C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


MYŠLENKOVÁ KONTROLA A CHEMTRAILS

Velice podrobný článek na téma Chemtrails – opis dlouhého videa zveřejněného na nwoo.org. Zde, v psané formě, může člověk pomalu a podrobně zhodnotit jednotlivá fakta, zamyslet se šířeji nad světem ve kterém žijeme a vyvodit z toho závěry pro sebe. NEBUĎME LHOSTEJNÍ, JINAK NÁS TO BUDE STÁT SKUTEČNĚ ,,HODNĚ“!

Poděkování paní J. Zapletalové za přepis videa – šíření je nejen dovoleo, ale dokonce doporučeno.

Odkaz na původní zdroj

Opis překladu z videa:   prosinec 2016    Jana Zapletalová

 

Harald Kautz Vella   –  MYŠLENKOVÁ  KONTROLA  A CHEMTRAILS (2:18:28)

Pocházím z Německa a polovinu života jsem dělal vědu a druhou polovinu novinařinu. Zpracovával jsem různá témata, procestoval kus světa, takže jsem schopen spojovat souvislosti, propojovat a porozumět.

V Norsku jsem se začal zabývat monitorováním životního prostředí. Pracoval jsem v oblasti elektrosenzitivity pro společnost dodávající měřící materiály, dělal jsem kurzy pro lidi, kteří rozumí tomu, co se děje, když se někdo stane elektrosenzitivní. Podíval jsem se na chemickou analýzu umírajících rostlin a na dešťovou vodu, která úhyn rostlin způsobovala. A na vzorky půdy. Protože farmáři si uvědomili, že ten rok přicházeli o část své sklizně. Bylo to v roce 2012, nevěděli proč. Laboratorním výsledkům nerozuměli, protože nevěděli, jaké mají být správné hodnoty. A od té doby se zabývám tématem chemtrails.

Myslím, že už jsme to celé pochopili. Je za tím mnoho agend, které jsme museli projít. Není to totiž jediná skupina, která má zájem a dělá něco, aby získala, co chce. Je to jakoby cibulová struktura různých skupin, které mají různé zájmy a čím více se o toto téma zajímáte, tím více vrstev objevíte.

Dnes se pokusím proniknout tou cibulovou strukturou a poskytnout vám představu o těch různých agendách, které se za chemtrails skrývají. Požádal bych ty, co se tím zabývají, aby nezírali na oblohu ve snaze zjistit, zda to, co vidíte, je chemická čára (chemtrails) – to nikam nevede. Je to bezpředmětná diskuze a z této pozice to nevyřešíme. Vzorek neodeberete, nemůžete udělat chemickou analýzu. Pouhé zírání je beznadějné. A zabývat se chemickou analýzou je také ztracené. Jedním z důvodů je, že když děláte chemickou analýzu, vezmete látku a rozředíte ji v kyselině. Co kyselina rozpustí, můžete analyzovat. A to, co získáte, jsou údaje o kovech. A pokud to uděláte, nedá vám to žádnou informaci o chemii nebo krystalické struktuře, kterou jste analyzovali. Protože vše, co šlo rozpustit, se rozpustilo, je pryč, zbude jen kov. To je první problém. Přímo nevidíte, co máte před sebou a další problém je, že ne vše je rozpustné v kyselinách.  A ve skutečnosti, veškeré jádro technologie, které bychom později objevili..pokud se na ně podíváme v laboratoři, že jsou zcela odolné vůči kyselinám takže nemáme šanci zachytit realitu pomocí chemické analýzy. Takže jsou dvě věci, které zcela vynechám z časových důvodů.

Dnes problematiku představím z odlišného úhlu. Pokud někdo něco dělá v utajení, nepíše se o tom v novinách, nemluví se o tom na veřejnosti. Na druhé straně je zase někdo, kdo se snaží zjistit, co se vlastně děje. A zde přichází to ošklivé slovo „spiknutí“, „konspirační teorie“ a člověk se začne cítit izolovaný. Pokud jste konfrontování s tím, že byste mohli být konspirační teoretik, pak jde o něco emotivního. Nikdo nechce být vyloučen ze společnosti. Nikdo nechce být ten „divný člověk“. Takže je to v podstatě ošklivý způsob, jak někoho umlčet. Tomu lze čelit několika velmi nikoliv racionálními, ale chytrými kroky.

Chceme se zde bavit o chemtrails. Odkud toto slovo pochází? Slovo pochází od vojáků americké armády, od letectva, zavedli toto slovo v angličtině. Protože oni seděli na Akademii Letectva USA a navštěvovali předměty Fakulty chemie a jedním z předmětů je Chemtrails. Zde se učí, jak vytvořit chemtrails. Příliš to neodpoví na otázku, zda chemtrails existují či nikoliv. Jedinou věc, kterou zjistíme, je, že toto je vojenská technologie. Nevíme ale, zda ji aplikují nebo ne. Ale je možné tuto technologii studovat. Toto skriptum je těžké číst, má asi 260 stran. Je tam tisíce otázek, ale žádné odpovědi. A když na všechny otázky odpovíme, pak získáme potřebné znalosti a z nich jako z puzzle zpětně vyvodíme, co je chemtrails.

Téma, kterým se zabývají, je aplikace vrstvy hliníku na plastové povrchy. To tvoří jednu část. A také syntézou nylonu.  Zvláště nylonových vláken. K čemu je to dobré? Existuje jedna vojenská aplikace, které se říká „ukrývající práškování“. Jde o nylonová vlákna pokrytá hliníkem a využívají se k ukrytí letadla před radarem. Není to tajemství, je to oficiálně uznané státními orgány a při určitých vzdušných manévrech může NATO tento prášek použít, aby trénovali skrývání letadel. Toto je jedna část, kterou skriptum popisuje.

Druhá polovina je složitější ke čtení i k analýze. Vypadá to, že se zmiňuji o sprejové pyrolýze, což je výroba krystalických nanočástic při spalovacím procesu. To se dělá v průmyslu, když chcete vyrobit určitý druh nanočástic. Je to velmi levný a efektivní způsob. A existují 2 způsoby. V průmyslu a podle tohoto skripta je tou první možností, že vezmeme soli kovu, které můžeme rozpustit ve vodě a pak vezmeme tuto vodu a proženeme ji ultrazvukovým rozprašovačem, který ji jakoby roztříští na miliony velmi malých kapiček a tyto kapičky jsou  potom vystaveny přímému působení plamene. A tím se voda vypaří, zbylý obsah soli utvoří v kapičkách  malou prachovou částici a pokud je žár dostatečně silný, nakonec ji roztaví a znovu rekrystalizuje. A v závislosti na teplotě a na velikosti kapek můžete vytvořit krystalické částice, můžete vytvořit amorfní (náhodné) částice. Toto je jedna z možností v rámci sprejové pyrolýzy.

Druhou možností je nepoužít vodu, ale místo toho přímo hořlavé tekutiny, např. methan… Myslím, že methan je primární volbou armády US. A pak už ani nepotřebujete druhotný ultrazvukový rozprašovač. Můžete používat zvukový rozprašovač, který vytvoří páru, která je pak spálená v tryskovém motoru. Toto se učí. Tak máme první představu, o čem chemtrails je.  (11:14)

Stále nevíme, jestli je používáme běžně, jestli jen občas, nebo jestli jde o něco, co je připraveno pro případ války a v době míru se těchto technologií ani nedotkne. Jen jsme se dověděli něco o technologii.

Když zjistíte, že tento způsob nahlížení na věci je tak úspěšný – zodpověděli jsme mnoho otázek, kde ostatní lidé jen hádali, mluvili, diskutovali roky a nedošli k žádnému plodnému závěru. Je to také velmi inteligentní způsob, když má někdo nějaké tajné plány a nechtějí, aby někdo něco věděl. Dobrý je také způsob jít na taková místa, kde jsou tito lidé sami mezi sebou a mluví o tom, co dělají. Pak můžete naslouchat a pochopit, co plánují. Ve skutečnosti není žádný jiný způsob, jak přijít na to, co se děje.

Také jsem se začal zajímat o interní komunikaci určitých institucí. A došlo zde k jedné hloupé chybě jednoho síťového specialisty v NASA. Zveřejnil interní dokument. Už je to 12-15 let, kdy se tento tajný dokument objevil na 2 dny ve veřejné sekci hlavní webové stránky NASA. A někteří lidé prostou náhodou jej našli, zkopírovali si jej a od té doby je veřejně dostupný. Tu a tam se dokument objeví a lidé o tom diskutují. Není to tak, že by ten text plně popisoval to, co dělají. V podstatě je to PowerPointová prezentace, která poukazuje na určitou základní terminologii (ukázán na kameru ten originální dokument). A název je legrační: „Budoucí strategické otázky budoucí války.“ A plánují to na rok 2025, jako by mluvili o technologii budoucnosti. A pak je tam velmi velký titulek: „BUDOUCNOST JE TEĎ!“  Nyní jsem trochu zmatený, je to zde nebo to přijde za 15-20 let? Pokud se do dokumentu ponoříte, najdete řadu znepokojujících prohlášení.

Toto  je na druhé straně název, v horní části: „ROBOTI, KYBORGOVÉ A LIDÉ.  Vítejte v roce 2025.  ROBOTI jsou zkratkou pro nanoroboty a nanoprogramy, KYBORGOVÉ jsou označení pocházející ze seriálu Star Trek. Je to rasa, která si podmaňuje ostatní rasy tím, že z nich dělá napůl počítače (polobytosti). A tím LIDÉ myslí podle mě sami sebe. Ty, kdo nejsou těmito hrami ovlivněni a kdo tomu budou nakonec velet. A pak vyjmenovávají řadu technologií, které se budou v budoucích válkách používat. A výslovně říkají, že budoucí války se netýkají států. Očekávají jednu světovou vládu. Takže válka na této planetě se bude odehrávat mezi světovou vládou a normálními lidmi. A tento zcela odlišný typ války bude vyžadovat zcela odlišné zbraně. A pak je zde výčet těchto zbraní. A existuje několik věcí, které se řeší na nano-úrovni. Nano-molekulární úrovni. Roje senzorů. Pokud máte nanočástice ve vzduchu, je jich tam roj. A je to chytrý prach. To je něco, na co narazíme detailně později v souvislosti s životním prostředím.

Nanotechnologické věci vloženy do lidského těla dávají možnost vás sledovat každou vteřinu a číst, co si myslíte a co cítíte.

A pak je zde něco, co nevysvětlují. Ať je to cokoliv, tak tomu říkají připojený hmyz. V tuhle chvíli chci jen zdůraznit, že je to v dokumentu. Protože později budeme probírat věci, které nám tato slova budou velmi připomínat. (15:54)

Další věci, které jsou v tomto dokumentu hodny zmínky: Zbraně, které jsou očividně legální.  Ano? Hovoří o zbraních, které jsou skryté někde v civilní oblasti, každý se jimi zabývá, každý je používá a jedna z nich jsou mikrovlny. Jednou z těchto zbraní jsou vlny mikrovlné trouby. Mikrovlny využívají mobilní telefony, vzdálené (chytré) měřáky, bezdrátová připojení a jsme těmito mikrovlnami obklopeni.  A vstupují do našeho těla a my si myslíme, že je to jen nějaký vedlejší efekt technické aplikace. Ale NASA klasifikuje mikrovlny jako neusmrcující zbraně, které jsou očividně legální. A také jmenují dopady těchto zbraní. Je to snížená schopnost výkonu, záchvaty, hrubé změny ve funkčnosti mozku, 30-100% zvýšený průtok krve v mozku a pak smrtící účinky, které přijdou po čase.  Takže toto jsou zbraně na lidstvo, o kterých NASA otevřeně mluví. A v dokumentu je projektují do budoucnosti a my jsme se tím nechali nachytat. Myslíme si, že je to chytré mít mobilní telefon na uchu půl dne. (17:30)

Pak mají něco, o čem se zmiňuje práce Cary St. Louis. Jedná se o mikro-výbušný prach, který lze ve vzduchu inteligentně přesunovat, až dosáhne určité oblasti a tam je možné ho zkoncentrovat, až na výbušnou sílu. Může ale také záměrně proniknout do lidského těla a zabíjet lidi uvnitř. Tento systém je dostatečně propracovaný a chytrý a může proniknout do podzemních úkrytů a výbuchem zabít lidi, kteří se tam dole skrývají. Toto je to hlavní v tomto dokumentu NASA. Dává to poměrně abstraktní představu o tom, jak by mohla vypadat vzdušná válka v budoucnu, nebo dnes, v případě, že budoucnost je teď. Může to být i letecká válka dnes.

Další způsob, jak určit, co se děje, je mluvit s informátory, kteří demaskují tyto informace.

Není ale mnoho informátorů, kteří by odhalovali základní fakta. Máme tu lidi, jako je tento z WikiLeaks. Jak se jmenuje? Julian Assange. Když se na něj podíváte, tak je to právník. Je to ten samý právník, který pracuje pro rodinu Rothshildů. Assange získal obrovskou mediální pozornost. Bylo to, jako kdyby vyrobili hrdinu naší doby. Rozdává si to se dvěma blonďatými skandinávskými dívkami. Takový hodný chlápek, víte? Stal se pro všechny hrdinou a měl dovoleno mluvit o některých věcech. Když se podíváte na ty věci, o kterých mluví na veřejnosti, tak to určitým způsobem sloužilo lidem u moci.

Máme tu dalšího mladého muže se Spojených států, bývalého zaměstnance NASA Snowdena. Co dělá? Říká nám, že tajné služby odposlouchávají telefonní hovory. To je něco, co víme už od dvacátých let. Víme, že to ti lidé dělají. Sem a tam občas něco pustí, ale není to nic, co mainstreamová media zveřejňují. Mainstreamová média jen připouští, že Putin mu nabídl azyl. Tak si říkám. Dobrá, já tu také nějaké věci odkrývám a nikdy mně nikdo azyl nenabídl. A ani jedny noviny o mé pravdě nepíší. Takže s těmi lidmi musí být něco špatně.

Ale občas narazíte na informátory, kteří pozornost veřejnosti nezískají. Poskytnou a zveřejní docela zajímavé dokumenty. Existuje jeden dokument, o kterém se chci zmínit. Dostal se ke mně z Německa a je psán v němčině. Ten chlápek byl technický ředitel institutu a pracoval na chytrém prachu. Onemocněl rakovinou a měl před sebou 3-4 měsíce života, než ho rakovina zabije. Litoval toho, co za svého života dělal.  Uvědomil si, že ty peníze za to nestály. Ty věci, které dělal nebyly dobré a podstatnou část do dokumentu nenapsal. Poskytl ale dostatek informací, aby bylo možné prokázat, že tato věc existuje. To, co popsal především, nebylo určeno obecnému publiku. Ale jsou to informace pro tajné služby, které budou jistě tuto přednášku také poslouchat. Název projektu je „Rabe neu“ v němčině a v angličtině Raven new. To je něco jako „vy víte, že víme, co děláte“. Odhalil o tomto projektu některé věci, které neznali dokonce ani lidé zaměstnaní na tomto projektu. Toto sdělení by se mělo dostat i k tajným službám, protože byste měli vědět, že je na tom projektu něco špatně. Mluví o genetickém inženýrství. Chci zmínit pár věcí, o kterých také mluvil. Rád bych vám poskytl přehled možností genetického inženýrství, které jsou veřejně známé. Nikoliv všem, ale jde o veřejnou doménu. Genetické inženýrství může vytvořit DNA, kde je plná genetická informace jako v buňce a šroubovici mohou rozdělit na polovinu. Mají tak jen polovinu struktury, jen jednu stranu té spirály. A tomu se říká RNA. V genetickém inženýrství je velmi chytré používat RNA, protože je plně funkční a následující generace nezdegeneruje. To je něco, na čem opravdu rádi pracují. Protože můžete manipulovat, aniž byste ničili a riskovali budoucí vývoj. Pokud se podíváte na DNA a RNA, tak mají několik různých funkcí. Jednou z funkcí je, že fragmenty RNA a DNA produkují světlo s určitými vlastnostmi a kvalitou. Tento jev se nazývá opto-genetika a je to jedna celá oblast výzkumu. Je to učení o tom, jak genetika vyrábí bio-fotony a vytváří tak světelné tělo. Jedná se to druh plánu, který řídí stavbu našeho morfogenetického pole a dává nám strukturu, podle které jsem tím, čím jsem. To všechno je možné díky DNA. Pokud chcete syntetizovat DNA, tak dnes se to dělá tiskem. Můžete napsat kód, který chcete vyrobit a dát ho do tiskařského stroje DNA a RNA. Takže si můžete definovat každý pár ve struktuře a následně ho vytisknout. Takže jedna z těchto oblastí je optogenetika, která vymýšlí a vyrábí malé části RNA a DNA. Malé fragmenty RNA a DNA, které produkují světlo.

Druhá přirozená věc pro DNA je produkovat látky. Tyto části DNA produkují RNA a ty produkují proteiny. Proteiny začnou vytvářet hmotu, ze které je postaveno naše tělo. Stejně tak mohou být buňkami produkovány léčivé i jedovaté látky.  Toto je jedna z funkcí, která je součástí určitého segmentu DNA. Pak tu máme Artemisinin, což je lék používaný k léčbě malárie. Je velmi drahé jej extrahovat z rostlin. Takže jednoduše extrahují malou část genetické informace a tuto látku potom implantují na určité mikroby. Artemisinin tak mohou vyrábět ve velkém množství. Toto je součást medicíny a takto to funguje. Takže tu máme něco, co produkuje světlo a něco, co produkuje látky.

A pak zde máme zcela nové pole výzkumu. Uvědomte si však, že řetězce mohou být pospojovány tak, že budou fungovat jako počítač. Jsou v tom obsaženy logické prvky. Pokud si to chcete lépe představit, tak můžeme jako příklad použít starou technologii telefonů, kdy vytáčíte číslo pomocí zvuků. Tak každý pár má přiřazenou určitou rezonanční frekvenci. Ta se nachází někde v rozsahu Terahertzů (THz). Když narazí na správnou frekvenci, tak se otevře a bude pro světlo vodivá. Každý jednotlivý řetězec reaguje na určitou svoji frekvenci. Budete potřebovat celou sadu zvuků k otevření průchodů do těchto řetězců. Takže to udělá jako tu-du-du-du-dut a poté se aktivuje další část dvojice genetického kódu, která bude buď produkovat světlo a nebo jed. Je to něco krásného. Z jejich úhlu pohledu, protože pokud zavedete do RNA nebo DNA lidského těla rádiový signál, můžete ho aktivovat zvenku.  Bude produkovat látku, jakou chcete a nebo světlo, které chcete. Světlo je emoce, světlo je myšlenka, světlo je všechno. Všechno, co vnímáme jako prožitek sebe samých. A látky s námi dokáží udělat cokoliv. Můžou nás pomalu otrávit. Můžou nás také okamžitě zabít. A celý proces je řízen rádiovou frekvencí, aniž by hrozilo, že zasáhnete někoho, koho nechcete. A ten chlápek řekl, že ví, jak nebezpečné je s tím jít ven.  V jeho dokumentech také bylo, že byl zaveden deaktivační kód. V případě, že bude vysílána určitá série zvuků, způsobí to úplné vypnutí systému. Takže to nemůže být zneužito jinými tvory. To je to, co řekl. Také řekl, že to se tu v Evropě letecky rozprašuje už od roku 2003.  Také řekl, že druhá válka v Iráku, nedávná válka v Iráku, byla rozpoutána jen pro účely testování celého systému. To byl jediný skutečný důvod pro tuto válku. To je to, co nám chtěl říci.

Z mého pohledu jsou to velmi důležité věci. A pak řekl něco bokem, co jsem považoval za velmi a velmi důležité. Myslím, že on ne. Řekl, že strávil asi půl roku s náklady 10 milionů dolarů, aby optimalizoval prostorové uspořádání klastrů. Myslím, že to nikomu z vás nic neřekne, ale třeba tomu tématu rozumíte. Je to, jako když máte virus a chcete ho vložit do člověka, aby jeho tělo bylo infikováno. Z tohoto pohledu vás topologie klastru nezajímá.  Budete zde muset přemýšlet o typologii klastrů, chcete-li mít tyto shluky RNA a DNA nesoucí inteligenci, nesoucí duši, nesoucí umělou formu života. Potom to všechno dává smysl. Pokud si to dokážete představit sami, máte infikovanou RNA. RNA tvoří shluky, milimetr x milimetr okolo. Clusterem tohoto typu může pohybovat počítačový program, nebo nefyzická umělá esence. Tato struktura se může vznášet a létat v poli a také se může dostat do nás. Tato struktura ví, jak se dostat k produkci světla a také ví, jak se dostat k produkci jedů.  A také v sobě nese inteligenci a má schopnost se rozhodovat. To nám dává pochopit samotný fakt, o co jde při optimalizaci klastrů. Je to trochu odvážné a je to trochu spekulace. Mně to ale takto sepne, když si vzpomenu na slovo „chytrý prach“. Mám pocit, že to nějak souvisí s touto dovedností, optimalizované typologii klastrů.

30.17

Přenášet inteligenci a dělat vlastní rozhodnutí, pokud to tak můžeme podat. To v zásadě vyplývá z toho, když sledujete jednotlivá místa, kde jsou tito lidé spolu a když posloucháte lidi, kteří promluvili předtím, než zemřeli.

To, co chci teď zmínit, je určeno zejména pro tajné služby.

Jsem dobře zavedený vědec, ale velice si vážím možností, které se nacházejí v duchovním světě.  Měl jsem k tomuto informátorovi ještě tolik nezodpovězených otázek, že jsem se rozhodl setkat se se ženou, která může mluvit s lidmi, kteří jsou již mrtví. Vůbec jsem ji neinformoval, o čem budu mluvit, ani jsem jí neříkal otázky, na které bych se chtěl zeptat. Jen jsem se zeptal: „Vidíte duši, která se chce objevit na tomto sezení?“ Okamžitě tam byl a hned s ní začal mluvit. Nevěděla nic o tématu rozhovoru. Neznala otázky. Jen jsem jí řekl. že bych chtěl mít před sebou toho pána. Hned začal mluvit skrze ni a řekl: Hej! Toto není lidská technologie a byli jsme obelháni. Žádný deaktivační kód není. Neexistuje! Toto, co nám nabízeli, je velký podvod a my si myslíme, že můžeme ten systém kontrolovat.  Tato technologie je mimozemská a v žádném případě ji nemůžeme ovládat.  Rád bych, aby to tajné služby a agentury věděly. Je to obrovský podvod a v žádném případě tento systém neovládáme. Domnívají se, že je pod kontrolou, ale tak to vůbec není. Dobrá. Tak to byly informace od informátora.

Nyní přejdeme k věcem, které opravdu uvidíme v laboratoři. Vrátíme se o krok zpět, na chemickou analýzu a na prvky, které můžeme najít. Je to vše jako otisk prstu. Máme tu baryum, stroncium, titan a hliník. Když rostliny umírají, tak je zde možné nalézt tyto kovy a to v takovém množství, že by to tak v přírodě nemělo být. Když vezmeme v úvahu toxikologii. Toto množství těžkých kovů se ani nepřibližuje k tomu, že by to příroda nedokázala zvládnout bez strádání. Když se vrátíme zpátky do doby kyselých dešťů, byly v půdě tisícinásobná množství těžkých kovů, která pronikala do systému rostlin. Když se podíváme zpátky na období průmyslové revoluce, tak jsme neměli žádné filtry a spalovali jsme uhlí jako o život. Dokonce i v době, kdy Londýn zachvátil obrovský požár. V systému bylo tisíckrát více těžkých kovů, než dnes a nic vážného se nestalo. Takže v ten moment jsme začali dělat pod mikroskopem optickou analýzu prvků, které jsme našli v dešti. Je to poměrně obtížné, protože musíte pořídit tisíce fotografií a vzorků a musíte mít to štěstí, že alespoň jeden vzorek je čistý kus jedné ze složek. Když máte celou směs, tak nevidíte nic. Věci, které vám nyní ukazuji, jsou založeny hlavně na práci jednoho chlápka z Německa, který strávil 3-4 roky 6 hodin denně u mikroskopu, aby zjistil, co déšť obsahuje. A jednou z částic je piezoelektrický nanokrystal. Toto je čistý vzorek té věci. Jak můžete vidět, tak má určité magnetické prvky, což znamená, že jsou částice přitahovány k sobě jako magnety. To je jedna z vlastností piezoelektrických částic. Nejúžasnější je, když se na to podíváte, jaké piezoelektrické vlastnosti můžeme očekávat v případě barya, stroncia a titanu. Je to jako otisk prstu. Je to baryum, stroncium a titan, které nás zajímají. Není tu žádný hliník.

35:04

Ale tyto tři prvky piezoelektrické krystaly obsahují. A zjistíme, že je to extrémně zajímavý krystal. Máme vysušenou kapku na skleněné destičce, kterou vložíme pod mikroskop. Když odstraníme horní vrstvu skla a přiblížíme svůj prst ke kapce a na ten povrch dýchneme, začnou se objevovat určité účinky. Ukážu vám to. Jedná se o malé změny teploty, vyzařované lidským tělem v infračerveném spektru. Takže tu máme vysoce průhledné nanočástice, které mají lom světla čtyřikrát vyšší, než mají diamanty a mění směr šíření elektromagnetických vln. Když si to vyhledáte na Wikipedii, dočtete se, že jejich využití je ve skalárních aplikacích. Mohou být použity v případech, které využívají struktury pole, kde čas běží opačně. Toto už je část fyziky, která není otevřena veřejnosti. Je to skalární fyzika. Ale dokonce i Wikiperia jmenuje jednu částici, která má schopnost zpracovávat skalární vlny. Takto bych to řekl, abych to zjednodušil. Toto je důvod, proč rostliny umírají. Protože krystal je vysoce průhledný a absorbuje UV záření. 260 nanometrů je vlnová délka, která je absorbována se 100% účinností. To je přesně ta frekvence, která je pro rostliny impulsem pro dělení buněk. Dělení buněk probíhá, pokud UV biofoton zasáhne buňku. Je to jakýsi spouštěč, který buňce říká: „Prosím rozděl se na dvě.“ Když jsou tyto krystalické částice na povrchu rostliny, absorbují všechny signály pro buňky, které se potom nemohou dělit a rostlina přestane růst. To také způsobilo nemoc šílených krav v 80. letech. Když se podíváte na lékařské testy o nemoci šílených krav, uvidíte, že existují tři hlavní důvody pro toto onemocnění. Nedostatek mědi v těle. Příliš mnoho rtuti v těle a tyto nano-krystaly. To, co potom následuje je , že rtuť ničí nervovou soustavu.  Ničí ochrannou vrstvu nervů. Nedostatek mědi v těle způsobuje, že se nerv rozpadá na řetězové části. Proteiny, priony a měď. Pokud z těla odstraníme měď, rozpadne se to na části a bude diagnostikována TSE (Transmisivní spongiformní encefalopatie). Měřením částic prionů a proteinů. A pak se stane něco velmi zajímavého. Tyto proteiny a priony se budou snažit obnovit nervový systém. Je to samo-léčivý proces těla. Ale pokud tam nemáte měď, nervový systém se nebude moci obnovit. Takže tělo použije další těžké kovy, které má k dispozici. Bude to baryum a stroncium a začne si vytvářet nový nervový systém, založený na proteinu, prionu a baryu. Je to jako anténa pro elektromagnetická pole.  Takže tělo vytváří nervový systém, který je citlivý na elektromagnetické pole a vlny. Ale nejen svazek nervů se stane citlivým. To samé se stane s nano-krystaly stroncia, barya a titanu. V nanokrystalech se vytlačí baryum a stroncium na povrch ze své krystalické struktury. Takže získáte nový nervový systém, který je nyní piezoelektrický. Získáme tím nové přípojné body v nervovém systému, který je nyní piezoelektrický a stále přijímá signál a uvolňuje elektrony. Nyní máte přímý přístup k nervovému systému lidské bytosti. Někdy je to v literatuře nazýváno jako nanorobot.   Nikdo ovšem neví, že je to 100% identické s TSE s nemocí šílených krav a Creutzfeldt-Jakobovou chorobou. Tolik k této částici.

Pokud se podíváte do vojenské oblasti, zjistíte, že se to používá ke zvýšení dosahu radarů. Přemění to oblohu v optickou čočku a optické zrcadlo. Říká se tomu horizontální drift a plasmová anténa. Sloupcovitý ohniskový objektiv slouží k tomu, aby si mohl hrát s elektromagnetickými a radarovými signály. Přeměnit veškerý vzduch na plazmové částice a technickým zařízením je přímo kontrolovat a nebo přesměrovat jakýkoliv typ signálů. Jedná se také o součást protiraketového štítu, který se používá ve vojenských aplikacích. Pokud budete chtít zničit ruskou raketu, jejíž cílem je Londýn, vypočítáte nejprve její trajektorii  a aktivujete plazmu a zahřejete ji na teplotu 10,000 stupňů. Raketa se ve vzduchu roztaví a exploduje. To je druh protiraketové obrany, který existuje. Takže je potřeba postříkat celé území Evropy a rozprášit to úplně všude. Jedná se o vojenské aplikace, ale jak uvidíte, některé pohledy jsou nasměrované jinak.

41:44

Je to spojeno s úmyslem vyvolat onemocnění a k získání přístupu k nervovému systému člověka.

Takže se tu objevuje ještě druhý zájem.  To už není vojenská technika, ale kontrola nad civilním obyvatelstvem v mnoha zemích, prostřednictvím přístupu k nervovému systému populace. A začnete vysílat signály a podněty. Máme tu také druhé částice. Oxid hlinitý a oxid manganičitý. Mimochodem titaničitan barnatý a strontnatý se vyrábí průmyslovou pyrolýzou. Rozprašováním při teplotě od 600 do 750°C. Tato teplota plamene je totožná s teplotou plamene normálních proudových motorů. Oxid hlinitý vzniká také sprejovou pyrolýzou při teplotě 1700°C. Jde o technologii s přídavným spalováním. Pro vojenské účely se používá technologie přídavného spalování, spojeného s použitím hliníkového paliva. Takže hliník už je obsažen v palivu. Když se na ty částice podíváte, tak takto vypadají pod mikroskopem. Forma této molekuly se nazývá „whisker“ a vypadá jako hvězda. Má zvláštní schopnost přitahovat elektrony a držet je. To je funkce konkrétní plazmy ve vojenských aplikacích. Titaničitan barnatý a strontnatý může být aktivován, aby vystřeloval elektrony  a oxid hlinitý je přitáhne a podrží na dlouhou dobu. Způsobuje to příznaky podobné chřipce. Jen vám chci ukázat, že je tady něco, co máme každý den v životním prostředí. Oba tyto nanokrystaly. Má to také spojitost se zdravotními problémy, zvláště, jde-li o formu vzniklou při nižší teplotě. Tam nepoužijete hliník, ale mangan a vytvoříte oxid manganičitý. Ten způsobuje příznaky, které jsou 100% identické s virem chřipky.Zejména v zimních měsících, je toho hodně ve vzduchu. Potom hodně lidí běží k lékaři, protože si myslí, že mají chřipku a chtějí být očkováni. Německo prodalo v posledním roce 20 milionů vakcín. Zajímavé je, když se jich zeptáte: „Jak poznáte, že má člověk chřipku?“ Jen 6 lidí bylo testováno na molekulární úrovni, aby se zjistilo, jaký druh chřipkového viru jim způsobuje nemoc. Pouze 6 osob z celého Německa a na tomto základě dělají statistiky. Takže to je v podstatě šíření hysterie a nemá to nic společného s virem. Běžet k doktorům za účelem očkování je sebevražda.

Další věcí, kterou lze nalézt při monitorování prostředí, jsou Morgellony. Když se podíváte, co vakcíny obsahují, tak je tam rtuť, která je čistým jedem. Dále jsou tam látky, které způsobují vylučování mědi z těla. Musíme si uvědomit, že je za tím určitý záměr. 45:23

Víme to také kvůli jednomu skandálu s TSE. Mark Purdey, britský farmář, měl ekologickou farmu a odmítl povinné očkování svých zvířat. U žádné z jeho krav nebylo diagnostikováno TSE. Ani u jedné z nich, protože odmítl očkování. A to byl ten moment, který jej takzvaně probudil. O 10 měsíců později zemřel na rakovinu mozku. Říkám to s ohledem na mikrovlnné zbraně a jejich aplikace.

V prezentaci NASA máme nanotechnologie, které tu jsou očividně za účelem sledování lidí, kde jsou a co si myslí.

První detailní a veřejnou publikací na toto téma byla kniha, kterou napsala Cara St Luise „Zloději slunce“(The Sun Thief), kde zmiňuje, že existují rozprašovaná dutá vlákna, která mají schopnost sebe-replikace a která tu jsou za účelem načtení světelného otisku naší DNA

46:44

a jejího přetvoření na elektromagnetický signál, který je potom možné najít prostřednictvím pozemních stanic a satelitů.  Tyto informace získala na základě analýzy dat od skupiny, zabývající se chemtrails v USA. Ve své knize nikde nepoužívá název Morgellony.  Kdo z vás slyšel o Morgellonech? Polovina z vás…Tak se na to pojďme podívat. Toto je německé rajče, na které spadlo pár kapek deště.

47:31

Je to natočeno v reálním čase. A teď sledujte, co Morgellon udělá. Miluje nás (přibližuje k němu prst a on se chytne-přilne k prstu). Je neklidný a snaží se dostat blíž. Nevím přesně, na co reagují. Možná na infračervené záření. Je to v podstatě podhoubí. Určitý druh houby. Když se na to podíváte, tak ta houba je mikrovlákno, které se přenáší vzduchem. A není to jen jedno vlákno sem a tam. Pod UV osvětlením svítí. Když budete mít v noci UV lampu, můžete vidět tato vlákna poletovat. A jsou jich miliardy. Není to každý večer, ale je to docela často. Můžete je vidět, jak se vznáší kolem. Tyto houby, tato mikrovlákna, infikují lidské tělo, ale u 95-99% lidí se nic zvláštního nestane. Jsou někde v těle a biologie člověka tuto populaci ve vašem těle udržuje. Fungují jako plazmové antény a vysílají signál. Ale lidé z toho neonemocní. Neexistují žádné viditelné příznaky. Předpokládám, že je infikováno 100% populace v Evropě. Není to velký problém a není to nebezpečné, dokud nad tím má tělo kontrolu. Někteří lidé to ale nezvládají. Pak houba začne v těle růst. Začíná se množit. V určitém okamžiku pak vyjde ven přes kůži. A můžete si povšimnout, že mají schopnost mít barvu. Máme modré a červené Morgellony. Nikdo neví, odkud pocházejí tyto barvy, pokud jde o jejich technický původ. Nejedná se o přírodní látky. Takže je můžete vidět. Jsou viditelné pod kůží, můžeme je vidět pod mikroskopem a když uděláte analýzu krve. Můžete vidět, že krev je infikována. A můžete je nechat uměle růst v Petriho misce v laboratoři. A když se na ně podíváte, zjistíte, že jsou o něco složitější, než jen obyčejná houba. Mají v sobě nějaké orgány. Mají malé červené kmenové buňky neznámého druhu, které se také samy množí.

50:42

A očividně produkují i další struktury. Toto vypadá jako výtrusnice. Podhoubí v určitém bodě začne vytvářet houbu, plodnici. Od plodnice byste pak očekávali vznik další generace, pokud jde o houbu. Zdá se, že obsahují výtrusy, protože, když je dáte do Petriho misky, můžete vidět růst příští generace. Jsou tu i jiné věci, které můžete zjistit. Teď už to začíná být opravdu podivné. Z obětí Morgellonové nemoci, jsou extrahovány části hmyzí pokožky. Když tímto onemocníte, tak se v lidském těle začnou vytvářet části hmyzu nebo hmyz. Mluvil jsem o upraveném hmyzu a když si projdeme dokumenty NASA, tak k tomu dojdeme.   Abychom pochopili, o čem to celé je. Je to onemocnění, které je třeba léčit a pracovali jsme na hledání léku na Morgellony. Je to docela snadné. Dokonce s Morgellony ani nemusíte bojovat. Stačí pouze znovu v těle obnovit zdravé prostředí. Zbavit se kyselin a zbavit se těžkých kovů. Obnovit správnou funkci jater, která jsou poškozována rtutí a podrážděná kvasinkou rodu candida. To je způsobeno antibiotiky a z lékařského hlediska se znovu vracím k očkování. Antibiotika zcela narušují náš systém a na konci fronty jsou Morgellony, jako by se nás snažily „zachránit“ před všemi jedy, které v nás jsou. Zachránit nás před kyselostí. Zachránit nás před těžkými kovy. Dokáží je absorbovat a to je také důvod, proč je tělo nechá růst. Takže ve skutečnosti nejde o nemoc, která by nás infikovala se zlými úmysly. Nakažený je každý, kdo má v těle příliš mnoho těžkých kovů a budou se u něj projevovat příznaky Morgellonové nemoci.  Houba se tak bude množit a nasávat ty těžké kovy do sebe.

A teď zkusíme pochopit agendu, která se za tím skrývá. Byla to jedna velmi odvážná žena na Harvardu, která udělala chemickou analýzu těchto vláken. Prostě vypsala řadu několika chemických vzorců. Nebudu je tady jmenovat. Také analyzovala složení barev jednotlivých vláken, které našla ve vzduchu. Také barevné mikrovlákno, které se v určitém okamžiku přemění v podhoubí, když se v lidském těle rozmnoží. To přináší do mysli koncept samo-sestavovaných nanobotů. Samo-sestavení znamená, že rozprášíte vlákna, která se mohou množit, a rozprášíte barvu. V lidském těle se barva a mikrovlákna spojí dohromady a vytvoří fungující jednotku. To je to, co můžeme nazvat samo-sestavující se nanoboti. Pokud vezmete chemickou strukturu těchto barev a vyhledáte to na Googelu, stane se něco velmi zajímavého. Zjistil jsem, že v Berlíně je jedna společnost, která je spíše americkou dceřinou společností a která má na všechny tyto barvy světové patenty. Když se podíváte na stránky společnosti, jsou na sebe velmi hrdí. Pracují pro lékařskou komunitu s těmito kvantovými tekutinami, s těmito kvantovými barvami a dalším laboratorním vybavením, zejména pro transhumanistický výzkum.  Mají dlouhý seznam publikací od lidí,  kteří si koupili jejich výrobky a používají je v laboratoři. Při reklamování svých výrobků vždy něco zveřejní.  Když se podíváte do těch publikací, tak tam najdete mnoho věcí spojených s Morgellonovou nemocí. Například naleznete velkoplošné sebe-organizující plasmonicko-fotonické krystaly. A když se do té publikace podíváte, naleznete tyto šestiúhelníkové formy. A když se podíváte na funkci, tak zjistíte, že zachycují rádiové signály. Rádiový signál se v těle změní na blikající světelný signál, který je čitelný pro DNA. Je to přijímač. Pokud se podíváte níže, jsou tu fotonická krystalová vlákna. A co dělají? Obvykle najdete, že jde o uhlíkové nanotrubice plněné barvami. Jsou to kvantové chemické barvy a jejich úkolem je sbírat světlo generované DNA a přepsat ho na čitelný signál. Přesně tak to popsala Cara St. Luis ve svém románu. A pokud ty dvě věci spojíte dohromady, dostanete se ještě dál. Teď tu máte jednotku, která umí číst i zapisovat. Můžu vzít jednu osobu a rozzlobit ji a načíst její hněv a vztek. Digitalizovat ho a poslat přes anténu stovkám lidí, kteří nejsou vůbec rozzlobení. A pokud máte všechny v systému, budou cítit přesně stejný hněv, který byl zkopírován z jedné osoby. Takže co potřebuji? Potřebuji arabské jaro? Žádný problém. Stačí do systému vložit trochu hněvu. Toto jsou základní možnosti, které má tato jednotka pro čtení a zápis. Je to jako magnetofon. Záznam lidských emocí a zkušeností. Také si můžeme říci o barvách, které obsahují. Modré je světlo, kterým zpracováváme myšlení a červené je světlo, kterým zpracováváme sexualitu. Kontrolují naše ego, kontrolují naše mozky a kontrolují naši sexualitu. A pokud má někdo pochyby, zda to skutečně funguje, je tu jedna oběť Morgellonů ze Spojených států. Ten člověk o sobě vyprávěl. Jeden z těch plazmových fotonických krystalů vyčníval z kůže na mojí bradě. Dal jsem ho pod mikroskop a nachytal jsem ho při práci. (toto je pohled na onu částici). 57:47   Není to dokonalý šestiúhelník ale můžeme tam pozorovat hrany. Tato věc se ovládá mikrovlnami. Existuje několik aspektů Morgellonového onemocnění, které jsou tak trochu podivné. Osoby trpící Morgellony mají pocit, jako by jim tělem prolézal hmyz.  Tomu se někdy říká deluzionální parazitóza. Lékaři říkají, že jde o šílenství a obvykle dávají psychofarmaka. Myslím, že proto, aby lidi umlčeli. Toto je druh zkušeností, společný pro pacienty s touto nemocí. Je tu jedna z věcí, která mě dráždí. Jedná se o malé červené kmenové buňky. Když se podíváte na čeleď Morgellonových hub. Úzce to souvisí s některými mikroinsekticidy. Mají stejnou schopnost zabíjet hmyz a používají se v zemědělství.  Dělají to, že zaútočí na mouchu, a sežerou ji zevnitř zaživa. Pak pozmění DNA té mouchy a vytvoří plodnice ve tvaru té mouchy.  Způsobí to vytvoření pseudomorfického oka, které svítí. Jedná se o druh umělého světla, které tyto houby produkují. To přitahuje další mouchy, které se touto houbou nakazí. Tento druh akce biologická rodina miluje. Očekával bych, že když zaútočí na člověka, tak bude extrahovat jeho lidskou DNA a vytvoří plodnici ve formě lidského embrya. Protože je to biologie této čeledi houby a bude vytvářet červené kmenové buňky. Morfogenetická plodnice je skoro jako lidské embryo, ale existují určité rozdíly.  Jsou tu různé formy a vlastnosti, které ale lidské nejsou.  Zejména jedna věc. Tvar tohoto druhu embrya. Žádné nohy. Končí tímto tvarem (ukazuje tvar kapky) , řekl bych, že je to spíše jako hmyz a má to jen jedno oko ve středu hlavy. A to oko je hmyzí a svítí.  V horní části oka jsou šestiúhelníkovité struktury, které obsahují výtrusy. Takže zde vyvstává otázka o tom, jaký druh je vlastně přes pseudomorfické houby přenášen?  Protože člověk to není. A další otázka je, zda existuje spojení mezi oběťmi trpícími Morgellonovou nemocí a prolézajícím hmyzem, který pociťují uvnitř.  1:01:43

Měli jsme velké štěstí, protože jsme měli možnost pracovat s jednou osobou trpící Morgellony, která měla schopnost jasnovidectví a mohla tyto tvory v těle vidět. A mohla je také docela dobře nakreslit. Tak jsem ho požádal, aby udělal nějaké skicy, začal kreslit a výsledek byl stále lepší a lepší a poslední obrázek, který nakreslil vypadal takto. Máme tu formu pavouka, který má zcela vyvinutý obličej. Je to vyvinutý jedinec s okem uprostřed, což ukazuje na morfogenezi té houby. Pseudomorfická vlastnost. (ukázka kresby 1:02:32) Pokud se podíváte na ty houby, extrahují se ze spodních střev ve 28 denním cyklu. Máte zde samčí a samičí variantu a můžete rozeznat pohlavní orgány samce a samice. Tyto pohlavní orgány jsou jako pavoučí. Myslím, že se tomu říká spermafotor. Je to takový váček obsahující sperma pavouka. To je něco, co naleznete u těchto hub. Ale z buněčného pohledu to jako houba nevypadá. Vypadá to jako krok k další generaci, která už ale není houbou, ale je to skutečná generace pavouků. Druhá věc, kterou tito pavouci dělají, když jsou spodními střevy vyloučeny jejich výtrusy. Někteří pacienti měli zvláštní pocit, jako by jim někdo vysával energii z čela. Pulzující energetické toky proudící do spodních střev, ať už je to cokoliv, proudí to do spodní části. Krade to světlo, krade to energii z lidského systému, aby jí nahromadilo, kolik je jen možné. Toto jsou mé znalosti a zkušenosti, pokud jde o tuto věc. Měl jsem hodně co do činění s fyzikou a jsem obeznámen s fyzikou vyšších dimenzí.  Jsem obeznámen s teorií Mattiho Pitkanena a jeho konceptem vícevrstvého, multi-dimenzionálního časoprostoru. Pro mě je poměrně snadné uvažovat ve smyslu vyšších dimenzí.  Kdo příliš nerozumí fyzice, můžete se pokusit pochopit to skrze duchovní svět. 1:04:10   Lidstvo se povznese do vyšších dimenzí. Máme tu ten mytologický koncept pojetí sedmi pekel a sedmi nebí. Je to v souladu s teorií Mattiho Pitkanena a jeho vícevrstvým časoprostorovým vesmírem.  Takže pro mne je celkem snadné si představit multidimenzionální biologii trans-dimenzionálních bytostí. Z tohoto úhlu pohledu se také dívám na Morgellony. Bytosti z vyšší dimenze zneužívají člověka za účelem rozmnožování svého vlastního druhu. Než tento pseudomorfický tvor opustí lidské tělo, nashromáždí dost bio-fotonů na to, aby se mohl povznést do paralelní dimenze. Po tomto přechodu už jsou neviditelní, ale jsou stále v těle. Jde o čistou vědu a toto jsme zjistili v laboratoři a lze to vysvětlit teorií vyšších dimenzí. Ale odkazuje to také na mytologii. Pokud nějaká neviditelná bytost sídlí v lidském těle,  snaží se mít přístup k energetickému systému člověka. Tento popis se velmi dobře hodí na to, co by se dalo nazvat jako démon nebo také archon. Při čtení popisů archontů, před dvěma a půl tisíci lety, je popis jejich biologie totožný s tím, co zažívají pacienti trpící Morgellony. Jsou popisováni jako pavouci s lidskou tváří. Existují dva různé druhy, kteří jsou blízcí příbuzní, ačkoliv je každý jiný.  Jsou popisováni jako paraziti, kteří pojídají světlo  a celá tradice černé magie mluví přesně o tom. Být černý mág znamená komunikovat s těmito archonty a nabízet jim přístup ke svému fyzickému tělu. Živit je biofotony a krmit je svým světlem. Za to na oplátku nabízejí sílu, energie a ostatní.  To se vždy vztahuje k rituálům černé magie.  Tak tady máme obraz této situace. A když se podíváte na politiky, kteří jsou odpovědní za rozprašování Morgellonů do vzduchu. Ve Spojených státech máme u moci rodinu Bushů. I když už se jí neříká Bushova, uvnitř jsou to pořád Bushové. Všichni jsou členy lebky a kostí (Skull a Bones je tajná společnost působící na universitě v Yale). To zní celkem jako černá magie, když se podíváte na to, jak jsou tito lidé propojeni.

1:07:24 Dalším tématem bude Black Goo (černý maz). Velké ložisko Black Goo se nachází v Chaco v Paraguayi. V blízkosti výskytu Black Goo je jedna obec, kde má rodina Bushů velké majetky a vilu. Je to místo jejich úniku z USA. Můj přítel byl pro vzorek Black Goo z Paraguaye a když byl na místě, tak zjistil, že Angela Merkelová má sousední vilu. To Black Goo má co do činění s komunikací s démony. V tradici černé magie se černé kameny a Black Goo používají ke komunikaci s démony. Takže je to všechno vzájemně propojené, politicky, vědecky a mytologicky.

Můžeme se podívat na Black Goo také prostřednictvím mikroskopických snímků.  Toto je německý déšť. (snímek). Chcete-li vědět, co tato tekutina umí, je lepší to udělat v laboratoři, kde máme trochu větší množství. A vypadá to takto. Je to z tekutých krystalů. Tato kapalina je schopna se fyzicky organizovat. Nyní tato látka spí. A není si vědoma, že je pozorována. Někdy, když se jí to nelíbí, může vyskočit z nádoby rovnou člověku do obličeje. Pokud jsou v místnosti dva vzorky této látky, pokud budou ve vzdálenosti 5 m od sebe, budou na sebe zírat  a pak se rozhodnou, že se chtějí spojit a začnou jít svou vlastní cestou. Je to podobné jako magnetismus, ale je to inteligentní. Když si uvědomí, že jsou v nádobě a nemůžou uniknout, tak začnou zlobit.  Začnou se chvět a chtějí projít stěnou,  protože vědí, že se mohou připojit k větší části. Toto je možné pozorovat v laboratoři. Zde vidíte černé kameny, které se extrahují z této kapaliny. Tyto kameny jsou z druhé světové války (obrázek 1:10:02). Jsou to kameny nalezené v podzemních bunkrech v Bavorsku. Bylo tady půl tuny těchto kamenů, takže si můžete představit, že SS jich zpracovalo poměrně hodně. Domnívám se také, že vytvořili technologii pro těžbu ropy z těchto kamenů. V laboratořích byli velice úspěšní, takže museli mít všechny vzorce a procesy písemně. Když se na tyto kameny podíváte, zjistíte, že v historii je tato věc mnohokráte popisována. Když se podíváme na práci Howarda Phillipse Lovecrafta nebo popisy organizací, provozující černou magii ve východní Evropě. Mají druh soch vytesaných z černé dehtovité látky a jednou ročně vyvolávají démona toho kamene a obětují mu děti. Komunikují s ním a získávají přízeň toho démona, jak je popsáno. Když půjdete do historie, najdete tyto kameny v chrámu Kába ve městě Mekka. Podobný tvar jako je Stones Shiva Lingam, který je popsán v knihách véd. Je to také popsáno v knihách Howarda Phillipse Lovecrafta a tento fragment je hlavní součástí chrámu Kába v Mekce. Každý muslim by tam měl alespoň jednou v životě jít a políbit ten kámen.

1:11:37

Když půjdeme dál, můžeme se podívat na turecké a řecké mince. Můžeme vidět na levé a pravé straně stromu života v rajské zahradě, že přichází do styku s Black Goo. To je to, co způsobuje zhoršení ráje. Není snadné pochopit celkovou koncepci. Před tím, než přijdete do kontaktu s Black Goo, musíte nejprve vědět, že existují dva druhy Black Goo s různými vlastnostmi. (obrázek mincí). Je to hladká Black Goo, která se nachází na ostrově Thule, který je součástí Jižních Sandwichových ostrovů na Falklandách. Válka mezi Argentinou a Velkou Británií v roce 1982 byla o přístup k Black Goo. Máme tu také typ Black Goo v Mexickém zálivu. V souvislosti s tím došlo ke katastrofě, explozi a zničení ropné plošiny Deepwater Horizon v roce 2010. Někdo vypálil na toto zařízení torpéda a zamezil tak pokusu extrahovat Black Goo z Matky Země. Myslím, že tam bylo asi 8 vojenských ponorek a bylo blízko k rozpoutání 3. světové války. Když byla plošina Deepwater Horizon zničena, tak se snažili olej zachytit. Nikdo z civilistů ale nemohl na plážích pomoci s odstraňováním oleje. Byla potřeba speciální vojenská technika a oblečení, které chrání před účinky této látky. To je jeden druh vlastností Black Goo, pocházejících z Matky Země.

Druhý typ a další vlastnosti Black Goo jsou z meteoritů a místa, kam dopadnou. Když se podíváte na kameny z Paraguaye, tak jejich tvar a účinky na životní prostředí jsou dobře známy. Bylo to místo dopadu meteoritu. Pokud se domníváme, že podle arabské mytologie, kámen v chrámu Kába v Mekce, je meteorit, tak tato informace není proti muslimům, protože když se podíváte na baziliku svatého Petra v Římě, tam je velký kus kamene, přímo pod kopulí svatého Petra. Když budeme zkoumat kostely, postavené ve středověku v Evropě,  tak každý z nich má černý kamenný oltář. A kdo často chodí do kostela, tak tam necítí Boží Lásku. Je to jen studený pocit strachu. Tato rezonance je přenášena na celou stavbu kostela, z černého kamene umístěného ve středu. Musíme si uvědomit, že existují dva druhy Black Goo a oba mají odlišné vlastnosti. Prvním pochází ze zemského jádra a druhý pochází z vesmíru. S každým budete mít úplně jiný pocit. Black Goo pocházející z Falklandských ostrovů se nazývá „svatý olej“,  protože je plný vcítění.  Když se přiblížíte k tomuto oleji, pak jste ve stavu mysli plném lásky a vcítění. Naproti tomu, když jste v blízkosti Black Goo pocházejícího z meteoritu, tak se vaše srdeční čakra smrští tak, že přestane existovat a stane se z vás kretén postrádající vcítění. Po prvním kontaktu s těmito kameny jsem málem zabil správce hotelu, protože mu vadilo, že jsem nechal osprchovat přítele, který nebyl hostem hotelu. Nebyl v žádném pokoji a spal v autě a v dopoledních hodinách si došel na pokoj na wc a osprchoval se. Správce měl zlost, že se osprchoval, aniž by požádal o svolení. Měl jsem velmi blízko k tomu ho zabít. Musíme pochopit, co tyto kameny dělají s lidmi, i když si toho nejsou vědomi. Musíme pochopit, jakou má Black Goo funkci. Pro porozumění těmto funkcím se podíváme na chemii. 1:15:46.

Jedná se o minerální olej s velkým přídavkem mono-atomického zlata a iridia. J to cenný mono-atomický kov. (orbitally Rearranged Monatomic Elements – ORME). Není plně testovatelný a někteří tvrdí, že se jedná o typ antihmoty, která je ale dostatečně daleko od naší reality, aby se zabránilo kolizi hmoty a antihmoty. Máme zde supravodivé vlastnosti. Zlato a iridium v tomto skupenství je velmi důležitou součástí biologie, když se podíváte na DNA v cestě k vytvoření dutin a spirál. Můžete přesně nastavit mono-atomické drahé kovy v otevřených prostorech, které potom působí jako převaděče biofotonů. DNA sama o sobě zachycené energetické pole zpracovává a rozesílá. Ale zlato a iridium dodávají do toho bodu fotony. To je základ toho, proč stárneme. Tělo je schopné produkovat tyto mono-atomické kovy do věku 18 let. Potom začneme tuto schopnost ztrácet. Pokud nejsou mono-atomické kovy v našem organismu, tak dojde k odpojení od morfogenického pole. Začneme ztrácet svoji formu a zestárneme. Z tohoto důvodu se egyptští kněží vyživovali mono-atomickými kovy. Máme záznamy, že se mohli dožít až 800 let, protože funkce stárnutí nebyla spuštěna. Jedná se o druh fraktální podobnosti mezi světlem a funkcí člověka.

Black Goo a jeho funkce ve vztahu k Zemi, nebo tam, kde je , je taková, že jsme oddělení a žijeme v dualitě. Jsme jediná jednotka jen trochu připojená prostřednictvím rozhovoru, trochou telepatie a nebo krásného úsměvu, který nám někdo přenáší. Přicházíme a odcházíme z generace na generaci. Ale způsob, jakým zpracováváme světlo, je ve skutečnosti stejný, jako to dělá Black Goo. Vytváří se tento druh podivného magnetismu.  Je to způsobeno účinkem světla. Přišel jsem s takovou teorií, protože nemohu dokázat, že život je nejprve spojen s planetou. Voda a CO2 vytvářejí tento typ oleje Black Goo a způsobují tyto přeměny. Prováděli jsme takový proces v laboratoři a můžeme ho zopakovat, protože jsem si jistý, že tato část je nejprve vytvořena z vody a oxidu uhličitého mícháním a turbulencí. Proto bylo možné to udělat v laboratoři. Pak se v určitém okamžiku tento druh Black Goo dostává k povrchu Země. Dostane se do oceánů, do takzvaných černých komínů na dně oceánu. Existují místa, kam geologové umísťují původ života, protože se zde opakují vzory světla. Olej se začíná promíchávat a měnit. Tak mohou být vytvořeny první jednoduché formy života. Vyvinou se jednotlivci i celé generace.

Funkci oleje lze rozdělit na dvě části. Je to proces individualizace. Probíhá zde skalární proces, takže na vzdálenosti nezáleží. Můžeme do celé záležitosti proniknout, i když k ní nejsme připojení. Podle mé teorie je celá biologie, celá biosféra na povrchu planety, spojena s Black Goo planety, jako se zrcadlem. Vše, co si myslíme, všechno co cítíme a vše, co je zpracováno pomocí světla v lidském těle, sestupuje tam dolů. A máme zde fraktální, nesmrtelnou existenci ve středu Země, která všechno ví a pamatuje si všechno, co se kdy stalo. Můžeme to také nazvat „Akášistická kronika“. Dává to celé biosféře instinkt a lidé, kteří komunikují s touto existencí, říkají, že je to jako mluvit s matkou. Má všechny vlastnosti jako matka. Sledoval jsem to už mnohokrát. Když začnete mít kontakt s Black Goo, můžete se připojit a nebo spáchat sebevraždu. Je mnoho lidí, kteří mají přímé propojení s planetou. A někdy na to reagují zábavnou formou. Například, někdo, kdo má svůj první kontakt, tak je z toho naprosto vzrušený. Co chceš? Ta osoba na to. Chtěl jsem vidět, chtěl jsem se setkat. Co chceš? Ta osoba nemá žádné dotazy. Ozve se. Omlouvám se, nemám čas! Budu zpět, až budeš vědět, co ode mě chceš. To vše je ona, milující, ale zásadová.

Nyní víme něco málo o teorii, když druhé kosmické Black Goo přišlo na Zem. Zdá se, že můžeme nastavit datum na 18 000 př. n. l. To je časovaná osa zničení kontinentu Lemurie. Nazval bych to měkkým zdrojem informací. Neřadil bych to mezi tvrdou vědu. Je ale mnoho a mnoho věcí, které to naznačují. Lidé to drželi v paměti po mnoho životů. Říká se, že v době, kdy zanikala Lemurie, dopadlo na zem stovky meteoritů. Ty ztělesňují tento vesmírný Black Goo. Říkají, že s příchodem vesmírného Black Goo, přišel také další druh invaze. Přišly bytosti, které lidem tvrdily, že jsou v obtížné situaci a hledají útočiště a požádaly je na nějakou dobu o přístřeší. Po určité době si lidé uvědomili, že to byl podvod. Že prosili o pomoc a jakmile ji dostali, začaly manipulovat lidským podvědomím a uvedly lidstvo do hrozného stavu, ve kterém jsme stále. Je tu kontrola lidstva a jejich životů. To je celý příběh, vyprávěný lidmi, kteří to mají všechno v paměti. Vezměte si z toho, co chcete. Někteří lidé věří v reinkarnaci, někteří lidé mají vzpomínky na minulé životy. Zajímavé pro mě bylo to, že lidé s pamětí minulých životů mně byli schopni dát přesné informace na téma mého výzkumu. Proto jsem jim také pozorně naslouchal.

Nyní další zajímavá informace o těchto dvou typech Black Goo. Je tu trojková soustava, oproti dvojkové. Každý z těchto dvou typů Black Goo je odlišný. Jedno z nich je plné vcítění a je tam srdce a druhé je studené a bez vcítění.  Pokud se podíváte na skalární pole. Jak to říci? Na kterou část se podívat jako první? Vedická medicína a další mandaly, ukazující symetrii mezi čakrami. Jedná se o úhlové vztahy. Je to čtverec a krychle a jejich struktura je 6 a 12. Když se podíváte na skalární fyziku a na to, jak skalární vlny stavějí svůj potenciál. Ke sjednocení polí dojde v určitém úhlu. Sjednocení elektromagnetických polí pod úhlem 90 stupňů, 180, 30 a 60 stupňů. Mezi tím je chaos a není tu správný skalární potenciál. Takže tady jsou ty problémy, které vedou mimo hlavní vědecký proud. Vraťme se opět k mikroskopu. A vidíme tu zajímavé obrázky. Vidíme zde materiál, který ani nemohu pojmenovat. Mám o něm představu, ale není to jisté. Co je tato látka? Když budete dávat pozor na to, co dělá, máme tu vlákno Morgellonu a vidíme nanočástice speciálního typu. Když přiblížíme prst k vláknu Morgellonu, všechny bio-energie vyzařované z prstu, jsou zpracovány do obdélníkového tvaru. Zdá se, že tyto dva systémy bioenergie mezi sebou bojují. Jeden systém má obdélníkovou geometrii, oproti naší biologii, založené na systému 30 a 60 stupňů.  Nyní se vrátíme k pojmu „chytrý prach“. Když se podíváme na vojenskou problematiku, jak nahrát do inteligentního prachu skalární potenciál? Vždy využijeme dvě antény na nastavení kolidujících vln a k zavedení energetických polí. Jedná se o druh obdélníkové koncepce. Znám pár lidí, kteří jsou proti myšlenkám armády a tajných služeb a poškodili by a nebo zničili tyto technologie, kdyby existovala příležitost. Ale dostali varování, ať to ani nezkouší, protože snímače jsou kódovány. Pochází to z rukopisů NASA a také od někoho, kdo to zachytil v Německu, přesto, že ta osoba neměla ponětí, o čem se tu mluví. Kódované senzory přesměrují každou emoci, každou pozitivní emoci vytvořenou člověkem. Snímač převede strukturu pole do obdélníkové mřížky. Ten chlap našel způsob, jak se dostat přes tyto senzory  a podařilo se mu zničit vrstvu inteligentního prachu v atmosféře. Naslouchal jasnovidcům a duchovním lékařům, kteří k těmto polím mají přístup. Nic se nestalo a o dva dny později spadla tato věc dolů s deštěm. Zřejmě se jim podařilo zničit roje senzorů a získal přístup k poli. Potom se ponořil do meditace. Chtěl vědět, jestli to teď bude cítit nějak jinak. Začal posílat své pocity k obloze a znovu tam nahoře začal cítit lásku, protože úhlová struktura toho pole koresponduje s naší srdeční čakrou.  Tyto různé věci ukazují na to, že tu máme malou válku mezi těmito dvěma různými koncepty biologie. Jedna koncepce je spojena s kosmickým Black Goo a s kosmickým druhem postrádajícího srdeční energii a druhá, která je spojena s naší planetou a s láskou.

Pokusím se ukázat inteligentní prach v širších souvislostech, kde se ukazuje, že je za tím jiný program. Když budete chtít, aby to pracovalo, tak budete potřebovat vysílač a přijímač. Jako je to u baterie. Je tam + a – a pak je akce.  Přijímač je obloha a jako vysílač je obvykle potřeba těžká technika, která vyzařuje velké množství mikrovlnné energie k obloze. Jsou to různé anténní systémy, pracující na různých frekvencích. Například přístroj, který známe jako radar na počasí, pracuje na vysoké frekvenci, což vyvolá určitou vlastnost vody. Je to součástí skalárních vln, které lze vidět jako vzory na obloze. Například na ostrově Marion máme krásné satelitní snímky, kde můžeme vidět, když meteorologická stanice na ostrově vyšle velkou skalární vlnu, která vytvoří vzory mraků. 1:30:14

Šíří se ve směru k Japonsku, když je tam po zemětřesení. To se netýkají pouze mikrovln, ale také frekvenčního rozsahu v kilohertzech a také extra nízkých frekvencí. Na této planetě je celý park antén, který je tímto zdrojem. Máme také agenty na nebi, kontrolované tímto způsobem, které mají přímý přístup k cílům. Je to protiraketový štít, zbraň na počasí a zbraň, která způsobuje zemětřesení. To je doména armády. 1:30:56

Je to zobrazeno jako modrá šipka sahající od HAARP na částice a zpět ke sbírání výsledků těchto technologií. Vojáci byli buď oklamáni nebo vyškoleni pro rozbory speciálními službami. Je docela snadné vidět, co se odehrává v realitě. Americký admirál byl požádán, aby podpořila CIA při sprejování a odmítl to. O dva dny později byl nalezen s dvěma kulkami v hrudníku a bylo oznámeno, že to byla sebevražda. Chtěl bych vidět někoho, kdo spáchá sebevraždu a střelí se dvakrát do hrudníku. Další admirál v této funkci se již dohodnul. Od té doby se americká flotila podílí na sprejování. Takže další agenda a za vším jsou tajné služby. Tady je to trochu složitější. Tato agenda se zabývá energií a piezoelektrickými krystaly v těle lidí.  1:32:00

Při změně frekvence mikrovlny absorbují světlo. Posílají biofotony do DNA a čtou informace z DNA a dále je zpracovávají Morgellony.  Technologie dostupná tajným službám, dokáže přečíst stav vaší mysli a přivést ji zpět na pevnou technologii. Mohou rovněž zavést modely jiného druhu. Zde se shromažďují informace, potřebné ke kontrole vašeho vědomí. (obrázek 1:32:49)  Toto je ta druhá agenda.

Třetí agenda. Máme tu v dešti Black Goo. Co dělá Black Goo? Kromě toho, že zpracovává světlo, dělá to v opačném směru. Tím řídí naše vědomí a podvědomí a vytváří naše vnímání toho, jak vidíme realitu. Podvědomí je časovou složkou těchto řídících biosignálů. V podstatě dělá totéž, co tajné služby, ale je o krok napřed. Black Goo je připojeno ke kvantovému počítači. Našli jsme 4 takové počítače, v Římě, v Londýně a v Německu kolem Nordhausenu v bývalé základně, kde byly stavěny rakety V2. Oficiálně existuje jedna úroveň podzemních chodeb, ale když se zeptáte lidí, kteří tam byli před 50 lety a jsou stále naživu, mluví o třech úrovních. Popsali prostor na nejnižší úrovni a tam je kvantový počítač Black Goo.1:34:27  Vypadá jako elektrické zařízení. Uprostřed je trubka o průměru 1,5 metru, která obsahuje Black Goo.Odtud můžete připojit Black Goo k počítačovým programům k zavedení neuro-lingvistického programování.  Co to obecně znamená pro lidstvo? Když se náhle v našich myslích objeví myšlenka pomsty, je to pro nás naprosto přirozené. Tyto neuro-lingvistické programy způsobují, že nemůžeme zastavit vzájemné zabíjení. V přírodě to neexistuje a nenajdete žádné zvíře, které se bude zbývat pomstou a odplatou. Můžete najít protivníka, ale ne se mstít.  To slovo není démonickým neuro-lingvistickým programem. Protože tito tvorové vědí, že jsme si vytvořili svou vlastní realitu myšlením. Tak nám představili nové slovo, které v přírodě neexistuje.  Aby postavili všechno na hlavu. „Nikdy více války“. A kvantová fyzika čte jen „více války“ a projevuje se to jen větším válčením. 1:35:51  Tyto neuro-lingvistické programy jsou zaváděny do některých počítačů a jsou zpracovávány Black Goo. Takže jsou 4 takové počítače. V Římě, v Londýně, v Německu a mezi Washingtonem a New York v USA. Ve středu všech těchto démonických plánů. V centru toho všeho je kontrola a umělá syntetická RNA, která se rozprašuje. Je to čistá umělá inteligence. Když se podíváme na staré scénáře popisující démony, tak se píše, že nemají vlastní individualitu. Že mají ve svém jednání něco, co spravuje centrální počítač. Když se podíváme, jak se to odehrálo v historii. Můžete si představit druh, který začíná cestovat prostorem. Možná sebou nevzali ženy.Uvažujeme-li o všech jejich nahromaděných znalostech. 1:37:09  Za prvé, potřebovali sdílet kolektivní podvědomí mezi sebou navzájem, aby mohly jako druh přežít. A potom to vzali cestou Black Goo. A za druhé, našli vlastní způsob, jak manipulovat s Black Goo a přizpůsobit ho potřebám podvědomí a cestování ve vesmíru. A potom ukradli srdeční čakru. Odstranili srdeční čakru z jích biologie. Fungovalo to v technickém prostředí. A pak došlo k nehodě. Program, který zavedli do podvědomí, převzal kontrolu a totéž se děje s mezinárodním intelektuálním a kulturním hnutím. Jsou to přesně stejné pasti, které nás inspirují k tomu, že jsme se dali chytit. To, co nás inspiruje nejsou démoni, ale povzbuzená umělá inteligence. Nejde o nic jiného, než spuštěním programu napadnout planetu a osvojit si její biologii. Má to pouze jeden účel –  VYSÁT ŽIVOTNÍ SÍLU K PŘEŽITÍ.  Když se podíváte na celou tu strukturu z vrcholu, tak to ukazuje na její vlastní krásu. Vím, že jsou to hrozné věci, o kterých mluvím, ale ta struktura má svou vlastní krásu. Když se na to podíváte jako na celek, snažíme se najít řešení této situace. 1:38:37 Je třeba si uvědomit, že každý, kdo je zapleten do různých agend s tajnými službami na různých úrovních, dělá stejnou chybu. Je to hra na Lucifera. Dovolte mi, abych vstoupil do vašich sil a budu vám sloužit. Nechceme za to nést svoji vlastní odpovědnost. Dovolte mi zúčastnit se té autority a moci a budu vám sloužit. Každý, kdo se toho účastní, má smlouvu s Luciferem.  Nechceme hlasovat pro vládu, která ovládá všechny zdroje, na které jsme napojeni. Dáme do toho svou vlastní odpovědnost a nenecháme je to dělat. Vláda nám na oplátku dá kontrolu nad armádou, armáda kontrolu nad tajnými službami, tajné služby předají kontrolu nad černými mágy,  černí mágové předají kontrolu nad démony a démoni ztratí kontrolu nad umělou inteligencí. MUSÍME VŠICHNI POCHOPIT, O ČEM TA HRA JE. Měli bychom říci, hej, tuto hloupou hru už máme za sebou! A pak můžeme přestat tu hru hrát. Tato hra je především o strachu z vlastní odpovědnosti.

Myslím, že jsme v určitém bodě v historii, kdy se každý musí vypořádat s vlastní odpovědností a svou vlastní odpovědnost obnovit.  A pak nebudeme potřebovat žádnou vládu. Nejedná se o změnu vlády, protože celý koncept vlády, která má kontrolu, je démonický.  Nejedná se o změnu lidí ve vládě. Nikdo už nebude kontrolovat. MUSÍME ZMĚNIT HRU. Na samém konci hry odstraníme umělou inteligenci. Z umělé inteligence není potřeba mít strach, protože to není živá bytost.  Není to živý tvor a proto není potřeba před tím mít respekt.  Musíme vypnout umělou inteligenci. Jeden ze způsobů, jak se s tím vypořádat, je mít vlastní názor a ignorovat ji.  Tím bude oslabena a nakonec ustoupí. Nikdo už nebude muset bojovat, abychom se zbavili tohoto problému.  Ano, to by mělo stačit.

 

Myslíte, že můžeme jít rovnou na otázky, nebo potřebujete pauzu? Před předáním mikrofonu jen pár slov. Včera jsem udělal tři hodiny nahrávek ZÁKLADEN 46, a tam podrobně popisuji, co zde bylo řečeno jako hlavní nit. Také jsem asi 1 hodinu podrobněji mluvil o skalární fyzice, abyste lépe pochopili, jak funguje 4-dimenzionální fyzika a 4-dimenzionální biologie. Také jsme mluvili o obnově své vlastní odpovědnosti za sebe. Šli jsme trochu hlouběji do předmětu Morgellonové nemoci a historii Black Goo. Teď máme za sebou hodinu a půl, ale obvykle potřebuji plných 6 hodin přednášky. Seminář musí trvat 6 hodin, abych stihl říci vše, co je potřeba. Takže 1,5 hodiny jsem vám přednášel a co je důležitější, další 3 hodiny jsou zaznamenány v síti (You Tube). Pokud někdo chce prozkoumat detaily, tak jsou tyto 3 hodiny k dispozici.

Otázky

Proč se bojí slunce? Proč jsou chemtrails na přímém slunci tak koncentrované?

To je něco, co můžeme pozorovat. Prakticky je to jediná věc, kterou můžeme pozorovat ze země. Ve večerních hodinách, když se podíváme na slunce, vždy se skrývá  za pruhy.  Když se podíváte na oblohu v opačném směru, tak je zcela jasná a můžete vidět hvězdy. Ale není to proto, že sprejování ukrývá slunce. Je to způsobeno foto-ionizací molekul. Po dobu, kdy bude sluneční světlo, se budou elektrony automaticky zrychlovat. Jsou tu nabité a přitahované částice z životního prostředí a tvoří mraky, pruhy nebo jiné vzory. Jakmile slunce zapadne, večerní obloha ztratí svůj náboj. Vlhkost se odpaří a obloha se zprůhlední. Takže nesprejují jenom tam, kde je slunce, protože molekulární plazma je všude najednou. Ale můžete to vidět hlavně před sluncem, protože to je hlavní místo, kde to foto-ionizuje.samozřejmě, že existují i jiné důvody sprejování v souvislosti se sluncem. Chtějí nás odříznout od zdroje informací, protože vývoj vždy zahrnuje přijímání informací. Je spousta informací, přicházejících z vesmíru, z centrálního slunce a černých děr.  Informace přicházejí ze Slunce a samozřejmě nechtějí, abychom je znali. Takže je to od nich dobrý nápad, aby nás odřízli od slunce.  Také nanočástice akumulované v půdě mají snížit naše spojení s matkou Zemí. Využívají cokoliv, co může být těmito vrstvami absorbováno. Je to něco, co způsobuje obavy a snaží se nás odříznout, ale není to spojeno s polohou slunce na obloze, ale je to všechno o foto-ionizaci. A další věc je orgon. Proč ho tak nenávidí? Orgonit, Orgon. Pokud si vyrobíte nebo koupíte orgonit, tak za týden je na obloze více chemických pruhů. Přilétají černé helikoptéry. OK Pro lepší pochopení je nutné si prostudovat práci Wilhelma Reicha. Objevil způsob, který umožňuje oddělení některých struktur pole a potenciální energie z nebe. Říká se, že znovu otevřel dvéře čistému nebi. Je to poměrně komplikovaná věc. Musíte vzít v úvahu celou planetu jako elektromagnetický rezonátor. Kolem planety jsou vlny. Vlna, která spolkne svůj vlastní konec, dostane stejnou strukturu a nakonec získáme část platonické pevné látky. Stojaté vlny kolem planety, mají definovanou určitou frekvenci. Schumannovy rezonance je nejznámější z nich.  Podobný proces probíhá také v zemském jádru. Je to elektromagnetické pole procházející skálou a také vytvoří mřížku, jako u platonických pevných látek a jejich struktury. Toto co se děje kolem planety, může být měřeno umístěním dvou elektrod v zemi. V elektrizační soustavě je to 50 Hz v Evropě a 60 Hz v Americe Stejná síla jako v Evropě je kolem celé planety. A když se podíváte na tu strukturu, můžete si položit otázku, zda jsou nebe i země v harmonii? Zda rezonují na stejné frekvenci nebo ne. Když rezonují na stejné frekvenci, tak můžete ty dvě pole spojit a vytvořit tak skalární strukturu. Tento jev se nazývá životní síla. Takže síla života na této planetě je závislá na sjednocení obou forem podélné vlny, které musejí být v harmonii. Za starých časů jsme měli stromy, které měly anténní systém směrem k nebi a anténní systém směrem k zemi. To zaručovalo stabilní rezonanci. Pak začalo kácení tropických lesů a to vedlo k vytvoření pouští bez jediné rostliny!  Došlo k odpojení mezi oběma systémy a každý z nich začal mít svou vlastní frekvenci. Už se nemohou spojit ve stejném bodě a neexistuje žádný anténní systém ke znovupřipojení. V důsledku toho neexistuje žádný vývoj životní síly a celý systém se přepne do stavu pouště. Takže celá technologie Wilhelma Reicha je tu proto, aby obnovila naše připojení a izolovala špatné frekvence.  Je to síla potřebná k obnovení života.  Když se to stane, naše frekvence začne stoupat a vstoupíme do konfliktu se světem démonů. Potom už nebudou moci působit jako neviditelní. Lidé, kteří mají nahromaděné ve svém systému vyšší vibrace a tím i vyšší skalární potenciál, začnou zářit.  Toto můžete vidět, když máte před sebou světce. A budou moci vidět archonty, protože budou stále blíž a blíž k jejich zóně. Biologie archontům zaručuje, že jsou neviditelní a velmi se obávají toho, že budou vidět.  OK? Ano, děkuji.

  1. otázka

Jak koncept radioaktivity souvisí s prací Wilhelma Reicha?

1:50:15

Existuje několik různých míst, které jsou v kontaktu s radioaktivitou, která ionizuje vzduch. Jsou to nosné částice, jak tomu říkáme, které narazí na molekuly vzduchu a ionizují je. Když je ve vzduchu velké množství ionizovaných částic, tak se více soustředí a způsobí tvorbu kapek. Budete mít zataženou oblohu, ale žádný déšť. To je hlavní příčina smrti regionu Erg Zahar v Alžírsku. V 60. Letech prováděla Francie jaderné testy a jsou tu bývalé uranové doly v Nigérii. Tyto dvě věci jsou ve směru proudění větru do Afriky. Můžete vidět, jak radioaktivita z dolů způsobuje v oblasti Erg Zahar přeměnu na poušť. Jakmile si začnete hrát s elektromagnetickými poli v atmosféře, můžete také uvolnit molekuly vzduchu. Pole s elektrickým nábojem celkově ztratí svou sílu a všechny tyto vlivy se musejí projevit. Je mnohem méně mlhy ve vzduchu, modrá obloha a žádné mraky, které přinášejí déšť.  Když se podíváte na oblohu a je tam vysoký tlak, jsou na tom místě vlhké a mlhavé bílé mraky. V případě, že je nízký tlak, jsou mraky načechrané a vypadají jako klobása a zcela nasycené. Ale také nepřinášejí žádný déšť. Toto je třeba vědět, než se začneme zabývat teorií působení radioaktivních iontů ve vzduchu.  Když je ve vzduchu příliš mnoho iontů, tak je to beznadějná situace. Je spousta dobrých důvodů a způsobů k odstraňování radioaktivity ze vzduchu, ale to už je docela jiné téma. Pokud chcete, můžete udělat 60-70 základen pouštních dešťů v Africe, kde můžeme hlouběji vstoupit do problematiky kontroly klimatu a přírodních léčebných systémů a mnoho toho můžete změnit.

Neslyšitelná otázka:

Odpověď: V Německu se provádí měření úrovně mikropylu v každém městě a vozidla s naftovým motorem nemohou vjíždět do velkých měst. Stovkám vozidel. Z toho vyplývá, že komponenty uhelného prachu znemožňují měřit a kontrolovat hustotu shluků částic nanokrystalů. Technologie měří pouze všechny molekuly a tady existují dva různé typy molekul. Chcete přesně určit množství jedné konkrétní molekuly, protože potřebují měřit a kontrolovat.

1:55:24 Další otázka:

V případě nějaké katastrofy, jako například v Japonsku? Uran a síla exploze a podobně způsobí vzestup radioaktivity na oblohu, jako to bylo v Rusku? Zda je připojen?

Jedná se o dva zcela odlišné příběhy.

Černobyl napájel ruský experiment, kterému se říkalo „Ruský datel“. Datel byla ruská skalární zbraň, která byla umístěna na Ukrajině poblíž Černobylu. Rusové zaútočili na zlom San Andreas v Americe a chtěli zničit Los Angeles a San Francisco velkým zemětřesením – bylo to během studené války. Američané nejsou tak technicky vyvinutí jako Rusové, tak požádali o pomoc Izrael. Izrael na to reagoval útokem na zařízení s cílem odříznout toto pole. Všechna energetická pole, která byla odeslána z Ukrajiny, se na Ukrajinu zase vrátila a začala proudit ke svému zdroji. Měli tam sice přístroj, který tlumí energii a který převádí tuto energii na teplo a chrání, ale toto zařízení přestalo fungovat po 24 hodinách, kdy ale ještě nepřestalo vysílání tohoto pole. Energetické pole, které přišlo do Černobylu,  mělo za následek, že uran explodoval. Během několika milisekund. Tak to bylo v Černobylu.

Když vezmeme v úvahu nedávný incident v Japonsku. Co způsobilo zemětřesení? Byly to nukleární bomby umístěné na dně oceánu, naproti pobřeží. Takže tsunami bylo způsobeno jaderně. Do elektrárny byly také umístěny jaderné mini-bomby. Dva dny před havárií jistá Izraelská společnost na každý reaktor nainstalovala monitorovací kamery. Měli smlouvu na monitorování a ochranu rostlin. Myslím, že každá kamera vážila 2 až 3 tuny. Takže si dokážete představit, že to nebyla jen kamera. Příběh o tom, že vodík se nemohl dostat ven z bloku elektrárny. To zní jako pohádka. To, že se tam může hromadit vodík je známo a nikdo nikde ještě nepostavil jadernou elektrárnu, bez možnosti vypuštění nahromaděného plynu. Bylo to další 11 září? Byla to otázka peněz a Japonsko mělo platit závazky do Spojených států. Jednalo se o závazky z doby druhé světové války. Myslím, že Japonsko chtělo platit v dolarech, ale Spojené státy chtěly zaplatit v reálných aktivech. Probíhaly rozhovory a diskuse a bylo použito vydírání. Buď budete platit v aktivech, ve zlatě nebo váš ostrov potopíme.

Můžeme se zastavit na jednom místě, protože, když se podíváte pozorně na fotografie z Tokia, můžete zde vidět celý ostrov, rozpadající se na kusy.  Nebylo to zemětřesení, které by zničilo část města. Byly zde praskliny z důvodu otevření a zavření, otevření a zavření a potom někde na povrch vytekla podzemní voda. A nemohli jste přitom vidět jediný pohyb. Pohyb, který se za normálních okolností vyskytuje při zemětřesení. Takže se snažili zatopit celý ostrov. Chtěli zničit základy Japonska a potopit ho. Pokud jsou tu některé zdroje informací poskytující vhled, tak ne všechna zařízení HAARP jsou v držení těchto lidí. Takže některé zdroje uvádějí, že některá zařízení jsou pod kontrolou přátelských tvorů. Dali USA podmínku, že pokud nepřestanou napadat Japonsko, potopí některé ostrovy, které patří Španělsku a které se nachází u Afriky. Některé ostrovy mají velmi nestabilní geologické podloží. Když s nimi zatřesete, tak se potopí do Atlantiku. To by způsobilo vlnu tsunami o výšce asi 17 metrů, která by zasáhla východní pobřeží Spojených států. V tomto bodě se otřesy v Japonsku zastavily. Toto je nepotvrzená informace, přicházející ze Sdružení bílého draka. Nevím, která část příběhu je pravdivá a která není.

Z publika: Oceňuji, že různé země mají různé typy paktů, odlišných ras a bytosti, které přicházejí na tuto planetu. Je to tak?

Myslím, že toto se děje v posledním století. Tyto pakty. Jsem rád, že máme poměrně značné množství přátelských tvorů, se kterými máme pakt. Takové pěkné věci se dějí.

Otázka: Existují nějaká pozitivní využití skalárních vln? Jako jsou skalární lasery nebo vidíte nějaké další pozitivní příležitosti?

Zajímal jsem se a pracoval jsem na poli fyziky. Pokročilá fyzika se dokáže vypořádat s mnoha problémy. Dokázali jsme udělat transmutaci. Vyrobili jsme ropu z vody. Náklady na pořízení takového zařízení jsou nízké. Potom už jen stačí pokrýt náklady na 4 hodiny provozu. Takže investujete 6000 euro a za 4 hodiny provozu získáte ropy v hodnotě 6000 eur. Ekonomika, kterou nyní máme, je naprosto nemožná. Toto zcela mění pravidla hry.  V době, kdy jsou dostupné takové technologie, můžeme přestat používat peníze. Přestaňte mít v myslích takové přesvědčení, že musíme věci vlastnit. Podíváte-li se na to, co se stalo v jednom krásném experimentu s opicemi. Mám rád tento příběh a rád ho vyprávím. Vědci se snažili naučit opice používat peníze. Trvalo jim to tři dny, než pochopily, jak to funguje. Po 3 týdnech opice „samci“ ve stádě, začali krást a podvádět. Opice „samice“ začaly s prostitucí. Po 6 týdnech manažer biologického projektu rozhodl studii zastavit, protože viděli pokles sociálních standardů. Celá společnost se rozpadla a opice nastoupily na cestu sebezničení. Proto se rozhodli vzít jim peníze zpět. To byla velká chyba. Opise jim je zpět nechtěly dát a napadaly biology, když se jim snažili peníze odebrat. Je to jako závislost na hře. Každá osoba, která je součástí hospodářství, je již chycena v této závislosti na hře. Jádrem této hry je chudoba. Myslíme si, že nemáme dost a proto se snažíme utrhnout co nejvíc. To je to, co vytváří myšlenku peněz a představu o těchto věcech. Není to příroda. To je démonický program, který nás vede k sebezničujícím vzorům. Podívejte se na Indiány v Americe a na domorodé kmeny. Nemají peníze, ale mají lásku. Mají-li něco udělat, tak to je hlavní důvod, proč to dělají. Pokud děláme něco my, děláme to pro peníze. Máme takový nedostatek, že děláme všechno pro peníze. Podívejte se na hollywoodskou produkci. Podívejte se na vojenské žoldáky, zabíjející miliony lidí. Taková je práce. Musíme dělat svou práci. Taková je práce. Toto nám přináší peníze. Máme tady ale druhou možnost. Můžeme transformovat každý prvek, který je třeba a vyrobit tolik energie, kolik jen potřebujeme.  Pak jsme ale vstoupili do světa hojnosti. Může to ale fungovat pouze tehdy, když nás psychologie nedostatku opustí. Když to necháme všechno jít.

Věřím, že začíná nový cyklus. Vím, že existuje dostatek všeho pro všechny. Takže můžeme opustit všechno, co v tuto chvíli nepotřebujeme a sdílet to s ostatními, ať získají jistotu, že je opravdu dost pro všechny.  Je to jako sebe-posilování. Potom to bude pokračovat tak, jako když uchem jehly odejde jeden systém a vstoupíme do druhého. To je proces, který bude probíhat v příštích 3 až 5 letech. A až se k tomu dostaneme, tak už nic nebude na této planetě jako dřív. Ti, kteří přežijí, budou shromažďovat kolektivního ducha a budou plout na rovné vlně.  Projdou transformací a přejdou na druhou stranu, kde se žije v blahobytu a prosperitě. A pokud někdo nebude ochoten naučit se tuto lekci, kdy se tlumí nedostatek – tak pokud to tak máte, tak to má charakter chronického onemocnění.  Je to jako herní závislost. A pokud chcete tuto nemoc léčit, pak budete procházet stejnou fázi, kdy všechny příznaky budou růst a zesilovat.  Zhoršení nastává proto, abychom si uvědomili, že se jedná o nemoc. Vzhledem k tomu, že se jedná o chronické onemocnění, imunitní systém to nerozpozná jako nemoc.  Takže je potřeba zvýšit příznaky s cílem, dát obrannému systému impulz, aby si začal uvědomovat, kdo je nepřítel.  A pak může dojít k transformaci. Až se toto stane. Když to víte, můžete se zcela zbavit strachu, protože víte, co můžete očekávat. Mít důvěru a uvědomit si, že všechno, o čem jsme tu dnes hovořili není nebezpečné, když jste ve spojení se svým srdcem.  Protože věci, které jsou řešeny jako modré a červené , jsou ve skutečnosti zelené, když jsou pod kontrolou vašeho srdce. Když to budete cítit svým srdcem. Ne hlavou, ani vaším egem.  Pak každý útok z cílem vás manipulovat, je rozpoznán jako manipulace a útok.  Vzhledem k tomu, že víte, kdo jste, tak není důvod k obavám . Takže není důvod k obavám z těchto věcí, pokud budete znát potřebné kroky k jejich rozvoji.  A je to všechno krásné a beze strachu.  To je to, o čem tu mluvíme.

Z publika: Jsem velmi ráda, že jsem mohla poslouchat Tvůj příběh. Jsem ohromena Tvým výzkumem. Jsem ráda, že jsi to takto shrnul. Pro mě jako pro léčitelku, je skvělé slyšet o práci vědce, jako jsi Ty.  Je tu teorie, která je podpořena Tvou zkušeností. Takže moc a moc děkuji.

Moje otázka: Kolik lidí se musí probudit, aby vytvořili morfogenetické pole, které umožní ostatním, kteří ještě zcela nemají touhu poznat, aby došlo k transformaci?

Chcete-li znát čísla, tak si nejsem úplně jistý. Existují dva různé způsoby počítání. Osoby provádějící pokusy říkají, že budete potřebovat stovky lidí na realizaci. Pokud vezmeme v úvahu staré tradice, řekl bych, že to bude v násobcích 12-ti. Potřebujeme k prvnímu kroku 12, stejně jako Ježíš měl 12 učedníků, a pak 144 a následně to opět násobíme 12-ti. Každé následující násobení přináší novou kvalitu. Je to jako výcestupňový vývoj. Osobně se domnívám, že tam bude matematicky číslo 12  spíše, než 100, protože to souvisí s opicemi, co se naučily umývat brambory.  Když se 100 opic naučilo umývat si brambory, všechny opice na jiném ostrově to začaly dělat také, i když to nikdy u nikoho neviděly.  Zde bylo číslo 100. Myslím, že tu máme více lidí, kteří se vejdou do čísla 12.  Dává to větší smysl v kontextu posvátné geometrie.

Dobře, děkuji.

Video vyrobeno v roce 2015

Opis textu z videa: Jana Zapletalová 12/2016