je především v tom, že díky protiprávnímu jednání anti-politiků u našich studní dnes stojí „CIZINCI“ v pozici, kdy za vodu inkasují zisky, které nemusí reinvestovat zpět do obnovy vodárenské infrastruktury. Jejich prioritou není obnova vodárenských trubek a čistá voda, jejich cíl je dostat z monopolu vody co nejvíce peněz na své účty.

Díky tzv. provozním modelům/tunelům došlo k oddělení neoddělitelného

Došlo k oddělení prodeje vody a zisků z vody od studní a vodárenské infrastruktury. Infrastruktura a povinnost ji financovat zůstala v rukou měst nebo jejich vodáren, ale prodeje vody, peněžní toky z vody a právo inkasovat zisk je v rukou cizinců. Jde o novodobý koloniální model, umožňující dobývání renty přes „podnikání“ na strategickém monopolu, kdy občané a veřejný sektor financují investice a koncerny poté vesele inkasují zisky. Veřejný sektor a občané musí financovat náklady a zisky, které tečou mimo Českou republiku.

Programy politických stran a VODA V ČR


ANO – Chceme napravit obrovskou chybu, ke které došlo v 90. letech rozprodejem vodohospodářské infrastruktury a naprostým roztříštěním jejího vlastnictví. Podpoříme postupný návrat vodohospodářského majetku do rukou krajů, obcí a měst“. str. 34

HODNOCENÍ: Pro neznalé voliče „přitažlivé, ale fakticky problém s vodou a zisky v rukou cizinců toto je nic neřešící prohlášení. Vodohospodářský majetek navíc vesměs městům a jejich vodárnám zůstal. tzv. PROVOZNÍ MODEL/TUNEL Do rukou cizinců byly často bez náhrady vyvedeny zisky tvořící aktiva vodáren: kvalifikovaná pracovní síla, portfolia smluvních partnerů a právo inkasovat zisk z vody = „prodej“ vody. PROGRAM


ČSSD – V programu nemají o vodě, vrácení vody, infrastruktury a hospodaření s ní do rukou měst/krajů a státu ani slovo

HODNOCENÍ: Spolu s ODS je ČSSD odpovědná za to, že se hospodaření s vodou dostalo do rukou cizinců. ČSSD v řadě regionů v ČR asistovala předání vody do rukou cizinců, přestože o negativních důsledcích věděli min. od roku 2002 , kdy jsem ČSSD na tunely vodáren upozornil – vládu, ministerstvo zemědělství p. Palas , financí p. Sobotka a vnitra p. Gross PROGRAM


KDU-ČSL – V programu nemají nebo jsem to tam nenašel o vodě, vrácení vody, infrastruktury a hospodaření s ní do rukou měst/krajů a státu ani slovo

HODNOCENÍ: Minimálně v Olomouci a Zlíně se někteří „politici“ KDU podíleli na instalaci fr. koncernu mezi lidi a vodu. PROGRAM


KSČM – Má v programu část „VODY“ v bodě IV. Příroda pro nás i budoucí generace mají: „Vodní zdroje a zásobování pitnou vodou vrátíme do rukou státu.“

HODNOCENÍ: O vrácení hospodaření s vodou (zisků z vody) do rukou měst/krajů zatím v programu nemají nic, stejně jako o vrácení zásadní části vodárenského celku – infrastruktury. Trubky patrně nechtějí nechat v rukou koncernů – např. celý Severomoravský kraj. Vedení KSČM na problematiku vody upozorňuji již od roku 2002, stejně jako všechny ostatní strany. Pan V. Filip ví o důsledcích předání vody do rukou cizinců z Jižních Čech, dokonce prý má dokumentaci, která krok za krokem celý proces dokumentuje. PROGRAM


ODS – V programu nemají o vodě, vrácení vody, infrastruktury a hospodaření s ní do rukou měst/krajů a státu ani slovo

HODNOCENÍ: ODS je politická strana , která je nejvíce odpodvědná za to, že se hospodaření s vodou dostalo do rukou cizinců. ODS a ČSSD v řadě regionů ČR asistovala předání vody do rukou cizinců, přestože o negativních důsledcích věděli. Nechtějí se vodou zabývat a nikd ynic pro nápravu neudělali: PROGRAM


TOP 09 – V programu nemají nebo jsem to tam nenašel o vodě, vrácení vody, infrastruktury a hospodaření s ní do rukou měst/krajů a státu ani slovo.

HODNOCENÍ: Vedení této strany skutečnýj problémům kolem vody nevěnuje vůbec pozornost PROGRAM


SPD – „Nebojíme se říct, že naším programem je deprivatizace vodárenských společností zpět do rukou měst a obcí. Naše krajina, stejně jako jižní Evropa, postupně vysychá. Pitné vody ubývá.“

HODNOCENÍ: Strana, která jako první v ČR pochopila problém s vodou. V programu zveřejnila potřebu deprivatizace, ale deprivatizace vodárenských společností jednoznačně neurčuje vrácení všeho co s vodou souvisí do rukou samospráv/krajů nebo státu: VODY – VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY I HOSPODAŘENÍ S VODOU. Přitom právě hospodařní s vodou (zde se tvoří zisky) je v ČR nejvíce v soukromých rukou a to je mimo městské vodárny. PROGRAM


PIRÁTI – „Zastavíme neúměrné zdražování pitné vody. Prosadíme ochranu vodních zdrojů a dodavatelských služeb před privatizací.“

HODNOCENÍ: Strana, která jako druhá v ČR pochopila problém s vodou a jako první do programu dala KOMPLEXNÍ NÁPRAVU. V programu zveřejnila potřebu vrácení všeho co s vodou souvisí do rukou samospráv/krajů nebo státu: VODY – VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY I HOSPODAŘENÍ S VODOU. PROGRAM


STAN – „Voda jako strategická surovina. Okamžité zahájení kroků k udržení vody v krajině se ukazuje jako nezbytné. Zaměříme se na opatření k udržení zásob podzemních vod a naopak k zamezení plýtvání vodou. Podpoříme obnovu přirozených vodních toků. Návrat vodárenství do rukou měst a obcí.“

HODNOCENÍ: STAN má v programu vrácení vody do rukou měst a obcí, ale reálně dělá 7 let pravý opak. Lidé ve vedení tohoto hnutí bez ohledu na důkazy a pravomocná usnesení soudů udržují 7 let v chodu protiprávní tunel a vodu v rukou cizinců a brání vrácení vody do rukou samospráv ve Zlíně PROGRAM

PRO MNE JSOU DÍKY NĚKTERÝM ANTI-POLITIKŮM NEVOLITELNÍ – UDRŽUJÍ V CHODU PROTIPRÁVNÍ TUNEL v rozporu s vlastním programem


ZELENÍ – Součástí opatření bude efektivnější regulace zejména síťových odvětví s cílem eliminace oligopolních a monopolních tendencí. Zejména vodárenství budeme převádět zpět do vlastnictví měst a obcí. Česká republika trpí enormním odlivem kapitálu do zahraničí.“ str. 80-81

HODNOCENÍ: Strana, která také částečně pochopila problém s vodou, ale sebelepší regulece nesmyslného systému, kdy koncerny mají garantován zisky i návratnost svých nákladů a nemusí investovat do infrastruktury, nic neřeší. Převádění vodárenství do vlastnictví měst a obcí zní dobře, ale nezaručuje, že se do rukou měst vrátí vše, co se vody týká: VODA – VODÁRENSKÁ INFRASTRUKTURA I HOSPODAŘENÍ S VODOU. Pokud cokoliv z toho zůstane v rukou cizinců nebo překupníků, pak poloviční kroky budou k ničemu. PROGRAM

O tom ví své, bývalý předseda ZELENÝCH p. Bursík. Upozornil na pochybný proces schvalování 100 strákového materiálu, týkajícího se prodeje akcií PVK Veolii, kdy zastupitelé Prahy dostali tento materiál ve středu večer a ve čtvrtek dopoledne ho schválil. Do dokumentace byly přitom pokoutně vloženy smlouvy prodlužující bezúplatně provozování vodovodů a kanalizací PVS soukromou firmou o 15 let – POKOUTNÝ HANDL .


POZN:

a) Pokud najdete v programech stran informace, které dokládají, že s vodou chtějí skutečně něco dělat, zašlete mi odkaz na program a konkrétní informaci o čísle stránky, kde to najdu. Rád doložím, že jsem se mýlil a je více stran, které budou skutečně chtít odsunout koncerny od české vody. Čím více stran má nápravu v programech, tím dříve se voda vrátí do rukou samospráv a státu.

b) Pokud zde není vaše strana a chcete ji zde mít, tak mi zašlete totéž, co je uvedeno v bodě a) :-)

Zdroj: https://pravdaovode.cz/novinky/programy-stran-voda/