C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


To vše bude zničeno…

Když se tak dívám na následující video, říkám si: opravdu si přejeme, aby naši vojáci jeli k Ruským hranicím a pomáhali vyprovokovat jadernou válku?

To vše, tato dívka, miliony jiných lidí, nevinných, hodných a bezbraných, ale i já, i Vy, všichni budeme roztrháni, spáleni, otráveni a zničeni…jen proto, že politikům a válečným štváčům se tato předstva hodí do jejich plánů…je nám to jedno?

Jedno vím zcela jistě…blíží se den, kdy nám to jedno nebude, ale už to bude jedno…