C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Výzva důchodců-všem důchodcům

Přišlo mi poštou-tak předávám i Vám, ani nemusíte být důchodci:

„Jsou nás 3 miliony důchodců, které by mohly rozhodnout volby“. Proč to nezkusit?“
A já opakuji část první věty: „jsou nás 3 miliony důchodců, které by mohly rozhodnout volby“. Proč to nezkusit?

V každých příštích volbách volme stranu, která slíbí, že:

 1. Bude odpovědně postupovat v řešení imigračního procesu (ne kam vítr, tam plášť a bude brát vážně názory občanů)
 2. Okamžitě „rekonstruuje“ Českou televizi(buďto zrušením našich poplatků a výměnou 80% pracovníků, pokud je to neprůchodné pak zrušit ČT zcela.) Jsou televize, které i bez dotací (7 miliard) ročně umí pracovat nezávisle
 3. Okamžitě začne řešit a urychleně dořeší otázku cikánů v naší zemi (nic nemožného – jen zabezpečí, že se k cikánům začne stát chovat tak, jako k ostatním občanům
 4. Okamžitě zruší bez náhrady všechny „neziskové organizace“ v naší zemi
 5. Okamžitě sloučí zdravotní pojišťovny ( před r. 89 nás bylo o třetinu více a stačila 1. Dnes je jich 7 a v nich se flákají stovky lidí)
 6. Okamžitě zabezpečí provoz max. 10 vysokých škol. (Je nás 10 mil., což je ve světě větší město, a živí se zde 98 VŠ a v „nich se potí tisíce tzv. pedagogů“. Přitom se kvalita našeho vysokého školství řadí na 23. místo ve světě!)
 7. Okamžitě vyhlásí referendum k případnému vystoupení z EU a NATO. (vzhledem k měnící se situaci v mezinárodní politice je to velmi akutní. Výsledkem referenda se musí vláda neprodleně řídit!
 8. Okamžitě zabezpečí změnu názvu našeho hlavního letiště na původní název, event. na „Letiště Praha“
 9. Zajistí, že do funkce ministra obrany, ustanoví odborníka s vysokoškolským vojenským vzděláním (kvalifikací nesmí být „modrá knížka“)
 10. Zajistí, aby ve všech důležitých státních funkcích pracovali nejen odborníci, ale také „dospělí“ lidé s potřebnými životními zkušenostmi – (není možné, aby veřejně pouštěli svá moudra do světa polovzdělaní vysokoškoláci, nebo zcela vzdělaní, ale v post-pubertálním věku, kteří nikdy reálně nepracovali. A takovými se to zde jenom hemží – a proto jsme tam, kde jsme, Někteří z nich už sedí ve vysokých státních funkcích i přes 20 let a doufají, že tam vydrží až do penze …)
 11. Okamžitě zruší zákon o navrácení majetku církvím / ani daně z nemovitostí neplatí/
 12. PŘIDEJTE DALŠÍ DŮLEŽITÁ TÉMATA a pošlete dál komu jen můžete ……..