C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Novoroční kvíz inteligence a přizpůsobivosti

V jednom státu jménem Česká republika mají hlavní město Praha. V této Praze je muzeum France Kafky. Před vstupem do budovy je nádvoří a na něm umělecký skvost.

Nikde jsem nenašel ideu tvůrce tohoto díla evropského formátu.

Zkuste se tedy zamyslet, co tím asi chtěl, jak my poetové říkáme ,,básník říci“.

Zde je ono dílko s hlubokým, ale ne zcela jasným obsahem či snad i dokonce poselstvím:

Nevkus

Kdo snad neidentifikoval – ,,fontána“ má obrys České repuliky a dva nazí muži do ní močí.

Co tím autor sděluje?

1/ Jedná se o vzkaz EU, co máme v té nelehké době dělat.

2/ Jedná se o symbolické vyjádření vztahu vedení EU k našemu státu a národu

3/ Autorem návrhu byl Čech, ale realizátor vycházel z předpisů EU a proto nesprávně pochopil zadání. Skutečná realizace českého návrhu měla vypadat takto:

kafka2My to zvládneme…

 

P.S.: Přes humornou nadsázku tohoto příspěvku je faktem, že tato fontána skutečně existuje, jistě nebyla levná a bez ohledu na to, jak by ji snad autor popsal – pořád zůstává skutečností, že dva lidé močí na Českou republiku. A když si k tomu přidáme, že místo prezidedentské zástavy ,,kdosi“ pověsí trenýrky, pak to do sebe ohromně zapadá. Výsledkem určitě není úcta k České rebublice a českému národu.

Praha 1, HERGETOVA CIHELNA, Cihelná 2b, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

kafka

Autoři výstavy si kladou náročnou, až psychologicko-mystickou otázku – kam až nás může Kafkova proměna Prahy dovést?

Čtenář si může odpovědět sám…nebude to možná tak těžké, jak by se zdálo.

http://www.kafkamuseum.cz/ShowPage.aspx?highlightTabId=1&tabid=1