C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Protest proti krádeži českého lithia

Protest proti krádeži českého lithia a válečným plánům NATO – 14.3.2017

průjezd, lithium