C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Pražské jaro 1968…

nwoo.org

Pražské jaro 1968 mělo dvě stránky


Srpen 68 - Libuše KyndrováK tomu dnešnímu výročí 21. srpna… Hlavně se, prosím vás, nenechte VMANIPULOVAT do situace, kde budete řešit, zda je líp dnes nebo před rokem 1989. Rok 1968 nespadl z Nebe, ale byl logickým důsledkem dohod o rozdělení zájmových sfér mezi světové velmoci. Mělo by se více mluvit o tom, že Západ (USA) si vzaly jeden kus dobyté Evropy a SSSR zase druhý díl. A o tom byly dohody. Takže každý, kdo chce nadávat na SSSR a rok 1968 by se měl uvědomit, že i roku 1968 cosi předcházelo. A nebyl to jen rok 1948, kdy se u nás po svobodných (!) volbách instalovali komunisté, ale bylo tu i září 1938, kdy nás naši milí západní spojenci prostě vydali napospas Hitlerovi. To je ona Mnichovská zrada či Mnichovský diktát.

Nebýt zrady Západu, který nás předhodil Hitlerovi, nebyl by ten příklon k sovětskému Rusku. A pokud sledujeme ekonomický a mzdový vývoj po roce 1989, není dnes (srpen 2017) vůbec jasné a zřejmé, zda se Česká republika vůbec kdy v budoucnosti zbaví statusu levné výrobní kolonie Německa, toho Německa, které přece bylo příčinou 2. světové války.

Což je nejen paradoxní, ale i ekonomicky podivné a jen dokládá, že ve skutečnosti je kdesi na pozadí stálá a trvalá rivalita USA (které rychle postavily Německo znovu na nohy) a Ruska jako světové mocnosti na Východě. Proto ty dnešní sankce proto Rusku, bez ohledu na to, že je u vlády po Obamovi Trump, změna prezidenta v USA neznamená změnu dlouhodobé zahraniční politiky USA. Tou je Trvalá expanze. O Krym samozřejmě nejde, to byla a je pouze vhodná záminka. Kdyby nebyl Krym, našlo by se a vyrobilo se cosi jiného. Kdo chce psa bít, hůl si najde.

Neměli bychom se při příležitosti výročí 21. srpna více ptát, jak se vlastně ekonomicky stalo, že Německo agresor, Německo jako příčina nesmírného utrpení v Evropě, Německo rozbombardované a zničené a poražené, dnes zase určuje osud nejen nám, ale celé Evropě?

To hlavní a podstatné pro Evropu se odehrálo zřejmě v únoru 1945 na Krymu (je dobré si toto uvědomit), tedy vlastně v carském Livadijském paláci v Jaltě, kde proběhla konference velmocí USA, Anglie a SSSR a kde si tyto velmoci rozparcelovaly poválečnou Evropu.

Jenže kdyby západní kapitál nepodporoval před druhou světovou válkou Hitlera, nedošlo by následně nejen k poválečné expanzi komunismu do Evropy, ale nedošlo by ani k masivnímu oslabení Stalina těžkou válkou s hitlerovským Německem.

Západ Hitlera potřeboval. Protože musel reagovat na obrovský růst Stalinovy moci. A toto je tabu, o kterém se nemluví.

Kdyby zde nebyl tento Hitler, Západ (USA+Anglie) by si proti Stalinovi musel najít nebo vytvořit Hitlera jiného.

Naučme se vnímat světovou geopolitiku očima velmocí, které spolu soupeří a malé státy si berou jednou jako rukojmí jindy je zase využijí a zneužijí pro jiný účel. Nikdy však světové velmoci nebudou mít zájem udržovat s malými státy zcela rovnocenné vztahy, protože velmoc a trpaslík si v žádném parametru rovni nejsou.

A pojďme dál. Nelze vytrhnout rok 1968 a krátkodobě srovnávat počet rolí toaletního papíru a výšku devizového příslibu s dnešní dobou.

V listopadu oslavíme nejen výročí 17. listopadu a tedy již 28 let od LEGALIZACE MOCI (i V. Havel spolupracoval od počátku s komunistou Čalfou, svoji část paláce Lucerna prodal podivnému Chemopetrolu atd.), ale také kulaté výročí 100 let od výstřelu Aurory.

A zde je nutné – u příležitosti výročí 21. srpna 1968 – jasně připomenout, že Trockij byl vyškolen a placen jistými finančními kruhy z USA a Lenin byl poslán a zaplacen z Německa a Švýcarska.

Naučme se konečně, místo placaté „moudrosti“, že Západ je dobro a Východ je zlo, vnímat souvislosti do hloubky. Naučme se sledovat cestu peněz, které vždy slouží k ovládání a manipulaci, stejně jako k rozvracení celých zemí a národů, jako se to stalo zaostalému carskému Rusku.

Cílem Západu (USA a Anglie) bylo vždy ovládat obrovské ruské území a jeho nerostné zdroje. Proto zde byla ta snaha odstranit carské samoděržaví, toto se Západu povedlo. A nescházelo mnoho a Západ skrze svůj kapitál postupně ovládl i nástupnické bolševické Rusko. Jenže tento plán mu nevyšel, Trockij, který toto prosazoval, byl donucen k emigraci a posléze v Mexiku zavražděn…

A my se dnes můžeme marně snažit rozpoznat a pochopit, nakolik byl prvním hybatelem Trockij a Lenin, kteří ve svých chorých megalomanských myslích chtěli nový řád, nebo nakolik kdosi v pozadí, kdosi chladně inteligentní a racionální, kdo pochopil a uviděl, k čemu je možné tyto choré mozky dějinně použít a využít. (Stejně jako chorý mozek Hitlera o 20 let později.) A proto je i zaplatil, až svou práci provedly – tedy rozložení carského Ruského impéria, nebo v případě Hitlera to samé, oslabení Stalinova impéria.

To vše nepřišlo ze dne na den. Dlouho před rokem 1917 musel Trockij vydávat v obrovském nákladu komunistické noviny, což nebylo zadarmo, ale vyžadovalo obrovské finanční částky.

_______

Chceme-li si odnést z 21. srpna 1968 nějaký závěr a poučení, je to pochopení, že člověk nesmí být nikdy naivní a vždy, když jde o velké peníze a jejich působení, musí se mít vždy na pozoru. Protože to, že hranice přejedou tanky a obsadí jednu malou zemi, která se chtěla (možná) vydat po své vlastní trajektorii, je pouze jeden malý dílek řetězu událostí, kdy hraje určující roli v prvé řadě síla a moc kapitálu (peněz) proměněná do řeči a síly zbraní.

Vnímejme fakta. Kdo rozbil Libyi, Sýrii, Irák a Afghánistán. Vnímejme, komu vyhovuje, že Evropa a Rusko netvoří jeden velký mocný ekonomický blok. Vnímejme, kdo dokázal po prohrané světové válce postavit Německo znovu na nohy a co tím dlouhodobě sleduje. Hledejme, kdo má konkrétní finanční profit z oslabené Evropy a komu vyhovuje masivní vlna islámské imigrace, která Evropě působí nemalé problémy. A vnímejme mj., komu zaplatil Volkswagen pokutu 432 mld. korun, nebo kdo odposlouchával mj. i kancléřku Merkelovou…

Michal Rusek