C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Nové učební trendy

,,Nová doba“ a ,,nový člověk“ si žádají své.

Ani školní výchova proto nesmí zůstat stát a musí se přizpůsobit novým ,,národním požadavkům“.