C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Vzpomínka na Velikonoce

Velikonoční dny můžeme jistě chápat různě, jako dny duchovní, jako dny jara, setkání s rodinou, nebo dokonce důvod se opít a tlouct nějaké ženy. Pro mne je poslední způsob tím nejstupidnějším. Každý má právo na svůj postoj a názor, nicméně, přece jen od veřejných představitelů čeká člověk něco více, než od souseda z ulice….

Volil jsem před několika lety do čela našeho státu pana Zemana a nikdy jsem toho nelitoval. Nejsem však jeho bezbřehý a nekritický obdivovatel a jeho nedostatky si uvědomuji, právě tak, jako jeho hodnotu pro náš lid v dnešní době.

V novém televizním pořadu pana prezidenta mne poněkud překvapilo, když se redaktor pana Zemana ptal na Velikonoce/bylo to před nimi/ a ještě mu nahrál v tom, že pro mnohé jsou to křesťanské významné dny, apod. Pan Zeman na to odpověděl, že své spolupracovnice vyšupal a má pro ně vajíčka…  Trochu mne zamrzelo, že pro hlavního představitele našeho národa jsou Velikonoce o vyšupání žen a rozdávání vajec. Chápu a nikomu nemám za zlé, že pro něj Velikonoce nemají njakou duchovní rovinu, ale alespoň tu ,,lidskou“ v setkání rodiny, nebo tu ,,přírodní“ v oslavě a radosti z jara, bych u vrcholného představitele národa čekal. Čekal bych je i proto, že mají být vždy jakýmsi ,,hlasem národa“ a je-li hlas národa o šupání s vejci, pak je to ještě horší, než jsem myslel.

Je to potom ve značném protikladu s vyjádřením jiného prezidenta, který je světem kritizován, vysmíván a přece se mi to jeví, že mluví smysluplněji a hlouběji, ale ponechám hodnocení na každém:

ac24.cz

Putinovo velikonoční zamyšlení: Naplňujme srdce lidí radostí, láskou a snahou dělat dobro

AC24

Ruský prezident Vladimír Putin blahopřál křesťanům a všem obyvatelům Ruska k velikonočním svátkům a zdůraznil přitom, že velikonoční oslavy přispívají k zakotvování ve společnosti duchovních hodnot a ideálů, píše Sputnik.

„Velikonoční svátky mají mimořádný mravní smysl, nesou v sobě neuhasitelné světlo víry, naplňují srdce lidí radostí, láskou a snahou dělat dobro.

Velikonoční oslavy, které se konají v celé zemi, nás vracejí k mnoha set let starým tradicím našich předků, napomáhají tomu, aby ve společnosti zakotvovaly nepomíjející duchovní hodnoty a ideály,“ praví se v prezidentově telegramu.

Kromě toho Putin vyzdvihl skutečně sebeobětavou práci Ruské pravoslavné církve a představitelů dalších křesťanských konfesí, zaměřenou na řešení důležitých sociálních problémů, na upevňování instituce rodiny, výchovu dětí, harmonizaci mezináboženských a mezinárodnostních vztahů. Kromě toho zdůraznil Putin jejich úlohu v zachování nesmírně bohatého historického a kulturního dědictví země.