C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Smrt a cesta zpět

Když se člověk přestane vyhýbat tématu, ,,co bude po mé smrti“, najednou zjistí, jak velice mnoho je důkazů o tom, že skutečně po smrti něco je. Jsou to důkazy různorodé, od nějakých ,,populárních“, až po skutečně vědecké. Kdo se o to začne více zajímat, ten užasne, kolik toho nalezne. I člověk, který nemá rád nějaké utopie, mystično a náboženství, nalezne skutečně seriózní výzkum na vědecké úrovni. A není to jen známý pan Moody, ale třeba i méně známá lékařka E.K.Rossová, která klinicky shromáždila nesčetně mnoho pozorování od lúžek umírajích/výborná kniha O smrti a životě po ní/. Dokonce si umírající děti brala k sobě domů a tak byla osobně přítomna mnohým a mnohým odchodům z nichž jí jednoznačně vyplynulo zjištění, že skutečně člověk po pozemské smrti dále existuje, a to zcela vědomě a konkrétně. Není to tedy nějaká fikce, ale  zcela reálný život, jako ten náš dnešní.

Tady je jedno z mnohých videí, které jsou na internetu běžně ke shlédnutí.