C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Zpochybnění demokracie…

czechfreepress.cz

Odborníci varují, že nárůst imigrantů může vést ke zpochybnění demokracie v zemi

Miroslav Suja

Ze zprávy vyplývá

, že imigranti pocházející z Afriky a Asie se účastní voleb méně často než rodilí Švédové (poměr 70 procent k 90 procentům). Pokud však volí, pak vybírají hlavně levicové strany.

Odborníci varují, že nárůst imigrantů může vést ke zpochybnění demokracie v zemi.

Řada lidí, kteří se věnují otázce islamizace a imigrační krize, se domnívá, že tyto jevy mají svůj skrytý cíl, který sledují levicové skupiny: jde o stvoření nového voliče.

Nepřekvapuje, že imigranti volí levicové strany, neboť jsou to právě ony, kdo nejsilněji bojuje za otevřené hranice a vítání tzv. uprchlíků. Švédi k tomuto zjištění potřebovali vědecký tým.

Nová analýza rakouské armády varuje, aby se Evropa neradovala ze zpomalení imigrace z Afriky. Podle reportu budou v blízké budoucnosti čísla mnohem větší.

Zpráva, kterou vydal Rakouský vojenský magazín (OeMZ), analyzuje subsaharskou Afriku (SAHEL) a uzavírá, že díky populační explozi, omezeným zdrojům a náboženskému i etnickému extremismu se nátlak na migraci velmi pravděpodobně zvýší. O zprávě informuje Kronen Zeitung.

V reportu stojí, že region SAHEL má populaci okolo 540 milionů lidí, kterým je méně, než 18, a zároveň i nejvyšší porodnost na světě, kdy v zemích, jako je Niger, má jedna žena v průměru 7,6 dětí. V roce 2050, podle statistik, se očekává, že v celé Africe bude 1 miliarda lidí mladších 18 let, zatímco v Evropě 130 milionů. A to včetně neevropských imigrantů.

Autor zprávy píše, že masivní, nekontrolovaný populační nárůst povede k rozvratu států a hranice zemí v Africe přestanou fakticky existovat.

Autor také napadá dotace EU na dovoz potravin do Afriky, což snižuje ceny tamního zboží a ničí tamní zemědělské komunity, což vede víc a víc lidí do přeplněných měst.

Nevyhnutelný příliv imigrantů může dosáhnout milionů a Evropa bude jejich nejpravděpodobnější cíl. Nejohroženějšími zeměmi budou Itálie, Španělsko a Řecko, což povede k jejich potenciální destabilizaci.

Rakouská zpráva není první, která toto zmiňuje. Již zkraje tohoto roku mluvil prezident Evropského parlamentu Antonio Tajani o 30 milionech Afričanů, kteří by do Evropy mohli v následujících letech migrovat.

Uniklá důvěrná zpráva německé rozvědky zmiňuje, že jen tento rok se do Evropy snaží dostat 6,6 milionů Afričanů.

Najvyšší súd EÚ odmietol sťažnosť zo strany Maďarska a Slovenskej republiky o legálnosti povinného programu kvót o prijímaní „utečencov“, ktorý vyžaduje, aby členské štáty EÚ prijali desiatky tisíc migrantov z Afriky, Ázie a Stredného východu. Rozhodol, že Európska komisia ako výkonný orgán EÚ má zákonné právo nariadiť jednotlivým štátom, aby prijali tzv. žiadateľov o azyl a naopak, že členské štáty nemajú žiadne právo odmietnuť tieto príkazy. Rozhodnutie zo 6.septembra, ktoré bolo označené za víťazstvo európskeho federalizmu, poukazuje na to, do akej miery EÚ uzurpovala rozhodovacie právomoci všetkých členov.

Oponenti presídľovacej schémy vravia, že rozhodnutie o udelení pobytu by malo zostať na národnej úrovni a jednostranným zavedením kvót sa nikým nevolení bruselskí byrokrati snažia vnucovať svoj diktát demokraticky zvoleným vládam európskych krajín. Spor sa ťahá od septembra 2015, kedy „jadro“ EÚ v úzkom kruhu hlasovalo za presídlenie 120 tisíc „utečencov“ z Talianska a Grécka do iných častí Európy (k čomu by sa pridalo ďalších 40 tisíc, o čom sa hovorilo už v júli 2015).
Zo 160 tisíc migrantov dostalo 9 štátov strednej a východnej Európy príkaz na prijatie asi 15 tisícov. Hoci Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Slovenská republika hlasovali proti, sú stále tlačené k múru, aby dohodu začali dodržiavať. Odvtedy odmietlo pridelené kvóty (prevažne moslimských) migrantov niekoľko štátov. Napríklad Poľsko má kvótu 6182 migrantov, ani jeden z nich nebol prijatý. Česká republika má prevziať 2691 migrantov, z ktorých bolo akceptovaných 12. Maďarsko dostalo kvótu 1294 migrantov a ku svojmu šťastiu neprevzalo jediného. Len (poddané) Lotyšsko a Malta akceptovali kvóty v plnej miere.

Maďarsko a Slovenská republika, s podporou Poľska, vyhlasujú, že Európska únia porušila pravidlá a prekročila právomoci, keď schválila systém kvót „kvalifikovanou väčšinou.“ Súdny dvor EÚ rozhodol, že hlasovanie touto väčšinou je dostatočné, pretože EÚ vraj „nemusela konať jednomyseľne, keď toto rozhodnutie prijala.“

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó nazval súdny výrok za „odporný a nezodpovedný“ a „v rozpore so záujmami európskych národov, vrátane Maďarska.“ Dodal: „Toto rozhodnutie ohrozuje bezpečnosť a budúcnosť celej Európy.“ Slovenský premiér Róbert Fico uviedol, že hoci „rešpektuje“ rozhodnutie súdu, odpor jeho vlády voči plánu premiestnenia sa „vôbec nezmenil“. (Ako je to s praktickou realizáciou slov Róberta Fica, keď Slovensko je jedinou krajinou V4, ktorá nečelí správnemu konaniu za neprijímanie utečencov? Potvrdili by aj občania Nitrianskeho kraja, že žiadne „nové rodiny“ do ich obcí nepribudli? – pozn.red.) Poľská premiérka Beata Szydłová povedala: „Bola som presvedčená, že súd vydá takýto verdikt, ale nič nemení na postoji poľskej vlády v súvislosti s migračnou politikou.“

Nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel uviedol, že rozhodnutie znamená povinnosť východoeurópskych štátov dodržiavať zásady prerozdeľovania migrantov: „Očakávame, že všetci európski partneri budú dodržiavať a bezodkladne implementovať znenie tejto dohody.“ Komisár EÚ pre migráciu Dimitris Avramopoulos rozhodnutie Európskeho súdneho dvora takisto vrelo privítal. Európska komisia už proti Českej republike, Maďarsku a Poľsku za neprijatie kvót začala právne konanie za „neplnenie si povinností“ (vyplývajúcich z „európskeho práva“), ktoré môže viesť k finančným pokutám.

Viktor Orbán, ktorý sa stal vlajkonosičom odporu voči nemeckej politike „otvorených dverí“, opakovane varoval, že moslimskí migranti ohrozujú kresťanskú identitu Európy. Na septembrovom zhromaždení v meste Kötcse predložil odborné predpovede, podľa ktorých sa očakáva, že viac ako 60 miliónov (prevažne moslimských) prisťahovalcov sa presunie do Európy v priebehu nasledujúcich 20 rokov – a tým do roku 2030 exploduje moslimské obyvateľstvo v Európe na viac ako 20%. „Islamizácia Európy je skutočná,“ upozorňuje Orbán.

VIDEO V TEXTE: Európsky súdny dvor nariadil štátom EÚ prijať migrantov