C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Škoda národa podle Chalíla Džibrána

czechfreepress.cz

 Poezie k zamyšlení: Lawrence Ferlinghetti: Škoda národa podle Chalíla Džibrána
Miroslav Suja

Škoda národa jehož lidé ovcemi se stali
a jehož pastýři je vedou na scestí
Škoda národa jenž vedou lháři
jehož mudrcové musí mlčet
a jehož fanatici zamořili rádio
Škoda národa který nedokáže zvýšit hlas
jinak než k chvále dobyvatelů
a tyrana zdraví jako hrdinu
a chce vládnout světu
silou a mučením

Škoda národa který nezná

jiný jazyk než svůj vlastní
a jinou kulturu než svou vlastní
Škoda národa který dýchá za peníze
a spí spánkem příliš dobře živených
Škoda národa ó Škoda lidu
jenž dovolí svá práva nahlodat
své svobody vyvanout
Má vlasti, o hrobě
sladké země svobody
o hrobě zpívám!
2007