C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Za chvíli odbije dvanáctá…

Za chvíli odbije dvanáctá…nejen na orlojích, ale v i osudových soukolích vesmíru. Ručička světových hodin se s rachotem přesune na novou pozici a kolo osudu se pootočí do nového času… Co nám asi přinese?

Jak vstoupit do Nového roku? Do roku, který jistě přinese mnohou bolest, násilí, ztracené životy, utrpení a terorismus. Vrhneme se do něj zaslepeni vlastní domýšlivostí, že nám se přece nic nemůže stát? Obluzeni a rozjařeni alkoholem ve snaze zapít tu tíseň a strach? V hrdosti, že my se přece neskloníme před nebezpečím, ale půjdeme odvážně a slepě znovu a znovu tam, kde včera tekla krev?

Nechceme válku, nechceme výbuchy, nálože a přece půjdeme vítat nový rok s výbušninami v ruce, plni hluku, řevu a opileckého chvástání. Budeme terorismus odmítat výbuchy ,,zábavné pyrotechniky“. Ale po teroristy je jejich ,,pyrotechnika“ taky ,,zábavná“ a z jejich pohledu i ,,užitečná“. Takže je těžko tou naší dětskou zastrašíme a těžko se u toho skutečně pobavíme, ale mužná teroristy ,,pobaví“, že my s dětskou bombou budeme vyhrožovat jim, kteří užívají tu skutečnou…

Nebo se raději v tichu zamyslíme nad uplynulým rokem, nad vlastními kroky, vítězstvím, ale i pády. Zamyslíme se nad tím, kam dnešní svět směřuje a co já sám mohu udělat proto, aby bylo méně zla v tom roce, který přichází v patách za tím, který přinesl zvyšující se množství agrese a bolesti.

Není na čase v té světové bezradnosti zakrývané nabubřenými slovy, raději hledat slova pokora, prosba, důvěra? Ne však směřovaná k politikům a vládcům, kteří denně selhávají ve svých slibech i schopnostech. Je na čase hledat pomoc kdesi výše, ať už si pod tím člověk představuje cokoliv.

Není užitečnější strávit poslední hodiny roku se svou duší, než s prázdnou a hlučnou společností, která hledá zapomenutí před popíraným strachem?

Pokud dojdete k tomu, že Silvestr by měl být o jiném, než o opakujících se kabaretech v televizi, střílením dělbuchů a opitím se ,,na doraz“, pak se zaposlouchejte do hudby, která Vám jistě neutrhne ruku, nevypálí oko, ale snad trochu pozvedne Vaši duši a dodá trochu naděje do bolestí tohoto světa a prázdnoty lidské mysli:

The Most Beautiful „Ave Maria“ I’ve ever heard (with translated lyrics / english subtitles)

Ave Maria Michael Lorenc – with Olga Szyrowa

Ave Maria – Michal Lorenc

Nenecháme se vést jako malé dítě, které se snaží, ale ještě je prostě jen dítětem. Nenecháme se prostoupit tím zralým Hlasem srdce, neskloníme se pod moudrým vedením vlastní duše a vesmíru?