C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Ať se vám dítě nestane tajně muslimem…

Na stránkách české muslimské obce skutečně najdete pokyn pro mladé, aby se tajně stali muslimy, aby to před rodiči utajili, pokud by jim v tom snad chtěli bránit…:

,Jste-li nezletilí, můžete konvertovat v tajnosti, bojíte-li se vážně, že by vám za to rodiče ublížili a nebyli byste schopni to snést. Prorok přikázal poslušnost rodičům, kromě situaci kdy přikazují něco v rozporu s vírou v Boha.“

Myslím si, že kdyby takto naváděla jakákoliv jiná církev, ihned by státní orgány zakročily, média by vykřikovala o nezákonné manipulaci s mládeží a křičela by o nápravu. Ovšem v tomto případě to zřejmě nevadí…

Platí pro všechny stejná pravidla, nebo existuje diskriminace, ovšem pro někoho úplně jiného.

Úvodní zamyšlení nad přijetím islámu Čechem/Češkou

Čeští muslimové –jejich výzva

Odstěhujte se z České republiky, když se vám nelíbí islám – a je to tady !!!

Každý by si to měl přečíst a přeposlat dál. Co nám hrozí !!!

Čeští muslimové vyzvali Čechy: „Odstěhujte se z České republiky, když se vám nelíbí islám“.
Mistr Jan Hus říkal: ,,Stůj v pravdě Kristově“ – 600 let od upálení. 1415 – 2015

Islamizace českých dětí.

 

  1. Již je oficiálně podporovaná iniciativa v základních školách s názvem:  Islám a české děti.
    Formou přednášek a diskusí o islámu se mají děti českých rodičů, tedy i  děti z křesťanských rodin seznamovat ve školách s tímto     náboženstvím a životním stylem a kulturou. Má se tímto projektem dětem přiblížit islám jako mírná (tedy mírová) orientální kultura budoucnosti. Holčičky si v nedělní besídce budou vyprávět, jak si zkoušely šárí šátky. Muslimové ovšem nezůstali jen u této plíživé islamizaci budoucí generace Husova národa. Stát se muslimem je vlastně snadné. Stačí odříkat veřejně před jedním svědkem jedn u větu, nebo ji pos lat na internetu.

 

  1. Stránky islámistů totiž dnes verbují české děti a odborníci jsou zděšeni. Především rodiče jsou šokováni, když jejich dcera přijde v šátku a syn zvolá. že je ode dneška muslimem. Na webové stránce začíná takový nábor větou: ,,Jste-li nezletilí, můžete konvertovat v tajnosti, pokud se bojíte, že by vám rodiče za to ublížili.,,V tajnosti lze přijmout boha Allaha podle šesti jednoduchých pokynů a islám se stane t vojí vírou. Ve tmě tajnosti vznik á temn á budoucnost tohoto vyznání.

 

  1. Odborníci v oboru pedagogiky, náboženství, právníci a experti na extremismus hodnotí tuto iniciativu jako protiprávní jednání, a navíc iniciativu, která je pro tyto děti a jejich rodiče nebezpečná. Benjamin Kuras, překladatel a znalec zákona šaria se k tomu vyjádřil takto: ,,Kon vertovat k islámu nezletilého se rovná ohrožení jeho života. Člověk jednou konvertovaný na islám podle zákona šaria podléhá trestu smrti, jestliže se pak někdy v budoucnosti od islámu odkloní.,,Ano, dívky nezletilé, zlákané barevným šátkem na hlavě své kamarádky se stávají vyhlédnutými nevěstami muslimských mužů a pokud se k islámu rozhodne chlapec , je již počítáno s konverzí u jeho sestry a matky, protože jako ženy jsou mu již dle zákona šaria podřízeny. Rodiče a rodiny konvertujících dětí se stanou sledovanou skupinou, na kterou již budou dohlížet členové místní muslimsk& eacute; obce. Bude sledováno jejich soukromí a pokud rodiče se postaví pro ti konverzi, mohou b&yacut e;t vydíráni hrozbou, tak jako se to běžně děje již v evropských zemích.

 

  1. Není to planý poplach, jde o reálný, již probíhající jev, o kterém se ještě moc nehovoří. Rodiče by si měli dát tu práci a upozornit děti a jejich kamarády, že konverzí k islámu vstupují do otroctví a možnosti zabití. Různé výbory rodičů by měly na to upozornit další rodiče, učitele, vychovatele a ředitele škol. Sledujte, jaké programy děti sledují. Křesťanští rodiče mají tu výhodu a výsadu, že mohou své děti vést k Pánu Ježíši Kristu a k znovuzrození. Zapojte se preventivně do hnutí, kt er é žádá v Evropě, aby se postavil islám jako zločin proti lidstvu(prostě fašismus) mimo zákon. Zdůrazňovat umírněnost islámu je stejně tak pošetilé, jako pokyny k hašení ohně naftou.5. Zapojte se do přímluv, modliteb a totální evangelizace,do které zahrnete i jiné příslušníky národů, včetně muslimů v České republice. Především se zaměřte na Romy (cikány), protože se na ně muslimové ze strategických důvodů v ČR zaměří, aby urychlili islamizaci. Dobře ví, že cikáni ve Francii, Španělsku a Portugalsku v živých křesťanských sborech, jsou pro muslimské komunity naopak pohromou. Křesťanští cikáni evangelizují úspěšně muslimy i v Alžírsku. Úspěšnost jejich misie je dána podobností mentality a rodinného stylu.

 

Moraváci a Češi, probuďte se

Od roku 2002 působí v ČR misijní iniciativa islámistů pod názvem sharia4czechia – nebo:,,Víra pro Česko“ s cílem šířit islám v ČR a zavést v České republice zákon šaria.

 

http://islamskavyzva.com