C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Nejkratší a nejděsivější zpráva…

Četl jsem jednu nejděsivější zprávu. Je velice krátká, má jen pár slov, ale vyplývá z ní mnoho neradostných a hrozivých obav.

Ta zpráva zní:

KAŽDÝ DEN SE NARODÍ STO TISÍC NOVÝCH MUSLIMŮ…

Podle statistik Carnegie Endowment for International Peace z r. 2014 bylo na světě 2,08 miliardy muslimů a ročně jich přibude 37 miliónů…

…máte doma hodně místa? Asi to nebude stačit.

Z těchto miliónů se odhaduje 15-20% sympatizantů s Islámským státem. Západní civilizace by tedy měla mít cca 320-450 miliónů aktivních nepřátel. Islámský populační přírůstek je většinou v zemích, kde není dost obživy a lidé budou chtít do Evropy. Je tedy směšné snít o tom, že se migrační toky někdy zastaví…

Podle výroků některých znalců muslimského života se nebezpečí radikalizace imigrantů zvyšuje s jejich počtem ve společnosti a s ním se i zjevně mění jejich vztah k hostitelům. Za kritickou mez označují mnozí čtyři procenta. Pak již začínají značné problémy v soužití, roste násilí, střety a nově příchozí již začínají pomocí politiky a volených zástupců vstupovat do řízení společnosti, kterou si přizpůsobují podle svých pravidel a zvyků.

Jak si tedy stály v r.2014 státy EU v této statistice/nyní to jistě budou čísla vyšší/.

Dánsko 4,1 %

Anglie 4,6 %

Řecko 4,7 %

Švédsko 4,9 %

Německo 5 %

Nizozemsko 5,5 %

Belgie 6 %

Rakousko 6,2 %

Francie 9,6 %

Bulharsko 13,4 %

…a mimo EU?

Švýcarsko 5,7 %

Černá Hora 18,5 %

Rusko 19 % – 27,7 miliónů

Makedonie 34,9 %

Bosna Hercegovina 60,6 %

Albánie 79.9

Kosovo 90 %

Pod dojmem těchto čísel s dějů s nimi souvisejících, které jsou vidět v okolních státech, si kladu otázku…skutečně to jediné, čím bychom se měli zabývat, je vyvolat válku s Ruskem? Nějak to logicky nemohu pochopit.

***

Data čerpána z časopisu Reflex č.22