C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Život po životě

Bylo by dost beznadějné připustit, že život je jen to, co tady dnes probíhá. Ten strach, obavy, honba za nějakou elektronickou hračkou, kterou nám reklama vnutí, zápas, aby potomek byl aspoň trochu podle našich představ, aby naše tělo odpovídalo modním požadavkům, aby, aby, aby…

Zdá se, že se nám velmi rychle vytrácí ze životů nějaká idea, nějaký vyšší cíl a tak žijeme jen v těch malých zápasech o malé věci, které rychle pominou a zbude jen prázdnota, která se musí rychle naplnit něčím podobným. Stačí se jen podívat na ,,celebrity“, herce, zpěváky, umělce. Jak jejich tvář, na které si stavěli celý smysl života, rychle uvadla a roztekla se do neformného stáří…a sen o životě mizí. Člověk by měl mít něco více, než jen tuto pomíjivost, která se každým dnem jen více rozpadá. Proto je užitečné a naděje plné si klást otázky, jestli po odložení starého, už ne moc pěkného a užitečného těle, bude něco jiného, něco dalšího. Nějaký další život. Bude? A bude lepší, než ten dnešní? Bude tam můj oblíbený mobil? Bude tam Facebook, imigranti a neziskovky? Co tam vlastně bude?

Já myslím, že jsou to správné otázky a doba mi dává za pravdu…