C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Občané ČR píší dopis do OSN a vládě USA

nwoo.org

Konec okupantům práv a svobod – 20.9.2017


Otevřený dopis Radě bezpečnosti OSN a vládě USA

Dne 24. října 1945 svolali světoví lídři shromáždění , aby na ruinách poslední války rozhodli o založení instituce, která bude bojovat o zabezpečení míru na planetě, na dialogu jednotlivých zemí a jejich vzájemné mezinárodní spolupráci. Byla založena Organizace spojených národů a postupně podepsány mezinárodní pakty, které platí dodnes a jsou pevným základem míru na planetě Zemi ukládající jejich dodržování všem zemím světa, bez výjimky! Po 72 letech se však některé země snaží tyto dohody obcházet kvůli svým momentálním politickým ambicím. V důsledku toho jsou miliony obyvatel naší planety ohroženy bolestivou smrtí z používání moderních typů zbraní.

V roce 1983 např. americká armáda napadla Grenadu a tato akce byla rezolucí 37/8 Valného shromáždění OSN jasně definována jako „hrubé porušení mezinárodního práva“.

Kdo a jak byl potrestán za toto hrubé porušení mezinárodního paktu?

V roce 1986 provedly Spojené státy útok na Libyi a v roce 1989 napadly Panamu.

Jaké sankce byly uložené USA za tato hrubé porušení platných mezinárodních dohod?

V roce 1999 Spojené státy bombardovaly Jugoslávii, které pak označili jako „humanitární bombardování „ v roce 2003 napadly USA Irák.

Jak byli potrestáni viníci neštěstí, které přineslo smrt na mírumilovnou a v té době prosperující zemi?

Široká světová veřejnost již jasně označila USA zodpovědné za smrt civilistů v Afghánistánu, Sýrii, Egyptě, na Ukrajině a ve Venezuele.

Kdy bude Bezpečnostní rada OSN plnit svoji roli a konečně začne jednat v zájmu národů na základě jim svěřeného mezinárodního mandátu?

Nesporným faktem však zůstává, že USA jsou zodpovědné za protizákonný zásah na vlastnictví jiných států, jako např. majetek diplomatického zastoupení Ruské Federace v Americe. Tím USA hrubě porušily nejen základy mezinárodního práva, ale i základní principy nedotknutelnosti soukromého majetku, které jsou zakotveny i v Ústavě USA.

My, zástupci české veřejnosti, se připojujeme k zemím, které bojují s očividným porušováním mezinárodního práva kvůli zachování míru na naší planetě.

Vyzýváme tímto americkou vládou, aby zastavila své provokace k začátku nové světové války a upustila tak od svých praktik v narušování mezinárodních dohod v oblasti lidských práv a svobod, úmluv zaručujících nedotknutelnost soukromého vlastnictví a zastavila průtrž vměšování se do hospodářských, politických a ekonomických věcí jiných zemí .

Obracíme se na Bezpečnostní radu OSN, aby vzala na vědomí všechny skutečnosti a jednala zodpovědně, objektivně, v souladu s mezinárodními dohodami, a také podnikla konkrétní kroky k potrestání skutečných viníků všech válek a neštěstí na naší planetě. Nikdo ve světě nemá imunitu, která by kohokoliv zbavovala od povinnosti dodržování základních lidských práv a svobod a mezinárodních dohod a umluv!

Konec diplomatického dialogu má jen malý krok k válce, která může mít nevratné následky jak pro USA , Evropu, ale i pro celý svět!

Občané České republiky dne 20. září 2017, Praha

Zdroj: https://www.facebook.com/robert.zak.52/videos/10213662913908555/