C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Jak multikulturalismus ničí Švédsko (IV.)

pravyprostor.cz

Jak multikulturalismus ničí Švédsko (IV.): Dospělé „děti uprchlíci“

JOANNA TEGLUND 26|02|2016

„Co si myslíte o tom co se stalo?“? ptají se novináři švédské televize člověka, se kterým dělají rozhovor. Otázka tyká se mladého imigranta, který podřízl nožem sociální pracovnici ve středisku pro azylanty.

„Samozřejmě jsem otřesen, když si pomyslím na lidi, kterých se to dotklo, ale (a zde spustil hlavu, zavírá oči, jeho tvář vyjadřuje hluboké utrpení a hlas soucit) také o tom chlapci, který spáchal ten strašný čin. Co ten kluk prožil? V jakých podmínkách vyrůstal? Jaké trauma přežil? Uprchlická krize ukazuje, jaký nespravedlivý je život na světě. Musíme jim pomoci nejlépe jak se jen dá. “ Zní odpověď!?

Kdo byl ten člověk natolik přeplněný soucitem k někomu, kdo den před tím nožem zabil mladou ženu? Farář? Zaměstnanec organizace pomáhající uprchlíkům? Dětský psycholog? Sociální pracovník? Ne. Byl to Dan Eliasson, šéf švédské policie. Nejvyšší úředník ve státě, který je odpovědný za bezpečnost obyvatel.

Den před tím jeho podřízený, který jako jeden z prvních dorazil do střediska pro opuštěné děti-uprchlíky v Molndal nedaleko Goteborgu, kde byla zavražděna 22 letá Alexandra Mezher, v rozhovoru novinářům řekl: „Tam byl chaos, krev na místě zločinu. Pachatel byl zneškodněn jinými obyvateli střediska. Ty případy jsou stále častější. Máme co do činění s narůstajícím počtem incidentů tohoto druhu od doby příjezdu velkého počtu uprchlíků.“

Pro lidi, kteří sledují švédská média taková reakce není překvapující. Dva týdny nazad, když 14letý žák pocházející ze Sýrie jedním bodnutím nože zavraždil 15 letého spolužáka, pocházejícího z Litvy, švédská média zveřejnila rozhovory s otcem vraha, který vykresloval svého syna jako oběť mobbingu, a školu jako spolupachatele, která neudělala nic, aby „zachránila čest“ jeho dítěte. Na společenských portálech se ale začala šířit jiná verze události, potvrzena litevskými novinami, které zveřejnily rozhovor s otcem oběti. Podle této verze motivem vraždy byla pomsta za to, že 15-letý Loga bránil kamarádky, které 14letý Syřan pronásledoval.

Alexandra Mezher, s jejíž vrahem tak souzní šéf policie, i když narodila se ve Švédsku, pocházela s rodiny imigrantů. Její rodiče byli libanonští křesťané, kteří přišli do Švédska před 25 lety. „Utíkali jsme před domácí válkou, před násilím a nebezpečím – řekla matka Alexandry – abychom mohli založit rodinu ve Švédsku. Bylo zde bezpečně. Ale už tu není bezpečně „.

V loňském roce do méně než 10 milionového Švédska přišlo 163 000 osob žádajících o azyl a také velká, nikomu neznámá skupina imigrantů, kteří nepožádali o azyl. Mezi těmito azylanty je 35 369 takzvaných dětí – uprchlíků bez doprovodu. Jsou to osoby, jejichž totožnost, a často ani stát původu není jasný, ale které se vydávají za nezletilé. Dvě třetiny z nich uvádějí jako stát původu Afghánistán, 12% se vydává za Syřany. Pro srovnání – v průběhu posledních patnácti let do Švédska přišlo „jen“ 28 000 takových dětí-uprchlíků.

Je již známo, že významná část těchto „dětí“ jsou dospělí lidé, vydávající se za děti. V médiích se z času na čas objevují reportáže s těmito „dětmi“ a je vidět v mnoha případech, že jsou to dospělí. Ale tichá společenská dohoda zabraňuje zpochybňovat jejich věk.

V 2014 roce se Migrační Agentura rozhodla uznat plnoletost 363 imigrantů vydávajících se za nezletilých. V 161 případech se tak stalo po provedení medicínských testů. Výsledky ukázaly, že mezi těmi, co se vydávají za nezletilé je 77% takových, kteří mají více než 18 let. Podobné výsledky jsou také v jiných skandinávských zemích, kde jsou prováděny stejné testy.

Ale ve Švédsku provádění takových testů začalo být kritizováno, i když jsou prováděny v případě závažného podezření z uvedení nepravdivého věku. Lékaři a zubaři, pravděpodobně pod nátlakem lékařské komory, začali odmítat provádění těchto testů jako „nevěrohodné“. Organizace pomoci imigrantům, obzvláště organizace pomoci dětem Radda Barnen, a také předsedkyně advokátní komory, začaly protestovat. Od září 2015 jsou testy prováděny pouze výslovně na žádost samotných „dětí“. Podle zpráv blogerky Merit Wager, která již několik let sleduje přehmaty spojené s imigrací a má mnoho informátorů v Imigrační Agentuře, má agentura povinnost reagovat až tehdy, když dotyčné nezletilé „dítě“ vypadá na více než 40 let.

Jelikož imigranti většinou nemají doklady, vydávání se za nezletilou osobu je mimořádně užitečné. Umožňuje přístup k mnohým benefitům. Především to dává větší šanci na získání pozitivního rozhodnutí a možnost dovezení rodiny po získání povolení k pobytu. Lepší bytové podmínky, o mnoho větší podporu na věci každodenní potřeby, přiznání státního poručníka, který usnadňuje vyřizování všelijakých formalit, širší přístup ke zdravotní službě a často zdarma permanentky na plovárnu, do posilovny. I v případě, že se přijde na skutečný věk takového „dítěte“, což se stává velmi zřídka, tak po obdržení negativního rozhodnutí neexistuje možnost takového (již dospělého) deportovat, pokud nechce odejít ze Švédska dobrovolně. Podmínkou deportace je to, že mu někdo v cílovém státě najde opatrovníka, co se v průběhu posledních let stalo jen v několika případech.

Náklady na skupinu takových „dětí“, která dosud měla 23 000 členů, stály švédské daňové poplatníky 16 až 17 miliard švédských korun ročně (cca 1,8 miliardy eur). Současně Švédsko v 2014 roce v rámci programu pomoci pro 30 milionový Afghánistán poslalo přibližné 900 milionů švédských korun, tedy necelých 100 milionů eur.

ZDROJ: Joanna Teglund