C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Výzva Svobodného občana ČR k voličům české země.

czechfreepress.cz

Výzva Svobodného občana ČR k voličům české země.

Miroslav Suja

Dnes je faktem, že jsme, bořivým úsilím – vůlí – někoho jiného, hnáni do občanské války. Mám pocit, že nejen ve mně se zvedá vlna odporu proti diktátu – vůli – z Bruselu a tím i odporu proti vůli starého NWO. Proti diktátu naší vlády, která má díky strachu z Bruselu, pořádně a až ke kotníkům hnědé kaliko.

Vše dnes mohu jednoduše vyjádřit obrazem anebo sochami tří opic.

NEVIDÍM!

NESLYŠÍM!

NEMLUVÍM!

Toto je naše vláda a vlády EU. Toto je Brusel. Toto je stávající NWO.

Mlží a lžou, odmítají říci pravdu = NEMLUVÍ.

Odmítají poslouchat voliče, nedbají na hlas lidu = NESLYŠÍ.

Odmítají vidět skutečnost a tlačí nás všechny do propasti = NEVIDÍ.

Zrovna jsem si pustil Čajkovského a jeho Leningradskou symfonii. Ta se v době okupace Ruska hrála v obleženém Leningradu. Němci před jeho branami ji slyšeli. Ale to je vše. Po válce se hrála ještě jednou. Bohužel, už jen s těmi, co z původně hrajícího orchestru přežili a zvítězili nad vetřelci, kteří se nakonec, díky odvaze obyčejných lidí, stali jen přihlížejícími posluchači.

Dnes se hraje podobná symfonie. Evropská symfonie smrti. Začátku jejího konce a samostatnosti států. My, voliči, jsme orchestr, který nyní hraje pod taktovkou zrádců a přisluhovačů elit.

Proto jsem nyní nucen, sobě i Vám, položit otázky:

„Kolik nás zůstane, pokud dnes nepozvedneme hlas? Kolik nás zůstane, když nepovstaneme a nebudeme bránit naši zem – „Leningrad“, jak to udělali jeho obyvatelé i přesto, že se vše na první pohled zdálo marnou snahou?“

„Leningrad“, naši hrdou zem, vybojovanou, proti všem. Jak se zpívá v jedné písničce. Zem, kterou nám, po sametovém převratu, vykradli a dnes se ji snaží i ukrást!

A nyní, ještě než se rozepíši, upozorňuji všechny, kdo mi budou chtít spílat a nadávat, že jsem Čech, Moravan – Slezan. Ne xenofob, komunista, nacista, socialista anebo rusofil.

Jsem člověk.

Mám vlastní názor.

Jsem stále v srdci Svobodný a nyní i bouřící se občan ČR!

Ano, bouřím se!

Mám právo být svobodný. Vyžadovat po volené vládě, aby respektovala suverenitu naší republiky a zájmy nás, voličů. Aby respektovala potřeby tohoto státu. Veřejně odmítla, stejně jako vláda v Maďarsku, hájit zájmy jiné. Cizí. Tomuto státu škodící. Likvidující jeho samostatnost, tradice, historii a autonomii.

Jediný nástroj, který momentálně mám k dispozici je moje vůle. A vůle je silnější než zbraň, železo anebo atomová bomba. Je silnější než naše vláda a vlády jiných zemí. Nyní se možná usmíváte, stejně jako ti, co vládnou. Myslíte si, že vůle je něco s čím není třeba počítat. A to je omyl. Velký omyl.

Vůle je nekonečně bezbřehá síla. Je skrytá a stejně jako myšlenka, není vidět. Je hluboko uvnitř nás. Nyní, cílenou propagandou, zašlapaná a ubitá. Ale je. Sice slabá, malá a utrápená. ALE JE a EXISTUJE. Ať se to někomu líbí anebo ne. Existuje! Stejně jako my. Lidé – voliči. Kterým dnes jde o životy, osobní hodnoty a hodnoty našich předků. O národ – Slovany.

Proto dnes, touto svojí malou – velkou výzvou, vyzývám všechny Slovany a Blanické rytíře k odporu proti okupaci a zlovůli vládnoucích elit.

Vyzývám všechny Slovany a prozatím spící Blanické rytíře k mentální defenestraci jak vlády bruselské, tak té české. K mentální defenestraci jejich zhoubné bořivé a všeničící politiky. Všechny a bez rozdílu pohlaví a pleti, národnosti i jazyka, k defenestraci stávajícího, korupcí páchnoucího, NWO.

Všichni máme vůli. Tak ji probuďme a využijme ji ke změně.

Bez meče a jakékoliv zbraně.

To vůle je silnější než jakákoliv zbraň.

I Jan Sladký Kozina řekl:

„Lomikare! Do roka a do dne!“

A stalo se!

Nyní je řada na nás. Abychom se sjednotili a řekli:

„Vládo – Elity! Do roka a do dne! Vaše dny a negativní činnost jdoucí proti Zemi a civilizaci jsou sečteny“

Síla vůle dokáže mnoho.

Vůle dokáže sjednocovat, ale i rozdělovat. Vůlí někoho jiného jsme dnes rozdělení a slabí. A vůlí jiného se můžeme sjednotit. Být silní. Být hrází proti vandalům, co se k nám řítí a bezohledně valí za mocného přispění těch, co nás svojí vůlí rozdělují a naší sílu k odporu drolí.

Když Hitler přišel k moci (stejně jako dnes Merkelová), nikdo netušil, že zatáhne Evropu do zničující války. Ti, co upozorňovali na přicházející zlo, byli vysmíváni a nakonec umlčeni. Semínko strachu bylo zaseto. Lidé, co mohli něco dělat, ze strachu mlčeli. Ale, není jim co vyčítat. Scházela jim zkušenost. Nemohli tušit, kam jejich mlčení ze strachu povede.

I dnes spousta lidí mlčí a myslí si, že se jich valící se horda netýká.

Ale týká. A setsakra týká.

Týká se to mě, mojí rodiny. Týká se to tohoto státu, ve kterém žiji. Týká se to budoucnosti Evropy a civilizace vůbec.

Ano, dnes už víme, kam mlčení a strkání hlavy do písku vede. Už máme zkušenost. Tvrdě vykoupenou a zaplacenou.

Mlčení ze strachu je normální věc. Strach je normální věc. Každý den se bojíme. O rodinu, majetek. Bojíme se i toho, co neznáme. Co by mohlo přijít, kdybychom se odvážili něco zajetého svojí vůli změnit. I proto se chystám zveřejnit další výzvu svobodného občana. Výzvu k odporu. Třetí, zatím schovanou v šuplíku.

Mohl bych říci, že i já se bojím. Ale. Ne. Nebojím.

Co může být horšího, než to, co nás čeká, pokud něco nezměníme a zase budeme jen mlčet a přihlížet zlu, co po mě, mé rodině a mé zemi natahuje svůj odporný a smradlavý hnát?

Co může být horšího než další válka a bezuzdné šílenství pomatenců schovávajících se za jakéhokoliv sprostého a zhovadilého boha, který touží po mé, tvé, naší krvi? Pomatence, co má zálusk na naší zem, darovanou nám v potu tváře našimi předky.

Ano, vy patolízalové, i ty naše vládo si můžete myslet, že mám – máme –  holé ruce. Ale to je omyl. Omyl všech, co si myslí, že násilím a zastrašováním kohokoliv donutí k poslušnosti. Poslušnosti k moci, která je destruktivní. Likvidující vše, co ji stoji v cestě za vidinou zisku na úkor občana, rodiny, státu, kontinentu i této planety.

Vy, co jste dnes u moci  – a myslí si, že u ní zůstanete -, nám svým chováním a konáním ukazujete, jaká je Vaše zlá vůle. Ničit, podvádět, klamat, rabovat a podporovat zlo a nenávist a rozbroje ve společnosti, aby ta se nemohla účinně bránit. Chcete jen získávat a kolonizovat.

Ovšem nyní si jedno uvědomme.

Toto je vůle pouze Vás. Je Vás jen hrstka lidí. Jste jen zrnkem v bezbřehém Vesmíru. A je jen pár těch, co Vám za úplatu slouží. Těch, které jsme my sami – občané a voliči – svými hlasy, vyšvihli do sedla. Nyní nad námi a už jen na krátko, ohrnujete nos.

Po zkušenostech, co nám demo-demokracie přinesla, je na nás, abychom konečně projevili vůli svou. Vůli po změně. Projevu mé – naší – vlastní občanské neposlušnosti ke zřízení, které mne – nás – chce ovládat, okrádat o svobody a nutit nás, abychom plnili funkci podřídivších se bytosti vyššímu, falešnému a zlému principu a přijali jeho hodnoty za svaté, neměnné a nezměnitelné. Zaprodali se, ze strachu, deviantnímu a stále hladovému bohu zla a násilí.

Všem, vládě i těm, co jsou dnes u vesla a schování za touto námi zvolenou a dnes loutkovou vládou, jasně říkám.

Já jsem Svobodný občan ČR! Jsem Evropan a pozemšťan!

A odmítám Vaše lži a Vámi řízenou propagandu!

S tím já, svobodný, zdravý a plnohodnotný občan České republiky, odmítám souhlasit!

Odmítám se podílet na krachu tohoto státu a této civilizace jen proto, že to někdo chce!

Ano, mohl bych napsat, že mnou cloumají emoce. Dnes jsem i brečel, když jsem viděl video, co je přílohou. Ukazuje na možnou Evropu v rove 2029 v případě, že zůstaneme pasivní a bez vůle k odporu a změně stávajícího NWO.

NWO, které zastává jen bezbřehé násilí. Genocidu a likvidaci národů bez možnosti ochrany jednotlivců. Prosazuje zlo a shnilého krvavého boha silou a destruktivní krutostí. Prosazuje destrukci na úkor tvořivého, kulturně vyváženého a vzájemně koexistujícího prosperujícího společenství.

Vím, že ještě máme čas na změnu. Ještě můžeme něco podniknout. Ještě vše můžeme zastavit, I zhoubné plány stávajícího NWO. Zhoubného pro nás i pro naše děti.

Sám a za sebe chci, aby moje děti věděli, že zde byla síla – vůle, co jim zajistila život v klidu a míru. Bez válek a násilí.

Že jsem to byl Já, Ty, On i Ona. Zkrátka My. Svobodní a tvořiví Občané Čech, Moravy a Slezska, co se vzepřeli tlaku elit a začali měnit svět k obrazu našemu. Klidnému, vyrovnanému a prosperujícímu v okamžiku, když jsme se společně odmítli pokořit diktátu o naší porobě a násilím vynucené bezmezné podřízenosti, bez možnosti cokoliv změnit.

To já, Svobodný občan, odmítám.

Je to lež a sprostá mystifikace nás všech.

Proto Vám dnes předkládám tuto svoji malou – velkou výzvu ke sjednocení mysli. Slušných politiků i voličů.

Dívejte se na dění kolem sebe. Ve Francii, Belgii, Německu i Bruselu. Ano, dívejte se i na to, co se děje za velkou louží.

Dávejte si a spojujte si věci, na základě selského rozumu, dohromady. Pokud Vám bude vycházet, že 1+1 = 3, přestaňte myslet. Hrajete hru někoho jiného. Jen ne svoji. Prohráli jste. Držte si svoji košili, protože o ni, dříve nebo později, stejně přijdete.

Svojí bezvůlí a podřízenosti systému oslabujete vědomí celého národa i světa. Přestaňte myslet a jděte raději spát. Tím národu – světu  – prospějete mnohem více, než byste mysleli a svým myšlením znehodnocovali a likvidovali sílu a vůli jiných. Vůli po změně ve směru k lidství a vyspělé civilizaci. Civilizaci bez násilí a válek.

Ale tomu, komu z jasné rovnice 1+1 vyjdou 2, tomu je určena tato výzva. Ty pak vezmi sílu své mysli a vůli do vlastních rukou. Začni svojí vůlí tvořit svět, který bude pro Nás všechny i Naše děti dokonalý. Harmonický. Jednoduchý a prostý. Kde sadismus a zhovadilý a po krvi druhého lačnící bůh – kohokoliv  – pozbude místa.

Věřím, a jsem přesvědčen, že se nakonec mnozí svobodně rozhodnete. I já se už rozhodl. Už není cesty zpět. Světlo nebo tma.

Ještě stále máme krátký čas si vše promyslet. Budou další volby a další šance na změnu.

Moji dnešní malou – velkou výzvu ke sjednocení můžete sdílet anebo ji odmítnout a zahodit s tím, že systém, ve kterém žijeme je pro nás prospěšný. Dělá pro nás a za Vaše peníze –  daně – první, poslední. Tedy, že 1+1 = 3. Ale jen pro někoho.

Nicméně. Je dobré, abyste si vy, co dáváte tomuto systému, svým přitakáváním, naději přežití, byli vědomi, že jsme šanci dostali a měli. Že jsme ji promrhali v pohodlí domova. Bez vůle. Jako bezmocní, bezvědomí lidé, kteří podlehli tlaku zla a přijali jej do svého srdce.

To vy jste dnes naše a mé holé ruce. Lidé bez života. Okradení o vůli žít a něco změnit.

Ale věřte. Nevzdám se tak lacino. Má vůle po změně zůstane. A i když tu už nebudu, přijde někdo jiný. Ještě silnější. A jeho vůle ke změně, jednotě a společnému postupu proti vůli vládnoucích elit a jejich NWO bude důraznější. Jeho mentální síla bude mnohem větší. A věřte, že elity podlehnou.

Bez jakéhokoliv násilí a boje. Protože myšlenka je a bude nadřazena hmotě. A myšlenka ta dobrá, tvořivá, ta mění a změní svět. I když s tím elity odmítají souhlasit.

Dlouho hráli vysokou hru. A už dnes prohráli. Už je to pro ně vabank. Svět, který se snažili stvořit, se jim už drolí a mění pod rukama. Ujíždí jim vlak. Snaží se kopat a šířit hrůzu a děs. Ale to je vše, co mohou. Nic víc a nic míň. Už prohráli. A už to vědí.

Světlo, co je v každém z nás, se jim zhasnout nepodařilo. Je to stejné, jako by kdokoliv z nás chtěl zhasnout Slunce.

Jejich vysoká hra o naše podmanění končí. Jejich NWO systém selhal.

Nyní jsme na řadě my.

Začíná nová hra. Nový NWO. My určíme, jaký bude.

Vůli a z ní pramenící sílu na změnu máme.

My. Svobodní Občané – voliči.

Nyní jde už o naši hru. Hru o náš život. Přežití našeho národa, Evropy i civilizace. Jde o náš NWO, ve které jen my sami můžeme něco změnit. Jen my a nikdo jiný.

Protože nikdo jiný už zde na planetě není.

Jen my a naše vůle, která přesto, že není vidět, je a bude, i když my už dávno nebudeme.

V. Suchý v. r.

Svobodný občan, stále Svrchované a Svobodné, země České a Moravské.

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=LOg37uiEanw&;feature=youtu.be

P. S. Video jsem zveřejnil s plným vědomím, že je bez souhlasu autora. Kterému se tímto omlouvám a zároveň děkuji, že jej vytvořil.