C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Není to zvláštní?

Tupneme, skláníme hlavy pod přívalem hrozivých zpráv, smiřujeme se s tím, že televize je tak prolhaná, že to ,,nejpravdivější“ v ní jsou stupidní a klamavé reklamy. I ony jsou snad méně škodlivé, než zpravodajství.

A tak nevím, je lepší, když strašlivě lžou, nebo když zamlčují?

Například výborný projev našeho prezidenta Zemana musíte shlédnout na kanále z druhého konce světa, naše ,,státní“ televize jej ale zamlčí.

Proto si kladu otázku: …není to nějaké zvláštní…?

Prezident Zeman v Bratislavě