C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


O soužití s Muslimy v Barmě

Ani Buddhisti nemají to správné pochopení pro Muslimy?