C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Kam půjdeme?

pravyprostor.cz

Česko a multikulturní globalizace | Pravý prostor


MARTIN NOSEK

Českou mediální scénu v  poslední době intenzivně zaměstnávají dvě události, které spolu na první pohled zdánlivě nesouvisejí: vládní krize a cesta prezidenta do Číny. Tyto události jsou vyvolány zvenčí a souvisí se snahou východních globalistů o eliminování mocenského systému reprezentovaného USA. Čína a USA představují dvě strany téže globalistické mince. Někdejší prezident Havel dostal naši zemi do vazalského postavení vůči americkým elitám. Ještě před zvolením Trumpa prezidentem byl vliv Bruselu/Berlína v  ČR až na 2. místě po Washingtonu. Trumpovi se zahraniční politika nedaří (všichni jsou proti němu) a iniciativu v  Evropě přebírá Berlín.

Prezident Zeman reprezentuje globalisty východní. I když to on sám popírá, patrně se tu rýsuje tandem s  Babišem, který je majitelem největší globalistické korporace v  zemi. Celá ta komedie Sobotky v  televizi, demise/nedemise, jak s  ním Zeman vytřel na hradě podlahu, štvanice proti Babišovi jsou projevem odporu mocenských struktur v  Praze proti posilování vlivu Číny. Tady je aspoň vidět, komu naše televize slouží. Babiš dosadí na ministerstvo financí svého člověka a pojede se ve starých kolejích do října. ČSSD s  osobnostmi typu Sobotka, Dienstbier, Marksová, Valachová (školní inkluze), Chvojka (kritik Českého slavíka a skupiny Ortel) je odepsaná a žádný trik jí nepomůže, jediným účelem bylo oslabení Babiše před volbami.

Čína je největším exportérem a USA největším dovozcem a dlužníkem. Donald Trump se snaží přesouvat výrobní kapacity a pracovní místa zpět do své země. Číně hrozí přehřátí ekonomiky, hledá náhradu pro své výrobky za americká odbytiště. Přesouvá vlastní obyvatelstvo z  venkova do měst, vytváří střední třídu, ale stimulace domací poptávky nestačí. Nová Hedvábná stezka (odbytiště) je megalomanským čínským projektem na vytvoření jednotného trhu napříč mnoha asijskými zeměmi a Novou Evropou (das neue Europa, vícerychlostní Evropa). Současná EU představuje 27 států s  různou legislativou, které jsou v  rozporu s  představami Pekingu o jednotném trhu. V  Bruselu sedí jen dobře živené loutky, které před nějakým rozhodnutím žádají o souhlas v  Berlíně. Ona vícerychlostní Evropa představuje federalizovaný útvar s  jedinou vládou právě v  Berlíně. Rychlejší „tvrdé jádro“ bude mít kromě vlády jednu společnou armádu, daňovou soustavu, zahraniční a imigrační politiku atd. Země, které se nepodvolí německému diktátu a zachovají si určitou míru suverenity, budou tvořit tu pomalejší Evropu, diskriminovaného otloukánka. Sobotka se jasně a rozhodně hlásí k  zapojení ČR do té rychlejší Evropy (rychlejší integrace) a k přjetí měny Euro. Převedení pravomocí do Bruselu/Berlína mnozí považují za budoucí akt vlastizrady. Proč bychom měli suspendovat ČNB, proč bychom se měli připojovat k  projektu z  principu odsouzenému k  zániku, proč bychom měli nést finanční spoluodpovědnost za členské země eurozóny? Po ukončení intervencí národní banky a umělého oslabovaní koruny plynou z  německých montoven typu mladoboleslavské škodovky Německu menší zisky. Euro je dalším nástrojem pro vysávání. Zapojení dosud národních států do té rychlé Evropy samozřejmě představám Pekingu vyhovuje.

Prezident Zeman se prohlašuje za eurofederalistu a za přijetí Eura lobuje také. Přesto jej považuji za menší hrozbu, než představuje český Kiska (Horáček) nebo Drahoš vítající Sorosovu univerzitu. Umíte se si za našeho prezidenta představit třeba Dienstbiera? I přes Zemanovy nedostatky oceňuji, že je věcný a výstižný, co říká, má hlavu a patu. Neplká předem naučené fráze, jako třeba Sobotka.

Po zvolení bývalého bankéře Macrona francouzským prezidentem a oslabení vlivu USA v  Evropě získá tandem Německo-Francie na síle. Nevolená Evropská komise nás varuje ohledně plnění kvót na importování imigrantů, hrozí sankcemi a žalobou u Evropského soudu. Proč asi, když mají být takovým přínosem? Místo protestní nóty paralyzované české vlády proti vměšování EK do vnitřních záležitostí státu hraje Chovanec v  televizi divadlo pro voliče, že kvóty jako odmítá. Po volbách, to bude jiná. Babišův iDnes.cz už informuje o genetickém pseudovýzkumu pražské společnosti Genomac, že vlastně 49 % Čechů nejsou Slované. „Genetické znaky typické pro Slovany má ve své DNA jen 51 % Čechů a Moravanů.“ Češi údajně mají židovské, ugrofinské, jihokavkazské, germánské, románské geny. A já myslel, že kromě genů slovanských, keltských a germánských tu zbylo jen cosi zanedbatelného po švédských vojácích. Tak to nám zbývá ještě přijmout aspoň milion nositelů genů ze severní Afriky a Turecka a budeme plně integrováni (obohaceni) v  té Nové Evropě.

Přebujelá byrokracie státního aparátu, nařízení, omezení, zákazy, regulace, nyní šikanózní praktiky finanční správy, ztráta právní jistoty, přibývaní chudoby a zadlužení už neumožňují občanovi normálně žít a pracovat. Jedná se o průvodní znaky blížícího se zhroucení systému (režimu). V  historii tomu tak u různých říší bylo, jedná se o přirozený dlouhodobý cyklus. Ale když vidím po několika letech se střídající vlády mainstreamových levicových i pravicových stran, jak lžou, kradou a jednají proti zájmům vlastních občanů, říkám si, že to není přirozený jev. Důvěra obyvatel v  systém politických stran (nepřímé, zastupitelské demokracie), státu a jeho institucí je téměř nulová. V  takové situaci nebudou občané proti likvidaci vlastního národního státu a přesně o to globalistům jde.

ANO 2011 záměrně není politickou stranou, aby se Babiš mohl distancovat od politických stran a prohlašovat „fšici kradnů“, jako např. na ministerstvu školství v  režii soc. dem. V  různých zemích postupně dochází k  eliminování vlivu politických stran, do vedoucích pozic jsou za pomoci masmédií protlačováni podnikatelé (Kiska), manažeři, oligarchové (Porošenko), bankéři (Macron, Juncker) či herci a další „umělci“ bez politické minulosti. Často se zjeví najednou odnikud, aniž by kdy vykonali něco ve veřejném zájmu a jsou jich plné televize. Instalují je většinou východní globalisté, oni jsou obchodníci a preferují obchodní zájmy před politickou ideologií bez ohledu na tradice, kulturu, historii, identitu národů. Je také nezajímá blaho obyvatel, ale pouze vlastní zisk. S  odstavením politických stran končí hra na demokracii. Politické strany se bojí alespoň voličů před volbami. U nás je k  takové roli předurčen budoucí premiér Babiš. Když jsme u těch genetických pseudovýzkumů publikovaných na  jeho iDnes, on také původem není Čech, kdysi to bylo i na Wikipedii, ale v té době ještě „makal“ s PKN Orlen do Unipetrolu místo do politiky. Ani neumí česky. Pro něho nebude etickým problémem případně jít proti občanům této země. Nejedná se pouze o čínské turisty utrácející v  ČR peníze, jak by řekl Zeman. Babiš s  finanční správou dělají mnoho pro zánik živnostníků, menších podnikatelů, střední třídy. Řekl to přece jasně: „Malý a střední firmy jsou na prd.“ Lze očekávat, že za hypoteticky vládnoucího tandemu Babiš-Zeman budou u nás zaváděny asijské montovny. Viděli jste dokument ČT Vše pro dobro světa a Nošovic? Na majitele pozemků byl vyvíjen neskutečný nátlak, byl jim poškozován majetek, bylo jim vyhrožováno apod. Zaměstnanec automobilky, který nechtěl pracovat přesčas, byl potrestán převedením na jiné pracoviště. Protože byl vzrůstem malý, nemohl na novém pracovním stanovišti dostat rukama do podvozku automobilu a po celou směnu musel stát na špičkách. Ten dokument by měli shlédnout Babišovi voliči, uvidí tam dost možná vlastní budoucnost.

Vyberme si tedy v  říjnu jednu z  cest. Volba nemá mnoho společného s  politickou levicí či pravicí. První možnou je volba zavedené politické strany, takové, která je či byla vládnoucí (včetně zelených). Fiala z  ODS by řekl „západním směrem“, tzn. cestou západní globalizace. Sem patří i fiat alternativa typu Realisté (podpora globalistické skupiny Penta) nebo piráti, jejichž předseda se „nebojí pár paneláků s  uprchlíky“. Babiš nabízí cestu východní globalizace, i když to hraje na všechny strany. Zde je třeba si uvědomit, že jakákoli forma globalizace znamená zánik národní států, multikulturní resp. multirasovou ideologii a ředění národů, islamizaci Evropy, snižování úrovně vzdělání, bezhotovostní společnost, sledování obyvatelstva, chudnutí. Třetí možnou je volba politických stran, které prosazují zachování národních států, všeobecnou soběstačnost, podporu modelu tradiční rodiny. Takové strany jsou buď mimo pozornost masmédií nebo jsou mediálně dehonestovány. Např. v  přehledu politických stran a hnutí na Wikipedii jsou tyto nálepkovány výrazy: nacionalistická, konzervativní, tradicionalistická, radikální apod. Protože se zastupitelskou demokracií máme přes 25 let špatných zkušeností, dal bych přednost demokracii přímé.