C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Válku, nebo mír? Co chcete?

czechfreepress.cz

Jak bude premiér reagovat na snahy USA, aby v ČR byla vojenská základna? Otevřený dopis.

Miroslav Suja

Toto sdělení zaznělo i na ČT 1 ve zpravodajství a to bez jakéhokoliv komentáře. V kontextu celé prezidentské kampaně v USA a současné mezinárodní situace signalizuje toto panovačné vyjádření ne „ kohokoliv“- ale uchazeče o budoucího člena součásti administrativy USA – snahu o znovuotevření již jednou uzavřené otázky existence protiraketového štítu na území ČR Jakýkoliv pokus o „znovuotevření“ této otázky a to v jakékoliv podobě a pod jakoukoliv záminkou se nám jeví jako krok velmi neuvážený.

Pane předsedo vlády České republiky, Vy přece také víte, že výstavbou jakéhokoliv prvku protiraketové obrany USA resp. NATO na území ČR by byly hrubým způsobem porušeny všechny základní normy mezinárodního práva. A to počínaje Chartou OSN, Zakládací smlouvou NATO, Závěrečným aktem Helsinské konference a dalších, včetně Ústavy ČR a také Smlouvy mezi NATO a RF po rozpuštění VS (nepřibližování k hranicím RF, nerozmisťování nových zbraňových systémů v nových členských státech NATO atd.) Není nutné na tomto místě citovat jednotlivé pasáže a paragrafy těchto dokumentů, to učiní dostatečně kvalifikovaně analytici MO.

Tento krok by znamenal další vyostření mezinárodních vztahů, válečné hysterie a vytvoření velkého bezpečnostního rizika nejen pro občany České republiky, ale v širším měřítku i EU.

Pane předsedo vlády, žádáme Vás o vyjasnění následujících otázek:

* Reagoval jste oficiálně – jako předseda vlády České republiky – na tyto oficiálně vyřčené výroky?

* Naše obavy z uvedených výroků mají reálné opodstatnění v tom smyslu, že USA již jednou požadovaly vybudování prvků tzv. protiraketové obrany na území ČR. Připravují nyní opět tento krok?

Pane předsedo vlády, žádáme v souladu s právním pořádkem ČR, o Vaši jednoznačnou odpověď.

Praha 17. října 2016

Plukovník v.v. Jiří Bureš PhDr.

předseda Asociace Vojáci proti válce

Vladimíra Vítová, Ph.D

předsedkyně České mírové fórum