C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Hudba a boj

Armádní sbor není nic neznámého, ani nového. Jistě má velký přínos pro vojáky, ve kterých podporuje jednotu, ducha společenství i odvahu. Když se armádní soubory začaly objevovat i ve veřejných vystoupeních, přenesla se tato pozitivní síla i k civilnímu obyvatelstvu. V dnešním světě, plném násilí, rozporů a pokračující propagace všech zvráceností je armáda pro národ nutností. Tím je nutností i sepětí civilní části národa se svou armádou, která jej chrání před nepřitelem. V následujícím videu je ještě další, vyšší rovina spojení obrany a ducha národa. V popředí zpívá ,,civil“, který světu oznamuje Hallelujah, tedy vyznání o směřování k Bohu a za ním mu přizvukuje armáda, která má na pozemské, hrubé úrovni ochraňovat hodnoty ducha a víry. Tak by měla působit každá správná armáda a pak by svět nepotřeboval války, jen by si hájil své území před případným nepřítelem, který jej chce u něj doma napadnout. Nikdo by neběhal po světě a nenutil druhým své pojetí řízení státu, seděl by doma, naslouchal hlasu ducha a chránil jej…