C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


„Dobré“ rady politiků

pravyprostor.cz

„Dobré“ rady politiků

Administrace: Redakce on 22.12.2016.
ebassy1

VÁCLAV HUSÁK

Všichni známe přísloví „Dobrá rada nad zlato“, které se historicky v miliónech případů prokázalo jako pravdivé. V poslední době se však profiluje početná skupina jedinců, jejichž rady nejsou nad zlato, nýbrž naopak. Jsou to zejména skalní „prounijní politici“, včetně těch na­šich. Lze označit jako „dobré“ rady politických představitelů Evropské unie, které nám při­nášejí zhruba následující poselství:

Naši vážení evropští spoluobčané,

hluboce soucítíme s Vámi všemi, do jejichž života zasáhly tragické události po­sledních let, měsíců a dní. Je to prostě smůla, že mezi námi přibývá počet frustro­vaných, psychicky narušených či jinak nemocných jedinců, kteří jsou schopni neuvěři­telně krutých činů, které vás v poslední době stále častěji tragicky postihují. Nezou­fejte však, jsme s Vámi!

Nejdůležitější ze všeho je nyní nevzdat se svých běžných zvyků, svého životního stylu, prostě dál zůstat Evropany. Možná s tou výjimkou, že ti nově příchozí z dalekých, cizích krajů neslaví naše vánoce, tak je zbytečné je provokovat například hraním a zpíváním koled, či jiný veřejným předváděním našich zastaralých zvyků.

To, že všichni ti duševně nemocní jedinci jsou muslimové, je jen náhoda. Proto doporučujeme dále přijímat masy muslimských uprchlíků a doporučujeme chovat se k nim jako k pozvaným hostům. My, politici Evropské unie, je totiž stále považujeme za kulturní i sociální přínos a budeme přísně trestat všechny ty populisty, kteří budou tvrdit cokoli jiného.

Znovu opakujeme, že jsme s Vámi. Až to někde zase bouchne, nebo Vás nějaký náklaďák řízený pošukem rozmašíruje, tak u toho zcela jistě fyzicky přítomni nebu­deme. Máme totiž důležité povinnosti v našich dobře střežených kancelářích a pancé­řovaných limuzínách. Ale hned po Vaší případné smrti se za Vámi dostavíme a zapále­ním svíček uctíme Vaši památku.

Tak znovu připomínáme: Žijte dál svůj běžný život. My sice pro Vaše bezpečí prakticky nic užitečného neděláme, ale pro pokrok je nutné přinášet oběti. Tak se snažte!