C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Časy se mění…

Časy se mění, morálka se mění, řeč se mění, názory se mění, proto je nutné sledovat ,,nové trendy“, aby člověk vůbec pochopil, o čem ten druhý mluví.

Zde je malá ukázka ,,nového významu slov“, který nám ,,nová doba“ přináší: