C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Zištné neziskovky

czechfreepress.cz

Buď zemřou oni, nebo zemřeme my

Miroslav Suja

Organizace Lékaři bez hranic a jiné tak zvané neziskovky, již delší dobu provozují plavidla, která vyzvedávají přivandrovalce hned u pobřeží Afriky nebo přímo v přístavech a přepravují je do Evropy. Tyto velké lodě si organizace zakoupily z příspěvků naivních občanů Evropské unie, kteří je zasílali v domnění, že za ně budou nakoupeny léky a lékařská zařízení pro zlepšení lékařské péče přímo v Africe. Místo toho byly tyto finanční příspěvky zneužity k nákupu lodí. Neziskovky a lékaři tak místo toho, aby pomáhali v Africe nemocným, vozí nám do Evropy zdatné jedince invazní armády. Dopouštějí se tím zločinu podvodu, který však přerostl ve hrůzný zločin napomáhání agresi a přípravy války, který je jasně specifikován v mezinárodním právu a za který by měl být uplatňován trest hrdelní.

Drzost a nestoudnost těchto „neziskových organizací“ i když nikdo nechápe co to je za neziskovost, když si z ní lze platit nejen mzdy a různé osobní požitky, ale nakupovat lodě a provozovat bezplatnou lodní dopravu, se projevila i v jejich konstatování, že nařízení libyjské vlády o tom, že takzvané neziskovky nesmí v libyjských vodách nakládat přivandrovalce bude znamenat více mrtvých. A ve své nestoudnosti dále pokračovaly prohlášením, že pokud budou humanitární lodě vytlačeny ze Středozemního moře, bude v oblasti méně lodí zachraňujících tonoucí lidi.
Je třeba si uvědomit, že jediné řešení současného problému s přivandrovalci spočívá v těchto několika základních podmínkách:

1. Zabavit neziskovkám jejich plavidla a trestně stíhat jejich vedoucí pracovníky. Pokud budou i nadále v této protiprávní činnosti pokračovat, neziskovky zrušit a zabavit majetek.

2. Potopit všechna plavidla, která se nebudou bezezbytku řídit námořními předpisy, a u kterých bude jen pouhé podezření z pašeráctví, ihned u břehů Afriky.

3. Plavidla zastižená na moři s přivandrovalci okamžitě vracet do Afriky.

4. Velmi dobře si rozmyslet jakoukoliv finanční podporu pro tyto organizace.

Žádné jiné řešení neexistuje. Pokud bude dále pokračovat příliv přivandrovalců, nezemřou sice na moři oni, ale zato se staneme obětí genocidy my. Konec Západu by měl být spíše nazván koncem obyvatel Evropy, bílé rasy, křesťanského vyznání a řecko-římské kultury. V sázce je vše, o své budoucnosti rozhodneme my sami! Tak ať je váš hlas slyšet společně s naším u nadcházejících parlamentních voleb!