C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Hanba mužům

Hanba mužům, kterým žena vládne….tento historický výrok jsme se učili ve škole. Dnes se ovšem ve škole vyučuje láska k islámu, umění onanie a tak je i tento výrok zpochybňován.

Dovolil bych si proto stvořit nový výrok, který je aktuální k dnešní době. Hanba mužům, když jim žena musí jít o odvaze příkladem…

Když se podívám na následující video, přesně to mne napadá. Kde jsou odvážní muži, hrdinové, kteří, jako rytíři, chrání národ, rodinu, morálku a základní pojmy lidskosti? Pod těmi základními pojmy rozumím rozdělení na muže a ženy, normální sexuality, normální výchovu dětí bez sexuálních, generových a multikulti výstřelků. Výchovu k odvaze, morálce, pravdě, úctě k dospělým, starším, zvířatům a přírodě-výchově k lidskému tvoru a ne jakési ideové splácanině, křížence marxistu s homosexuálem a pak s kýmkoliv, kdo má jinou barvu pleti, než podřadnou bílou, kdo nenávidí to, co je mu řečeno a miluje to, na co se mu ukáže – tedy už ne člověka, ale ,,cosi“ pro co příroda nemá název.

Muži, staňme se konečně chlapy a ne módní bačkorou na potetované noze.

Nebo, když už neumíme být ,,mužem“, staňme se tedy ženou, ale aspoň takovou, jako je tato: