C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Neziskovky ve spolupráci s Frontexem pašují v přímém přenosu loděmi do Evropy tisíce migrantů z Afriky

aeronet.cz

VIDEO: To musíte vidět! Neziskovky ve spolupráci s Frontexem pašují v přímém přenosu loděmi do Evropy tisíce migrantů z Afriky, aby mohly čerpat od EU granty na jejich integraci!

Vedoucí kolotoče

Naprostý skandál, který nemá obdoby, unikl již před několika týdny na internet, ale na mainstreamu je ticho po pěšině a alternativa v poslední době byla zahlcena americkými volbami prezidenta a posledními událostmi v Evropě, takže tato kauza zanikla a nedostalo se jí tak velké mediální pozornosti. Ovšem po pondělním útoku zatím neurčitého migranta v Berlíně, který kamionem najel do lidí na vánočním trhu, se znovu ukazuje, že natažená ruka občanů, která ukazuje prstem na problém v Berlíně v podobě „říšské“ kancléřky, ukazuje naprosto špatným směrem. Problém migrace do Evropy je poháněn a prohlubován někým úplně jiným. Je to neziskový nevládní sektor v EU (NGO), který naprosto neuvěřitelným a skandálním způsobem tuneluje evropské fondy a dotace a tento článek toto chování pouze odhaluje.

Frontex-saves-migrants-at-sea.jpg
Hlídková loď Fronetxu nabírá nedaleko libyjského pobřeží další účastníky jednosměrného zájezdu do EU.

Holandská analytická organizace Gefira [1] uveřejnila počátkem prosince děsivé video (viz. nahoře), které doslova surovým způsobem zachycuje způsob, jakým evropské neziskovky pašují do Evropy běžence z Afriky. Analytici Gefiry použili nástroj pro GPS sledování civilních lodí na serveru marinetraffic.com a několik týdnů sledovali pohyb lodí ve Středozemním moři mezi Libyí, Tuniskem a Maltou a Itálií. Všimli si přitom podivného chování některých lodí, které v pravidelných intervalech pendlují mezi Afrikou a Itálií, ale nikdy v Africe nezakotví. Systém GPS ukazuje, že lodě mají základny na Maltě a na Sicílii a pravidelně jezdí do pobřežních vod Libye, ale do přístavů obvykle nedoplují. Zastavují se zhruba 100 námořních mil od pobřeží v pásmu na rozmezí mezinárodních vod, kde chvíli setrvají a poté se obrátí a plují zpátky. To celé se pořád opakuje. Analytici z Gefiry proto začali pátrat po původu lodí a zjistili, že se jedná o plavidla, která provozují jedny z největších neziskovek v Evropě. Zde je jejich seznam:

MOAS (Migrant Offshore Aid Station)

Tato obrovská neziskovka se sídlem na Maltě [2] byla založena už v roce 2013 a na jejím webu se dočteme, že za dobu její práce zachránila už 12,000 lidí migrantů na moři. Všechny naložila a převezla do Schengenského prostoru s povolením evropské hraniční služby Frontex, který MOAS při těchto operacích asistuje. MOAS disponuje i bezpilotními drony. Podle evropského práva a také podle mezinárodního práva platného pro námořní dopravu platí předpis, že záchrana lidí na moři probíhá tak, že dojde-li k záchraně lidí v teritoriálních vodách státu, zachránění jsou odvezeni na pobřeží tohoto státu. Je-li trosečník nalezen v mezinárodních vodách, je dopraven do nejbližšího přístavu podle rozhodnutí kapitána zachraňující lodi. A jsme doma. Právě z tohoto důvodu lodě neziskovek nemohou vplout do přístavů v Libyi, ale musí čekat na hranicích výsostných vod Libye. Tam migranty už mohou naložit a odvézt do Evropy, protože kapitán lodě pracuje pro MOAS.

f-migrants-a-20161119.jpg
Loď neziskovky MOAS je už přeplněná. Takže pomůže alespoň motorovým nafukovacím člunem a záchrannými vestami.

MOAS ovšem operuje i přímo na pobřeží Libye, už několikrát vyzvedával lidi z lodiček jen pár stovek metrů od libyjských pláží. Některé fotografie jsou potom v médiích úmyslně deklarovány jako nafocené u pobřeží Sicílie nebo Malty, ale ve skutečnosti jde o záběry z oblasti nedaleko pobřeží Sýrie. Nejde tedy o záchrany trosečníků, ale o pašování lidí do EU. Neziskovky totiž uvádí, že lidi našly na otevřeném moři, ale ve skutečnosti je vyzvedávají na smluvených místech nedaleko pobřeží Libye.

Medicins Sans Frontieres

Další lodě jsou registrovány pro neziskovku Lékaři bez hranic byli založeni v Paříži, ale dnes tato neziskovka operuje ze švýcarské Ženevy [3]. Při pohledu na jejich web je zcela jasné, proč se účastní pašování lidí z Afriky do Evropy, protože v Evropě prý dostanou africké děti lepší zdravotní péči. Sluníčková autogenocida Evropy v tom nejhrubším pojetí. Dovoz migrantů do EU umožňuje neziskovce čerpat peníze z evropského strukturálního fondu na pomoc obětem, neboť migranti vylovení z moře mají status „trosečníků“, takže se na ně vztahují jiná dotační pravidla, mnohem štědřejší. Zároveň se na trosečníky nevztahují migrační kvóty, ovšem trosečník může požádat o azyl v EU úplně stejně jako migrant, který přišel do Schengenu pěšky.

f-trafficker-b-20150516.jpg
Migranti v podpalubí rybářské lodi neziskovky.
Jugend Rettet

Berlínská sluníčková organizace [4], která je pobočkou a odnoží největší německé neziskovky Mensch, Mensch, Mensch. Vybírá od dárců peníze na nákupy lodí, kterými poté ve Středozemním moři zachraňuje z lodiček migranty a vozí je do Evropy, nejčastěji na Sicílii. V této chvíli jim na webu běží kampaň na nákup větší lodi. Zatím provozují původem rybářskou loď z Holandska, kterou vozí uprchlíky z Libye, ale také z Tuniska. Tam ovšem loď kotví přímo v přístavu a podle všeho nabírá „trosečníky“ přímo z nástupního mola. Na tohle prostě musí být žaludek, ale proč by ne? Když za to dostanou od Evropské komise dotace a granty?

Save the Children

Tato britská neziskovka z Londýna [5], která se mimochodem aktivně angažovala v kampani proti Brexitu s poukazem na to, že Británie odchodem z EU se vzdává zodpovědnosti za osud dětí v rozvojových zemí, provozuje ve Středozemním moři jednu loď. Přestože jde původem o britskou nevládku, dnes má centrálu v Kalifornii a čerpá příspěvky přímo od amerického kongresu. Zaměřuje se na pomoc dětem migrantů, v USA prosazuje spolu s ACLU občanství pro rodiče dětí narozených v USA. Pokud se nelegálnímu migrantovi narodí v USA dítě, měli by jeho rodiče dostat automaticky povolení k pobytu. Ačkoliv se jedná o NGO s cílem pomoci dětem, její agenda reprezentuje nejtvrdší model globalizace, multikulturní invazi.

%C2%A9JasonFlorio-MOAS.eu_1602.jpeg
Neziskovka MOAS disponuje i dronem pro vyhledáváni lodiček migrantů na moři.
Proactiva Open Arms

Španělská neziskovka se sídlem v Barceloně. Jejich web vypovídá za vše [6]. Tato NGO provozuje celkem 6 lodí ve Středozemním moři a má po MOAS druhý největší podíl v importu „lodičkářů“ do EU. Proactiva Open Arms byla první v minulém roce, která skrze lobbisty v EU prosazovala pravidelné migrační linky loděmi z Libye do EU. Tento návrh rada ministrů EU zamítla, protože v EU se zvedl proti migraci obrovský odpor. Ovšem neziskovka získala minulý rok peníze z jiných zdrojů (od vysokého komisaře OSN pro uprchlíky) a migranty vozí do EU vlastními loděmi. EU neziskovce poskytuje granty na jejich „záchranu na moři“ a poté na integraci v EU. Vyjde to nastejno, pouze politici v Bruselu si umyli ruce, aby je voliči neobvinili, že to jsou oni, kdo vozí migranty do EU.

Sea-Watch.org

Berlínská neziskovka koupila starou rybářskou loď na tresky a s ní jezdí do pobřežních vod Libye a nabírá z lodiček běžence. Na webu uvádí, že za rok 2015 zachránili 5000 migrantů [7]. Vozí je na Maltu, protože loď dále nedopluje, má menší dojezd. Berlín je prolezlý neziskovými barony podobně jako Praha a zatímco politici se vám šklebí do tváře, že oni nic, oni muzikanti, migraci nechtějí, tak ti samí politici štědře sypou do těchto neziskovek státní příspěvky skrze různá ministerstva.

moas3.jpg
Neziskovka zachraňuje… své granty a dotace.
Sea-Eye

Neziskovka z německého Řezna [8]. Na webu se chlubí, že zachránili (rozuměj dovezli do EU) 5568 lidí. Zachraňování musí sypat velké peníze, když to uživí tolik lidí, kolik jich tato neziskovka zaměstnává. Mají dokonce i mutaci webu v českém jazyce.

Pod dohledem Frontexu a ozbrojené ostrahy Schengenu tak probíhá každý den import běženců do EU skrze lodě neziskovek ve Středozemním moři. Jak je možné, že proti těmto neziskovkám není zakročeno a nejsou obviněny z pašování lidí? Jak je možné, že Evropská komise nadále uděluje dotační programy a finance těmto neziskovkám? Neziskovky si zcela zjevně a dobrovolně vozí do EU migranty, které účelově nabírají u pobřežních vod Libye a v některých případech v Tunisku přímo v přístavech? Tohle není možné tolerovat.

Kontaktujte své europoslance, aby v Bruselu otevřeli a iniciovali zahájení vyšetřování tohoto skandálu, protože důkazy jasně odhalují, že neziskový sektor si udělal z migrantů natolik výhodný business, že se jim už dokonce i vyplatí nakupovat námořní lodě a teď jezdí „lovit“ své „klienty v nouzi“ přímo k pobřeží Afriky. A tito migranti nás potom „obohacují“, např. na Silvestra osaháváním žen, znásilňováním dětí na bazénech, anebo nás před Vánoci převálcují na tržnici kamionem, a to tak šikovně a důsledně, že po sobě zanechají i cestovní pas v kabině vozu, aby policisté věděli, koho mají hledat. Teroristé po sobě zanechávají pasy? A není to podezřelé? Není to spíš cesta k odvedení pozornosti k někomu jinému nebo od něčeho jiného? False flag stejného typu, jako řízené záchrany „trosečníků“ na cestě do EU? Vozíme si do EU naše vlastní katy a popravčí. Podívejte se na video nahoře, jak k nám vesele neziskovky vozí tyto dárečky. Tam a zpátky. Tam a zpátky. Pravidelný import dalších tisíců a tisíců migrantů probíhá právě teď.

-VK-

Šéfredaktor AE News