C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Poslední zhasne…

pravyprostor.cz

Soud zamítl žalobu na migrační kvóty, za jediné řešení považuji odchod z EU

Autor: Adam Mikulášek

Evropský soudní dvůr zamítl žalobu Slovenska a Maďarska v plném rozsahu. Dále se na úrovni EU přitvrzuje ohledně cenzury nepohodlných příspěvků na internetu. A já budu raději chudší, ale svobodný!

Teď budu trošku patetický, ale dovolím si starozákonní přirovnání odchodu Izraelitů z egyptského otroctví. Také si museli prožít 40 let na poušti a někteří žehrali, že přece jen v tom Egyptě zas nebylo tak zle… a občas měli i maso, ne pořád jen tu „jednotvárnou“ manu…, ale podstata byla v tom, že oněch 40 let na poušti mělo vychovat z národa otroků národ svobodných a zocelených lidí.

A, nalijme si čistého vína…, připadá mi, že na „západě“, ale včetně naší země, se až příliš řeší ekonomika, konzum a podobně, což sem samozřejmě přišlo z dekadentní západní Evropy. Takže určitý odklon od onoho tak opěvovaného „západu“ a jití vlastní cestou, která by více zohledňovala i jiné oblasti lidského života, než peníze, peníze a zase peníze…, by nám jistě prospěly. Osobně těmito „jinými oblastmi života“ myslím třeba větší podporu komunitního/spolkového života, tradiční rodiny, většího propojení lidí v rámci pracovních kolektivů, aby byl čas, jako za starých dob…, i na nějaké to kafíčko a při práci trošku pokecat, ne jen makat jako otrok a nemít pomalu čas se ani v klidu najíst a zajít si na záchod…, a takových věcí by se našlo spousty a spousty.

A nelze pominout také menší zasahování státu do soukromého života a uhájení svobody projevu v plné míře, jak si ji většina z nás pamatuje z 90tých let, z dob pořadů typu Česká soda.

„Už nyní je však zřejmé, že součástí agendy nové eurokomisařky budou i restriktivní opatření. Gabrielová například uvedla, že provozovatelé sociálních sítí by měli přijmout větší zodpovědnost za obsah toho, co uživatelé zveřejňují. „Je třeba jasně říci, že společnosti jako Facebook nebo Twitter mají přímo povinnost se o tyto záležitosti více starat,“ uvedla eurokomisařka s tím, že více aktivní musí být v tomto ohledu také Evropská unie.“

A použijeme-li metodu extrapolace a vezmeme-li v potaz, jak se plíživou „salámovou“ metodou ukrajovalo z našich svobod v jiných oblastech, např. v otázce zákazů kouření, od celkem pochopitelného zákazu kouření dejme tomu v kancelářích, kde to museli trpět a dýchat všichni, včetně nekuřáků…, až k naprosto zhůvěřilému zákazu i kuřáren bez obsluhy v pivnicích, kde by to nepoškozovalo ani nekuřácké hosty ani personál…, můžeme se dostat přitvrzováním tzv. politické korektnosti a cenzury internetu třeba až do Číny. Berlín a Brusel jdou po malých krůčcích, aby si lidi snáz „zvykli“, ale cíleně a trpělivě. Pro upřesnění, EU nás zatím nenutila zakazovat kuřárny, ale ta inspirace některými západními zeměmi a odvolávání se na EU tu byly silně přítomny.

Proto považuji za jediné přijatelné řešení vystoupení České republiky z Evropské unie, a to nejpozději tehdy, až tak učiní hrdé Polsko, které má přístup k moři a hraničí se zeměmi, které v EU nejsou, takže v takovéto situaci bychom nebyli „obklíčeni“ EU, jako kdybychom vystoupili sami. A když říkám vystoupit, tak za každou cenu. Domy si postavíme sami, potraviny si vyrobíme sami, elektřinu také, s plynem a ropou se to také dá řešit bez EU (většinu plynu čerpáme stejně z Ruska…), a pokud jde o elektroniku, tak Čína už se vypracovala na poměrně solidní úroveň, už dávno neplatí, že „Made in China“ = levný šunt…, takže ono zdaleka neplatí eurohujerské heslo, že vůči našemu členství v EU není alternativa, jistě by se dala naše ekonomika transformovat z ekonomiky vyvážející hlavně do zemí EU na ekonomiku více soběstačnou a vyvážející do různých koutů světa rovnoměrněji, ne se tak upínat jen „západním směrem“…, stejně jako se podařilo převést socialistickou ekonomiku, orientovanou na východ na ekonomiku dnešní, orientovanou na západ, jen by to chvilku trvalo.

A jak správně říká jeden můj kamarád, kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. A jistě se dá najít způsob, jak nebýt v EU a důstojně fungovat jako hrdý, svobodný a suverénní stát!