C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


VOLBY

Nebuďte lhostejní a zajímejte se o volby! Je to skutečně důležité pro Váš život i pro životy Vašich blízkých.

Není jedno, jestli jdete volit, nebo ne, je to důležité a každý, naprosto každý, ať už jde, nebo nejde volit – rozhodne svým dílkem o utrpení této země, tohoto lidu, ale i Vašich milovaných.

Nejde o to, jestli bude máslo, nebo co bude levnější a dražší, nyní už jde o to, jestli budeme žít a umírat ve válce, žít ve strachu, zoufalství, apatii, nebo si ještě podržíme lidskou důstojnost.

Svět spěje k válce světové stejně rychle, jako k občanským válkám uvnitř národů. Vše morální a normální je ponižováno, znevěrohodněno a odhozeno, jako nemoderní. Moderní je být zvrhlý pitomý, sebevražedný, tupý a bez osobního názoru, bez vlastní osobnosti. O takové věci jde nyní a i o nich se rozhodne těmito volbami.

Je Vám i toto jedno?

Pak neplačte nad hroby milovaných…


Dobře a bystře sledujte politické strany, ale mějte dobrou paměť. Jestliže někdo něco před rokem prohlašoval a dnes, před volbami vykládá pravý opak-můžete si být jistí, že to s Vámi nemyslí dobře, že mu nejde o národ, ani o člověka… Vybírejte ty, kteří mluví stále stejně a soustřeďují se na životně důležité aspekty našich životů.

Z mého pohledu je to strana pana Okamury. Zde je jeho volební program/…a nevymyslel ho včera, jen proto, aby zítra uspěl, tyto myšlenky v parlamentu prosazuje dlouhodobě, ale ostatní strany mu vytrvala ,,hází klacky pod nohy“. Taky mu nějaký hodíte? Nebo se nad jeho návrhy zamyslíte?

VOLEBNÍ PROGRAM SPD
Demokracii a svobodu – Už nikdy o nás bez nás.
Hnutí SPD má ve svém názvu i programu přímou demokracii a svobodu. Demokracie i svoboda jsou v této zemi vážně ohroženy. Naše hnutí prosazuje zásadní legislativní změny k jejich obraně. Žádáme přímou volbu a odvolatelnost politiků. Jejich trestní a hmotnou odpovědnost. Všechny politiky musíme volit přímo, stejně jako prezidenta. Pouze tak omezíme moc stranických mafií.
Prosazujeme také časově omezený mandát soudců a jejich hmotnou odpovědnost. Prosazujeme právo občanů rozhodovat o veřejných věcech v referendu. Budeme novelizovat zákon o místním referendu a prosazujeme zákon o obecném referendu. Občané mají právo se tímto způsobem vyjádřit ke všem zásadním otázkám budoucnosti českého státu, včetně členství v EU nebo v NATO.
Za zásadní ohrožení demokracie považujeme činnost takzvaných neziskových organizací s politickým a ideologickým programem.
Dnes jsou úzce propojeny na činnost státní správy a realizují ideologické a politické cíle za veřejné prostředky. Zakážeme jejich financování z prostředků státního rozpočtu. V případě neziskových organizací financovaných a řízených ze zahraničí použijeme legislativní příklad z USA nebo z Izraele k zajištění transparentnosti v jejich činnosti.
Naše hnutí SPD bude prosazovat zásadní změny v činnosti České televize a rozhlasu. Prosadíme zvýšení kontrolních pravomocí státu nad hospodařením v těchto veřejnoprávních institucích. Zrušíme rozhlasové i televizní poplatky u fyzických osob a rozhlas i televize budou pracovat na základě rozpočtové dotace státního rozpočtu.
Ne islámu, ne teroristům. Víc je bezpečnost našich občanů.
Vážení přátelé, naše hnutí požaduje zásadní kroky k zajištění bezpečnosti naší země a jejich občanů. Především odmítáme vnuceně přijímat nelegální imigranty a odmítáme islamizaci naší země pod záminkou multikulturalismu. Nedovolíme v České republice vznik páté kolony radikálních muslimů. Právo šaría a islámský džihád jsou ohrožením naší svobody a bezpečnosti. Jejich propagaci a šíření postavíme mimo zákon a porušení budeme jednoznačně trestat.
Odmítáme zpřísňování podmínek pro legální držení zbraní. Naše hnutí bude také prosazovat zásadní změnu koncepce naší armády. Armáda musí sloužit v první řadě k obraně naší vlasti, a ne pouze k zahraničním expedicím bez mandátu RB OSN. Jelikož stávající česká armáda není schopna kapacitně zajistit bezpečnost naší republiky, tak podle švýcarského vzoru zavedeme od mladé generace osmi týdenní základní vojenský výcvik a tímto opatřením zásadním způsobem doplníme přípravu záloh pro profesionální jádro armády v případě potřeby. Chceme také rozšířit vojenskou spolupráci států V4.
Odmítáme účast na agresivních akcích a vojenských provokacích.
Spojíme zkvalitnění branných schopností země s diplomatickým úsilím
o mír. V oblasti vnitřní bezpečnosti budeme prosazovat zvýšení
ohodnocení práce policistů, hasičů a dalších složek integrovaného
záchranného systému. Podpoříme jejich technické vybavení. Budeme
důsledně požadovat odpolitizovanou a profesionální práci policie, soudů
a státního zastupitelství. Zpřísníme tresty za opakovanou kriminalitu a
tresty pro recidivisty. Odmítáme jako nepřijatelné, aby imigranti stáli
nad zákonem, jak to vidíme v sousedních zemích. Prosadíme, aby
zákony platily pro všechny stejně! Český stát se musí jasně přihlásit
k odpovědnosti za vnitřní i vnější bezpečnost země a svých občanů.
Konec diktátu EU. Odejdeme po anglicku.
Vážení přátelé, Česká republika není suverénní zemí. Naše země je podřízena diktátu Evropské unie.
Evropská unie určuje, jaké zákony v naší zemi budou platit, a naše právo je podřízeno právu evropskému.
Nemůžeme samostatně rozhodovat o legálním držení zbraní, výrobě potravin, nebo energie. Už je Evropskou
unií rozhodnuto o prosazování volebního práva cizinců, přijetí eura, a Evropská unie připravuje
přerozdělení imigrantů mezi své členské země.
Provádí se plán na multikulturní evropský super stát, kde Česká
republika bude pouze bezvýznamná administrativní jednotka.
Nemůžeme se spokojit s budoucností tohoto novodobého protektorátu,
kde se v montovnách pracuje za třetinové mzdy pro zahraniční
korporace a za podmínek, které by v jejich vlastních zemích nikdy
neprošly beztrestně. Česká republika musí znovu začít důsledně
prosazovat své ekonomické zájmy. Naše hnutí bude prosazovat
následující kroky k obnově suverenity státu. Nejdříve navrhneme
Evropské unii jednání o změně podmínek členství v EU. Budeme žádat
plnou suverenitu v otázce imigrace, vnitřní a vnější bezpečnosti,
potravinové a energetické bezpečnosti, daní a měny. Budeme žádat právo odmítnout legislativní kroky
na základě směrnic EU. Pokud do šesti měsíců nedosáhneme požadovaných výsledků, vyhlásíme
referendum o vystoupení naší země z Evropské unie. V případě, že občané toto vystoupení podpoří, potom
budeme postupovat obdobně jako Velká Británie. Aktivujeme článek 50 Lisabonské smlouvy a zahájíme
řízený proces našeho postupného vystoupení.
Souběžně povedeme jednání o úpravě vzájemných vztahů s Velkou
Británií, Norskem, Švýcarskem a dalšími evropskými zeměmi, které
nejsou členy eurozóny ani EU.
Následné vztahy s evropskými
zeměmi budeme řídit podle
platné smlouvy o Evropské zóně
volného obchodu (EFTA), které
zaručí volný pohyb osob, zboží,
služeb a kapitálu podle vzoru
např. Švýcarska a Norska.
Využijeme izraelské zkušenosti ke kontrole činnosti tzv. politických
nevládních organizací, jejich financování a jejich řízení ze zahraničí.
Spravedlnost pro každého.
Vážení přátelé, lidem v naší zemi chybí pocit, že se měří všem stejným metrem a že spravedlnost platí pro
každého občana. Do očí se nám smějí korupčníci a tuneláři. Jejich trestní kauzy připomínají parodie. Slušní
lidé pracují za nízké mzdy, nebo mají nízké důchody, jsou vystaveni aroganci úřadů, podvodům lichvářů a
nemohou se účinně dovolat svých práv. Do očí se nám smějí nepřizpůsobiví občané, kteří parazitují
na štědrém a bezpracném sociálním systému. V poslední době jsme poslouchali tahanice pana Babiše, pana
Sobotky, pana Kalouska a dalších na téma majetku politiků, nákupu dluhopisů a podobně. Jsou to jen
prázdná slova a politický cirkus. Chybí nám nejdůležitější nástroj, jak vrátit důvěru k politice a důvěru
občanů, že nabytý majetek byl získán poctivě, legální cestou a řádně zdaněn. Tímto nástrojem je účinný
zákon o zpětném prokázání majetku. Podstatné je pro nás právě slovíčko zpětné.
Tak nemohou být promlčeny zlodějiny korupčníků a tunelářů.
Nechceme tímto zákonem obtěžovat byrokracií běžného občana,
který vlastní rodinný dům, nebo získal dědictví po rodičích. Chceme
stanovit hranici 20 milionů korun, nad kterou by tento zákon
stanovil povinnost prokázat legální nabytí tohoto majetku.
V případě, že by vlastník neprokázal legálnost nabytí svého majetku,
stát by takový majetek zdanil ve 100 % jeho hodnoty. Budeme
prosazovat zásadní omezení výplaty sociálních dávek pro občany
odmítající práci.
Nelze tolerovat situaci, aby měli občané odmítající práci vyšší sociální dávky, než je příjem rodin s nejnižší
mzdou. Prosadíme také pravidelnou valorizaci minimální mzdy v závislosti na růstu mzdy průměrné.
Podpoříme rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, tak aby mohl kontrolovat například také
veřejnoprávní Českou televizi. Stát musí získat účinné nástroje kontroly tam, kde se hospodaří s veřejnými
prostředky.
Podporujeme zveřejňování smluv o nakládání s prostředky veřejných rozpočtů a transparentnost výběrových
řízení. Uzákoníme definici lichvy a připravíme zákon, který zpětně zbaví občany části dluhu tvořenou
lichvářským úrokem. Prosazujeme také zákon o místní příslušnosti exekutorů a jejich zestátnění, což by
ukončilo současný neadekvátní byznys s dluhy.
Peníze pracujícím rodinám a důchodcům. Ne imigrantům, ne parazitům.
Vážení přátelé, naše hnutí Svoboda a přímá demokracie má
připravený zásadní a radikální program podpory pracujících rodin
s dětmi.
Mít děti pro pracující mladé rodiny nesmí být luxusním životním
programem, naopak mladé rodiny musí cítit naprostou podporu
našeho státu. Nechceme a nepůjdeme cestou opakovaných
navyšování sociálních dávek. Půjdeme cestou daňových slev a rodina
se třemi a více dětmi, kde alespoň jeden z rodičů pracuje, a bude mít
čistý trestní rejstřík, nebude platit žádnou daň z příjmu.
Tyto zásadní odpočty daní budou platné po celou dobu výchovy a přípravy dětí na budoucí povolání, nejdéle
do věku 26 let dítěte. Mladým rodinám chceme nabídnout bezúročné novomanželské půjčky do výše 300
tisíc korun s dobou splatnosti 15 let. Podmínkou je trvalé zaměstnání jednoho z manželů. Při narození třetího
dítěte rodina ukončí splácení a dostane zpět splacenou částku při dovršení 18 let prvního dítěte. Odmítáme
sociální podporu práceschopných rodičů, kteří dlouhodobě nepracují, nemají čistý trestní rejstřík a tolerují
neomluvené hodiny svých dětí v rámci školní docházky.
Podpora českých pracujících rodin s dětmi je zásadní pro další budoucnost naší země. Naše hnutí považuje
tradiční rodinu za základ bezpečné výchovy dětí. Narozené děti jsou také zárukou stability průběžného
důchodového systému. Nepřipustíme další prodlužování věku odchodu do důchodu. Naopak prosazujeme
jeho snižování podle počtu řádně vychovaných dětí. Výrazně zvýšíme nejnižší důchody.
Budeme podporovat státem garantované individuální důchodové připojištění. Naše hnutí bude prosazovat
účinnou pomoc a podporu zdravotně postiženým občanům včetně podpory jejich pracovního a
společenského uplatnění.
Vyšší platy – paušální a jednoduché daně.
Vážení přátelé, naše hnutí nepodpořilo zavádění elektronické evidence tržeb, kterou prosadil ministr financí
Andrej Babiš společně s premiérem Sobotkou. Daně se platit musí, ale jsme dlouhodobě přesvědčeni, že
cesta k efektivnímu výběru daní vede jiným směrem. Daně a zákonné odvody v naší zemi jsou velmi složité,
vysoké a jejich výběr je nákladný. To ničí drobné podnikatele a živnostníky, nahrává to velkým korporacím a
podporuje to aroganci státní správy. Naše hnutí navrhuje zásadní zjednodušení daňového systému pro malé
podnikatele, firmy a živnostníky s objemem tržeb do 10 milionů korun ročně.
Prosazujeme zde systém paušálů u daně z příjmu. Při obratu osob
samostatně výdělečně činných do půl milionu korun navrhneme omezit
daňovou povinnost pouze na platbu zákonného pojištění a odvodů.
V případě plátců DPH dlouhodobě prosazujeme platbu až ze skutečně
proplacených faktur.
Chceme prosadit, aby osoby samostatně výdělečně činné a malé firmy
dostaly stejnou podporu za vytvoření pracovního místa, jako mají
zahraniční investoři. Po vystoupení České republiky z Evropské unie ihned navrhneme nahrazení daně
z přidané hodnoty obratovou daní, neboť DPH je administrativně náročná a umožňuje daňové úniky.
Hnutí SPD má ve svém základním politickém programu závazek nezvyšovat daně. Tento náš závazek trvá.
V naší zemi musíme budovat ekonomickou infrastrukturu v oblasti dopravy a energetiky. V oblasti
energetiky podpoříme individuální projekty občanů k zajištění jejich spotřeby a ve velké energetice je nutné,
aby Česká republika zajistila svou energetickou bezpečnost. Podporujeme efektivní využití obnovitelných
zdrojů.
Konec rozkrádání země. Naše přírodní bohatství zpět do rukou státu.
Vážení přátelé, naše hnutí bude prosazovat ukončení neoprávněných zisků na úkor občanů. Tyto zisky
realizují nadnárodní společnosti ovládající trh s vodou, prosazující neoprávněné dotace v energetice a
využívající monopolního postavení na trhu.
Zásadním způsobem posílíme úlohu a pravomoci regulačních úřadů,
které musí skutečně začít chránit spotřebitele před monopoly.
Ukončíme podporu tzv. solárních baronů, kterým platíme na jejich
zisky. Čtyřčlennou rodinu jenom tento solární byznys přijde ročně na
16 tisíc korun. V posledních 15 letech více než stokrát narostly ceny
pitné vody pro občany. Přitom její spotřeba klesla o polovinu.
Nebojíme se říct, že naším programem je deprivatizace vodárenských
společností zpět do rukou měst a obcí. Naše krajina, stejně jako jižní
Evropa, postupně vysychá. Pitné vody ubývá. Živelně zastavujeme nejúrodnější místa. Zbytek úrodné půdy
je ničen. Na pole patří obilí a zelenina, ne řepka na výrobu nafty a kukuřice určená ke spalování.
Fotovoltaické panely patří na střechy domů. Zajistíme opatření proti vodní a větrné erozi.
V oblasti telekomunikací posílíme úlohu Českého telekomunikačního úřadu. V oblasti energetiky,
komunikačních sítí a vody musí být na prvním místě zájem občanů, a ne nadnárodních monopolů.
Získané prostředky z ukončení dotací – například ve výši současných téměř 50 miliard korun ročně pro
solární barony – použijeme na podporu pracujících rodin s dětmi, na důchody a pro naše zdravotně postižené
spoluobčany. Naše hnutí bude prosazovat ochranu nerostného a přírodního bohatství země. Zisk z využití
těchto zdrojů musí sloužit občanům naší země. Musíme také zastavit vyvádění zisků z naší země v podobě
tržeb a dividend bez povinností zpětných reinvestic.
Zahraniční korporace vyvádí z naší země zároveň stamiliardové zisky získané na úkor nízkých mezd lidí. Toto musí skončit. Budeme prosazovat, aby byla zavedena povinnost korporací nadpoloviční většinu zisku zpětně investovat v ČR.
Potřebujeme podporovat naše české firmy, podnikatele a živnostníky a zároveň potřebujeme podporovat takové podnikání, které skutečně podporuje rozvoj regionů a zvyšuje kvalitu života našich občanů. Nebudeme podporovat stavbu zahraničních montoven pro agenturní zaměstnance. Budeme podporovat místní a regionální podnikaní a začínající podnikatele.
Vzdělání dětí a zdraví občanů na prvním místě.
Naše hnutí bude bránit a prosazovat kvalitní a dostupné vzdělání a zdravotní péči pro naše občany. Státní nebo krajské zdravotnictví nesmí být předmětem vytváření zisku. Tyto veřejné služby občané platí ze svých daní a musí jim dobře sloužit. Chceme-li zkvalitnit školství a zdravotnictví, potřebujeme zvýšit odměňování učitelů a nepedagogických pracovníků, lékařů, středního zdravotnického personálu a pracovníků v sociálních službách.
Podporujeme rozvoj řemesel. V současnosti máme převis vysokoškolsky vzdělaných lidí humanitního směru a chybí nám konstruktéři, vývojoví pracovníci, řemeslníci, obsluha strojních zařízení a pracovníci v zemědělství. Zvýšíme podíl hrubého domácího produktu (HDP) vydávaného na školství i zdravotnictví.
Plat učitele a začínajícího lékaře musí dosáhnout 130 % průměrné mzdy, abychom zabránili odchodům. Ve školství musí skončit ideologizace a ukvapené reformy. Vrátíme pevné kvalitativní standardy do průběhu vzdělávání a zásadním způsobem omezíme administrativu škol. Nebudeme rušit speciální školství a dětské domovy. Odmítáme další inkluzi ve školství. Do škol se musí vrátit řád a obsah vzdělávání musí přinášet znalosti umožňující mladým lidem najít dobré uplatnění v životě.
Učitelé musí být chráněni státem a mít opět respekt svých žáků i rodičů. Ve zdravotnictví je nutné přesně definovat rozsah péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. V této oblasti je nutné posílit kontrolu pojištěnce a státu nad efektivním využitím těchto prostředků. Zavedeme digitalizaci údajů o zdravotním stavu pacientů a čerpání prostředků veřejného pojištění, jako základní předpoklad efektivity zdravotní péče. Rozšíříme kompetence praktických lékařů v oblasti řízené péče.
Zpoplatníme studium na lékařských fakultách a dalších vysokých školách pro všechny cizince bez rozdílu a podpoříme nárůst kapacit pro české studenty. Omezíme přesčasovou práci ve zdravotnictví a zjednodušíme její administrativu. Je nutné řešit znovu další vzdělávání lékařů s ohledem na návrhy lékařské komory a znovu definovat požadavky v systému vzdělávání zdravotních sester. Výsledkem bude kvalitnější péče pro naše občany.