C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Nesnesitelná lehkost nevědomí

Radostně čteme, že ve státech poničených válkou se obnovují některé památky… Pokud nemáte přehled o historii, můžete si radost zachovat i nadále, ale…

Kdysi dávno byly národy ovládány různými kulty a věroukami. Dnes je nám to neznámé a tak nám příjde jedno, koho kdysi lidstvo uctívalo-pro nás jsou to prázdné pojmy.

Ovšem, když Vám dcera oznámí, že se dala k Satanistům, už Vám to jedno asi nebude. Pojem Satan, Ďábel a Lucifer jsou i pro bezvěrce něčím nedobrým…

Ke kuttům uctívajícím Satana, či Lucifera patřil kult uctívačů Baala, proto není tak nezajímavé, že ve válkou rozbité Palmyře se opravuje veledůležitá památka – jakýsi oblouk, který pro nezasvěceného je jen kus kameného, nic neříkajícího oblouku. Ale více, než zajímavé je, že je to oblouk vstupu do Baalova chrámu…

A dokonce se uvažovalo o vytvoření kopie i v Londýně…

Ze všeho rozbitého je pro kohosi nejdůlečitější obnovit památku, vzpomínku a vazbu na Lucifera? Není v tom jistá symbolika, kam míří tento svět, či jeho vládcové? Na to ať si odpoví každý sám…

Čerpáno z nwoo.org