C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Existuje život po smrti?

Jak se nám situace mezi národy a v národech dramatizuje, bude na místě se zabývat i něčím jiným, než jen tím, jestli když nejsem homosexuál, jsem bílý a nevyznávám Korán, jestli ještě mám místo na Zemi. Inu, kdo ví, co mají mocní v plánu? Možná, a řekněme jen možná, s námi ,,normálními“, zítra nežádoucími, už moc nepočítají.

Je tedy na místě se začít vážně zaobírat tím, co bude ,,potom“, když by nás tu už nechtěli.