C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Jak nás Islám přichází zachránit-jejich označení

Doporučuji každému občanovi ČR si důkladně přečíst plán Islámské aktivity, která si za cíl klade ,,záchranu naší společnosti“ a její změnu ke skutečným hodnotám řádu. Je to tedy zcela jiný cíl, než nám předkládají politici, kteří hovoří o smíchané a vyvážené ,,nové multikulti společnosti“. To je jen jejich představa, nebo jen lež pro nás, ale přicházející sami uvádí, že oni mají zcela jiné cíle.

O iniciativě: Islámská výzva (cesta k víře pro Česko)

Vyberu jen pár detailů:

„Šaríu nezavádíme, šaríjou žijeme. Lidé v nemuslimské zemi nepotřebují kodifikaci šaría. Lidé v nemuslimské zemi první potřebují poznat a uznat víru v Boha a objevit islám.

Jak přinést islámské hodnoty věřících do naší české společnosti a tím ji měnit a změnit  a  pomoci tak  lidem u nás vstoupit do islámu? Musíme si uvědomit, že pochopení islámu a změna myšlení lidí v národě nemusí proběhnout během jedné generace. Ovšem to, co stihneme my dnes, na začátku 21. století křesťanské éry, neboli 15. století od hidžry, je jen základem pro dlouhodobý úkol muslimské ummy: …

Odmítáme se označovat za tzv. „umírněné muslimy“. Umírněný muslim je nelogická a v islámské věrouce nesmyslná frázeČlověk je formálně muslim, nebo ne.

Chceme-li islám a morální hodnoty vycházející ze šaría, znamená to, že chceme pro naši zemi naplňování již platné ústavní svobody náboženství, konkrétně:

  1. Svobodu praktikování islámské víry jako občanů ČR
  2. Svobodu veřejného projevování své víry na veřejnosti, slovy, symboly a činy
  3. Vyzývání k islámu u muslimů i nemuslimů a zvyšování touhy lidí vstoupit do islámu
  4. Při islamizaci společnosti zachovávat a rozvíjet to dobré, co naše česká kultura obsahuje v souladu s islámem. Postupné inspirování společnosti islámskými hodnotami
  5. Dodržování zákonů naší republiky, inspirování legislativy islámskými hodnotami ku prospěchu muslimů i nemuslimů
  6. Džihád jako boj za vzdělávání a boj proti ztrátě islámských hodnot a proti asimilaci. Ale i džihád jako snahu o soužití muslimů v české společnosti.

Naše aktivita sharia4czechia – neboli Cesta k víře pro Česko – je nezbytnou aktivitou, chceme-li pomoci islamizaci české společnosti, českých hodnot a české kultury. Proto budeme i nadále pokračovat. Nejsme umírnění muslimové a výraz umírnění muslimové považujeme za nesmyslný. Nehodláme se mírnit ve fundamentu naší víry – že je to víra středu a mírnost. Jak se můžeme umírňovat v mírnosti, kterou Bůh v Koránu přikázal? To je nelogické. Jsme muslimové, kteří se řídí islámem tak, jak jej přinesl a praktikoval poslední z Proroků, náš vzor Mohamed, mír s ním. To obsahuje i snahu žít podle šaría – a na naší stránce se dočtete, že tak vlastně z velké části žijeme i dnes. I vy žijete částečně podle šaría a islámu, protože se držíte morálních zásad, které přinesli poslové islámu, a které zůstaly v naší české kultuře dosud zachovány (nekrást, nezabíjet, necizoložit), i když jiné mnozí opustili (věřit v Jednoho Boha, nesmilnit, nežít v obžérství apod.).

Chceme změnit naši vlast, chceme, aby lidé poznali, že mnohé z našich českých hodnot jsou špatné a v rozporu s životem v duchovním smíru se Stvořitelem – Jediným Bohem. A znovu, kdo chce, ať uvěří a kdo chce, ať nevěří.

Díky Bohu rostou muslimské komunity na celém světě, ale to ještě neznamená, že roste bohabojnost těch, kteří se k nim hlásí. Samozřejmě, že každý občan má právo se podílet na správě věcí veřejných, a proto bychom jistě chtěli, aby se zákonodárství vyvíjelo.

Muži mají větší odpovědnost za zabezpečení rodiny, a má proto větší podíl na dědictví. Žena má větší zkušenosti s kojením a výchovou dětí, její hlas má proto u soudu v těchto otázkách větší váhu, než hlas muže. A tak podobně. Ženy prodělávají šestinedělí a nemusí se modlit, muži se musí modlit pořád.

Škola, která není spravována náboženskou obcí, by měla být bez náboženských symbolů, na tom se shodneme.

Můžete nalézt studie, kde vychází přeříznutí tepny a omdlení zvířat a jejích vykrvácení jako pro zvířata nejméně bolestivá metoda, v porovnání s elektrickými šoky, zabíjením úderem či střelbou. Také vycházíme z toho, že se jedná o nejlepší metodu při zbavování masa krve a celkově nejlepší kvalitu pro konzumenty. Jsme tedy rádi, že Česká republika patří k zemím, které umožňují židům a muslimům tuto metodu porážky a nevidíme v ní nic špatného