C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Evropští kolaboranti

pravyprostor.cz

Evropští kolaboranti

KAREL POHNER 09|02|2016

Obdivuji učení a moudrost Konfucia. Dovolil jsem si tedy napsat pragmatický rozbor aktuální situace v duchu této moudré filosofie „K dobrému se chovej dobře, ke zlému se chovej spravedlivě“.

Kdo jsou muslimové? Budou oni příčinou konce svobody, demokracie a vymazání naší historie? Jsou zlí nebo hodní? To není moudrá otázka. Jsou to lidské bytosti stejné jako jsme my. Rozdíl mezi námi lidmi je jenom v tom, v co věříme. Tím se liší naše životní hodnoty. Někdo je křesťan, někdo buddhista, někdo zase muslim nebo komunista či fašista a někdo nevěří ani  sám v sebe. Oprostěme se nyní od toho, co je správné a co je špatné a kdo má nebo nemá pravdu. Pokud je někdo opravdu hluboce věřící, věří bezmezně svému vůdci nebo prorokovi a jeho činy není možné označit ani jako dobré, ani jako zlé. Korán jasně popisuje ne-muslimy jako podřadnou rasu, kterou muslim může kdykoliv zotročit nebo zabít.

Korán verš: 2:191 Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíže Mešity posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je – taková je odměna nevěřících!

Z pohledu křesťanské výchovy, kde je na prvním místě tolerance, láska k bližnímu a podvod, lež, okradení nebo vražda kohokoliv (nejenom křesťana) je zločinem, je islám nepřijatelnou alternativou. Ale pro muslima jsme stejně tak nepřijatelní my, kteří se dopouštíme „zločinů“, které on považuje za horší, než je mučení nebo vraždění nevěřících. Naše hodnoty jsou prostě neslučitelné a snažit se je propojit je stejně naivní, jako chtít smíchat ropu s vodou.

Vždy, když se v přírodě potkají dva druhy, vyhrává ten silnější a agresívnější. Nás to pravděpodobně také čeká a ti chytřejší muslimové vědí, že čas hraje pro ně. Ti nedočkaví a hloupější již nyní v Evropě bojují. Tím prakticky škodí Islámu nejvíce, protože upozorňují na budoucí nebezpečí a plaší nás evropské ovce, které mají stále co spásat a nezajímají se ani o historií ani o budoucnost.

Kdo jsou tedy ti největší zločinci, kteří vedou Evropu do záhuby? Jsou to muslimové? Ne, cesta muslimů je popsána v koránu. Jejich cílem je ovládnout svět a mají vnikající výsledky. Na rozdíl od nás jsou odhodláni a jsou připraveni položit za svoji víru i život. Kdo jsou tedy ti opravdoví zločinci? Jsou to kolaboranti na postech našich a evropských politiků, úředníků, novinářů a celé řady vládních i nevládních organizací. Ti všichni jsou ochotni za peníze spolu s pomocí nedozrálých hlupáčků zaprodat a zničit svoji zem, kterou budovali naši i jejich předci celá staletí.

Kvůli evropským dotacím jsou ochotni ohrozit i své vlastní děti. Jakým právem? Jak je možné, že německá paní se ani neomluví za smrt nevinných lidí, které zabili jí pozvaní muslimové ani za další zločiny, které páchají? A ještě má tu drzost se s rukama od krve dívat lidem do očí? Je to vůbec možné, že média, která lžou jako když tiskne lidé čtou a firmy v nich inzerují? Co všechno si Evropané ještě nechají líbit? Co si vezmeme na našich a evropských kolaborantech, až se budou znovu a znovu divit, že ti hodní lidé vraždí, znásilňují a loupí?

Doposud jsem skrytě doufal, že u nás je situace lepší a že se jedná v Čechách jen o několik desítek kolaborantů, kteří se s podporou evropských fondů snaží přesvědčit národ, že černá je bílá a naopak. Věřil jsem, že vláda ví, že se nacházíme na hraně propasti a jenom nás uklidňuje. Věřil jsem, že ve skutečnosti vláda pracuje na 100% na záchraně naší země a evropské civilizace, tak jako by to činil každý poctivý vladař, císař, premiér. Doslova hrůza a zoufalství však musela polít každého z nás, když se začetl do emailové komunikace předsedy vlády Sobotky, který je úkolován a řízen pro nás neznámými lidmi. Je zdrcující, že žádná síla ani energie vládnoucí garnitury se ani vzdáleně nezabývá hledáním záchrany našich lidí nebo obranou naší země a už vůbec se nepídí po příčinách nebezpečí, které ohrožují evropskou civilizaci. Ve skutečnosti je vše úplně jinak.

Z emailové komunikace vyplývá, že hlavním cílem lidí, kteří řídí loutku premiéra Sobotky a některá média je manipulace s voliči a boj proti těm, kteří upozorňují na nebezpečí. Jedná se o desítky stránek textů, které řeší pouze jak manipulovat, ovlivňovat, uplácet a zastrašovat veřejnost v duchu příkladu zveřejněné komunikace mezi Sobotkou a jeho poradcem „…přece jen je možné veřejné mínění tvarovat a jeho stávající převažující negativní postoje oslabovat a u některých vybraných skupin transformovat…“. Je to smutné, zoufalé, zdrcující, ale nemáme premiéra, který by stál u kormidla, ale loutku, která hraje v podpalubí Titaniku lidem divadlo dotované z evropských fondů.

Sami jsme ovce, protože v demokratické zemi bychom zrádce neměli volit ani si jich vážit. Je to naše ostuda a my jsme sami zbabělci a pokrytci. My sledujeme a dokonce si sami platíme média, která nám vymývají mozky. Začněme u sebe, buďme féroví, nekompromisní a říkejme otevřeně co si myslíme kdekoliv a komukoliv a výsledek se dostaví. Nepleťme si moudrost se zbabělostí a pokrytectvím. Když je loď přetížená na jedné straně a nabírá vodu, tak ji také nevyvažujeme v jejím těžišti jenom proto, že banda kolaborantů hystericky hrozí jejím převrácením na stranu opačnou. A Evropa už nabrala hodně vody a bude hůř.